Ганна Карпенко (Белінська)
Ганна Карпенко (Белінська)
київський національний торговельно економічний університет
Verified email at knteu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства
ГВ Карпенко
Економіка та держава, 61-62, 2008
1122008
Кредитна діяльність вітчизняних банків та можливості їх інтеграції до світової фінансової системи
ГВ Карпенко
Фінанси України, 89-96, 2007
322007
Досвід розвитку фондового ринку країн Європи та його використання в Україні
ГВ Карпенко
Фінанси України, 90-96, 2007
312007
Фінансові інновації: питання теорії та можливості впровадження в економіку країни
ГВ Карпенко, АП Данькевич
Фінанси України, 111-118, 2008
252008
Проблеми та перспективи залучення інвестиційного капіталу українськими підприємствами на світових фондових ринках шляхом IPO
ГВ Карпенко
Фінанси України, 89-94, 2008
212008
Нормативно-правове забезпечення корпоративного управління: проблеми залучення інвестицій на вітчизняні підприємства
ГВ Карпенко, АП Данькевич
Фінанси України, 39-46, 2009
202009
Досвід Нових індустріальних країн Азії щодо регулювання фінансового ринку у кризових умовах
КСВ Белінська Г.В.
Фінанси України, 66-76, 2010
102010
Аналіз основних факторів інфляції в Україні
ГВ Карпенко, ВЙ Башко
Фінанси України, 29-40, 2008
102008
Фінансові механізми транснаціональних корпорацій у системі сучасної світової економіки
ГВ Карпенко
Наукові праці НДФІ, 42-50, 2009
52009
Інституційні трансформації транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації
ГВ Карпенко
автореф. дис.... к. е. н. за спец. 08.05. 01/ГВ Карпенко.–К.: Інститут …, 0
2
Особливості функціонування світової фінансової системи в умовах глобалізації
ГВ Карпенко
Наукові праці НДФІ, 99-107, 2005
12005
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ОД Василик, ОІ Гадзевич, АІ Даниленко, ІВ Зятковський, ГВ Карпенко, ...
Рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного …, 2018
2018
Інновації як джерело фінансової нестабільності: значення теорії Х. Мінскі для сучасного світового фінансового ринку
БГ Василівна
Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України, 2016
2016
Культура здоров’я молоді в умовах соціальних трансформацій (соціокультурний аспект)
ГВ Карпенко
Філософсько-гуманітарні читання, 239-241, 2016
2016
Ринок фінансових інновацій: сутність, особливості та передумови створення
БГ В.
Наукові праці НДФІ, 2015
2015
Фінансові інновації як фактор розвитку ринку фінансових послуг
БГ Василівна
К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2014
2014
Досвід реформування фондового ринку у країнах з трансформаційною економікою
БГ Василівна
Фінансова політика в системі соціально-економічного розвитку України, 154-155, 2013
2013
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОДЕССКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЁРНОГО МОРЯ В 2010-2012 ГОДЫ
АП Шепель, ОМ Золотарьов, ГВ Карпенко, ІВ Подгорна, ІМ Канцева
Актуальные проблемы транспортной медицины, 046-049, 2013
2013
Дослідження екологічного стану Одеського узбережжя Чорного моря за 2010-2012 роки
АП Шепель, ОМ Золотарьов, ГВ Карпенко, ІВ Подгорна, ІМ Канцева
Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне …, 2013
2013
Вплив скиду стічної каналізаційної води в районі пляжу Аркадія на морське середовище
СА Лихачов, ГВ Карпенко, ІМ Канцева, ЮВ Дяченко, МР Копа
Вода: гигиена и экология, 55-64, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20