Оксана Гомотюк
Оксана Гомотюк
професор, доктор історичних наук, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. ХІХ-перша третина ХХ ст.): монографія
ОЄ Гомотюк
Економічна думка, 2007
112007
Психологія і суспільство
АВ Фурман, АН Гірняк, ОЄ Фурман, ЮІ Яковенко, НО Колісник, ...
Український теоретико–методологічний соціогуманітарний часопис, 94-99, 2010
72010
Українська діаспора США у процесах українського державотворення: перспективи дослідження
О Гомотюк, І Недошитко
Мандрівець, 48-53, 2014
52014
Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті рр. ХІХ–перша третина ХХ ст.)
ЯС Калакура
52007
Ідеї української державності в українознавчих дослідженнях української діаспори міжвоєнного періоду
О Гомотюк
Діаспора як чинник утвердження держави України у міжна родній спільноті: Зб …, 2006
32006
Михайло Грушевський–архітектор науки про українство
О Гомотюк
Психологія і суспільство, 26-52, 2010
22010
НаціоНальНа ідея в рецепції еліти КиївсьКої та ГалицьКо-волиНсьКої держав
О Гомотюк
Мандрівець, 2010
22010
Здобутки міжвоєнного українознавства на теренах Західної України
О Гомотюк
Мандрівець, 2006
22006
Конституційні та інституційні гарантії прав національних меншин в УНР
ОГ Є. Паньків
Українська наука: минуле, сучасне і майбутнє, С. 152–155, 1999
2*1999
Інноваційні технології підготовки фахівця-документознавця у Тернопільському національному економічному університеті [Електронний ресурс]
О Гомотюк
Режим доступу: http://dspace. tneu. edu. ua/bitstream/316497/7334/1 …, 0
2
Ціннісні орієнтації української еліти княжої доби
О Гомотюк
Психологія і суспільство, 11-19, 2012
12012
Націєтворчий гімн українському селу
О Гомотюк
Психологія і суспільство, 32-35, 2010
12010
Цінне дослідження з історії інституціоналізації документознавств
ОЄ Гомотюк
Архіви України, 318-321, 2009
12009
ПЕРІОДИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США ТА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
ОЄ Гомотюк
МАТЕРІАЛИ, 196, 2019
2019
Генезис правового регулювання відносин у сфері захисту комерційної таємниці
О Гомотюк, Т Сліпченко
Актуальні проблеми правознавства, 82-86, 2018
2018
Інформаційно-культурний простір Київської Русі
О Гомотюк
Видавництво Львівської політехніки, 2017
2017
Соціокультурна компетентність фахівця у збереженні історичної пам’яті
О Гомотюк
Видавництво Львівської політехніки, 2016
2016
Духовність еліти княжої доби: орієнтири, пошуки, здобутки
О Гомотюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
2016
ОБРАЗ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В СУСПІЛЬНІЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІЙ ПАМ’ЯТІ УКРАНЦІВ
ОЄ Гомотюк
2014
Тарас Шевченко та українська історична наука у ХІХ ст.
О Гомотюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20