Сергій Стельникович
Сергій Стельникович
Житомирський державний університет імені Івана Франка, викладач
Verified email at zu.edu.ua
TitleCited byYear
Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця: історичний нарис: книга видана за підтримки Олевської міської ради з нагоди 110-річчя від дня народження Тараса Бульби …
СВ Стельникович
Vydavecʹ OO Jevenok, 2018
102018
Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.)
СВ Стельникович
Vyd. OO Jevenok, 2016
52016
Нацистський окупаційний режим на території Житомирсько-Вінницького регіону і місцеве населення: паралелі існування й боротьби (1941–1944 рр.)
СВ Стельникович
Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, 2016
52016
Театр на території генерального округу Житомир (друга половина 1941–початок 1944 рр.)
СВ Стельникович
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2013
42013
Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця: історичний нарис
СВ Стельникович
Житомирська обласна друкарня, 2007
42007
Соціально-економічне та культурне життя Олевської республіки (21.08. 1941 р.–15.11. 1941 р.)
СВ Стельникович
Волинські історичні записки, 30-36, 2010
32010
Санітарно-епідеміологічний стан на території Житомирського генерального округу
СВ Стельникович
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2014
22014
Війна пам’ятників” на території Житомирсько-Вінницького реґіону в період німецької окупації
С Стельникович
Мандрівець, 31-33, 2014
22014
Медичне обслуговування на території генерального округу Житомир (друга половина 1941—початок 1944 рр.)
СВ Стельникович
Волинські історичні записки: зб. наук. праць 11, 5-12, 2013
22013
Нацистські колонізаційні проекти в генеральному окрузі Житомир
СВ Стельникович
Black Sea: Scientific Journal of Academic Research, 68-73, 2013
22013
Соціальний захист населення на Житомирщині у період нацистської окупації
СВ Стельникович
Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць/Гол. ред. ВМ Вашкевич, 40-42, 2013
22013
Джерельний потенціал матеріалів Житомирської обласної комісії з розслідування злочинів нацистів під час Великої Вітчизняної війни
СВ Стельникович
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2012
22012
Ідейно-політичні засади та практика українського національного руху опору Тараса Бульби-Боровця (1941–1944 рр.)
СВ Стельникович
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2008
22008
Інформаційно-пропагандистські видання бульбівського руху
С Стельникович
Волинь-Житомирщина, 85-91, 2007
22007
Діяльність Т. Бульби-Боровця по організації Поліської Січі в світлі історіографічних джерел
С Стельникович
Волинь-Житомирщина, 177-186, 2002
22002
Діяльність Т. Бульби-Боровця по організації Поліської Січі в світлі історіографічних джерел
С Стельникович
Волинь-Житомирщина, 177-186, 2002
22002
Постать Т. Шевченка як об’єкт нацистської пропаганди в генеральному окрузі «Житомир»
СВ Стельникович
Постаті землі Житомирської: матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої …, 2015
12015
Советская подпольная периодика на территории генерального округа «Житомир»(1941—1944 гг.)
СВ Стельникович
Весці БДПУ. Серыя 2: Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка …, 2015
12015
Религиозная жизнь на территории генерального округа «Житомир»(вторая половина 1941—начало 1944 г.)
СВ Стельникович
Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1 …, 2015
12015
Мовне становище на території генерального округу Житомир (друге половина 1941-початок 1944 рр.)
СВ Стельникович
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету …, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20