Алина Лысенко, Аліна Лисенко, Alina Lysenko
Алина Лысенко, Аліна Лисенко, Alina Lysenko
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет
Підтверджена електронна адреса в khadi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Порівняльний аналіз концептуальних підходів до управління витратами
АО Лисенко
Бізнес Інформ, 35-38, 2012
72012
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ВИТРАТИ»: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
АО Лисенко
Комунальне господарство міст, 194-200, 0
2
АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
A Lysenko, D Grabar
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 101-101, 2020
2020
Управління витратами на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування на основі декомпозиційної моделі
A Lysenko, A Bilogai
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 88, 2018
2018
Функціонування єдиної дорожньо-транспортної системи на засадах стратегічного управління розвитком
АОЛГС Онопрієнко
Економіка. Фінанси. Право. Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал, 20-23, 2018
2018
Розмежування витрат підприємства за окремими видами на основі аналізу матриці зіставлення теоретичних підходів щодо їх управління
C monograph
Competitive ability of business organizations:estimation methods and …, 2017
2017
Формування витрат за видами діяльності підприємства
АОЛГС Онопрієнко
Інфраструктура ринку. Електронне науково-практичне фахове видання, 32-41, 2017
2017
Програмно-цільове управління реалізацією інноваційних проектів на сільськогосподарських підприємствах
АО Лисенко
Управління проектами: КРОК за КРОКом: матеріали Науково-практичної, 39, 2016
2016
Застосування функціонально-вартісного аналізу в сфері управління витратами підприємств дорожнього господарста
АО Лисенко
Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове видання, 430-434, 2016
2016
Розробка функціонально-цільової системи управління витратами підприємств дорожньої галузі
АО Лисенко, КА Доломан
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 79-84, 2016
2016
Государственно-частное партнерство как основная составляющая государственной политики Украины
АОМ А.О. Лисенко
Економіка. Фінанси. Право : щомісяч. інформ.-аналіт. журн, 15-18, 2015
2015
ПОРІВНЯННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-РЕСУРСНОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЦІЛЬОВОЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ДОРОЖНІХ ПІДПРИЄМСТВ
АО Лисенко
Економіка. Фінанси. Право: щомісячн. інформ.-аналіт. журнал, 39-42., 2015
2015
Оцінка ефективності управління витратами на експлуатаційне утримання автомобільних доріг
АО Лисенко, АО Машлякевич
Бізнес Інформ, 169-173, 2015
2015
Інноваційні технології навчання студентів
А Лисенко, ІВ Нікітіна
2014
Утилізація опалого листя з використанням метанової ферментації
А Лисенко, ІО Столяр, НО Бублієнко, ОІ Семенова
2014
Загальна характеристика механізму визначення договірної ціни на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування
АО Лисенко
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 59-62, 2014
2014
Основні положення Методики управління річними витратами на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування
ІА Дмитрієв, АО Лисенко
Mechanism of Economic Regulation, 186-195, 2013
2013
Сравнительный анализ концептуальных подходов к управлению издержками
АА Лысенко
Бизнес Информ, 2012
2012
Формирование концепции управления издержками предприятий дорожного хозяйства
АА Лысенко
Бизнес Информ, 2012
2012
Методичні засади формування та визначення витрат на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування
АО Лисенко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20