Олена Парубець / Olena Parubets / Елена Парубец
Олена Парубець / Olena Parubets / Елена Парубец
Chernihiv Polytechnic National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційно-економічні проблеми взаємодії транспортних мереж суміжних країн
ЄМ Сич, ОМ Парубець
К.: Логос, 2012
112012
Напрями вдосконалення механізму фінансування житлово-комунального господарства України
ОМ Парубець, ДО Сугоняко, ЮВ Краснянська
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 302-306, 2017
82017
Моделювання мережевих структур на транспорті з використанням елементів теорії графів
ОМ Парубець
Глобальні та національні проблеми економіки, 380-383, 2015
62015
Взаємозв’язок категорій «мережа» і «мережева структура» як інтеграційних об’єднань підприємств транспорту
ОМ Парубець
Ефективна економіка, 2014
5*2014
Економіко - організаційні принципи взаємодії суб’єктів транспортних мереж
ОМ Парубець
Ефективна економіка, 2013
52013
Органiзацiйно-економiчнi проблеми взаємодiї транспортних мереж сумiжних країн
ЕМ Сич, ОМ Парубець
52012
Communal credit opportunities to finance infrastructure investment projects research
OM Parubets, DO Sugonyako, OV Palokha
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCHES, 209-212, 2016
42016
Проблеми взаємодії транскордонних транспортних мереж та напрямки їх вирішення
ОМ Парубець
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Збірник …, 2011
42011
Фінансово-економічні аспекти інтеграції транскордонних транспортних систем
ЄМ Сич, ОМ Парубець
Чернігів: ЧДТУ, 2009
42009
Інвестиційна стратегія депресивних регіонів
ВП Ільчук, ОМ Парубець
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Збірник, 3-11, 2008
42008
Еволюція розвитку системи комунального кредитування в Україні
ОМ Парубець, ОВ Пальоха, ДО Сугоняко
Економіка. Фінанси. Право, 17-20, 2016
32016
Інноваційно-інвестиційна взаємодія підприємств транспорту і туризму
ЄМ Сич, ОМ Парубець, ДО Сугоняко
Інноваційно-інвестиційна взаємодія підприємств транспорту і туризму, 224, 2013
3*2013
Організаційно-економічні особливості надання транспортних послуг туристам
ОМ Парубець, ДО Сугоняко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 140-146, 2012
32012
Формування територіально-інтеграційного поля взаємодії транскордонних транспортних мереж
ЄМ Сич, ОМ Парубець
Київ: ДЕТУТ, 2011
32011
Просторово-інтеграційна парадигма взаємодії й розвитку транскордонних транспортних мереж/Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту …
ЄМ Сич, ОМ Парубець
Вип. 16.-ДЕТУТ, 327-332, 2010
32010
Development of municipal lending system based on the use of modern information technologies
OM Parubets, OV Boyko, DO Sugonyako
Scientific bulletin of Polissia, 113-118, 2018
22018
Дослідження проблем і перспектив розвитку експорту транспортних послуг України
ОМ Парубець
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2018
22018
Наукові підходи до тлумачення сутності «факторинг»
ОВ Шабанова, ОМ Парубець
Проблеми і перспективи економіки та управління, 146-152, 2017
22017
Розробка методики оцінки рівня інформатизації транспортного сектору України як запорука його конкурентоспроможності
ОМ Парубець
Технологический аудит и резервы производства, 42-46, 2016
22016
Дослідження сутності мережевих об’єднань транспорту як економічної категорії
ОМ Парубець
Технологический аудит и резервы производства, 37-40, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20