Федорович Є.І. / Elizabeth Fedorovych
Федорович Є.І. / Elizabeth Fedorovych
Institute of Animal Biology NAAS / Інститут біології тварин НААН
Підтверджена електронна адреса в inenbiol.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник
ВВ Влізло, РС Федорук, ІБ Ратич
Львів: Сполом, 234-237, 2012
651*2012
Західний внутрішньопородний тип української чорно-рябої молочної породи: господарсько-біологічні та селекційно-генетичні особливості
ЄІ Федорович, ЙЗ Сірацький
К.: Науковий світ, 2004
152*2004
Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії
ТВ Засуха
К.: Аграрна наука, 29-187, 1999
381999
Інтер’єр сільськогосподарських тварин
ЙЗ Сірацький, ЄІ Федорович, БМ Гопка
К.: Наук. світ, 2000
34*2000
Формування м’ясної продуктивності тварин різних порід великої рогатої худоби в онтогенезі (за матеріалами проведеного породовипробування)
ЮФ Мельник
Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко ВМ, 400, 2010
282010
Екстер’єр молочних корів: перспективи оцінки і селекції
ЙЗ Сірацький, ЯН Данилків, ОМ Данилків
К.: Науковий світ, 2001
232001
Інтер’єр сільськогосподарських тварин
ЙЗ Сірацький, ЄІ Федорович, БМ Гопка
К.: Наук. світ, 2000
232000
Effect of morphological and biochemical blood composition on milk yield in Simmental breed cows of different production types
NP Mazur, VV Fedorovych, EI Fedorovych, OV Fedorovych, PV Bodnar, ...
Ukrainian Journal of Ecology 10 (2), 2020
222020
Вплив тривалості сухостійного, сервіс і міжотельного періодів на молочну продуктивність корів західного внутрішньопородного типу чорно-рябої худоби
Є Федорович, ЙЗ Сірацький
Тваринництво України, 16-18, 2005
222005
Вплив показників відтворної здатності на молочну продуктивність корів
Є Федорович, З Щербатий, П Бондар
Тваринництво України, 38-41, 2014
182014
Селекційно-генетичні та біологічні особливості тварин західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи
Й Зенонович
172004
Селекційно-генетичні та біологічні особливості чорно-рябої худоби західного регіону України
ЄІ Федорович
Федорович ЄІ—К.: Науковий світ, 2000
172000
Селекційно-генетичні та біологічні особливості чорно-рябої худоби західного регіону України
ЄІ Федорович
Федорович ЄІ—К.: Науковий світ, 2000
172000
Вплив батьків на формування молочної продуктивності дочок
Є Федорович, Й Сірацький
Тваринництво України, 15-17, 2005
152005
Адаптаційні особливості тварин української чорно-рябої молочної породи
ЙЗ Сірацький, ЄІ Федорович
Вісник аграрної науки, 24-28, 2001
142001
Конституція великої рогатої худоби як міра гармонії будови її тіла
Й Сірацький, В Меркушин, Є Федорович
Пропозиція №, 82-84, 2001
142001
Правила вирощування високопродуктивного ремонтного молодняку
Й Сірацький, Є Федорович
Пропозицiя, 70, 2000
142000
ta in.(2012)
VV Vlizlo, RS Fedoruk, IB Ratych
Laboratorni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii …, 0
14
Chemical composition, energy and biological value of broiler chicken meat caused by various doses of selenium
OI Sobolev, BV Gutyj, SV Sobolievа, ОO Borshch, VА Liskovich, ...
Ukrainian Journal of Ecology 9 (4), 2019
132019
Adaptatsiini osoblyvosti tvaryn ukrainskoi chorno–riaboi molochnoi porody [Adaptive features of animals of the Ukrainian black-spotted dairy breed]
YZ Siratskyi, YI Fedorovych
Visnyk ahrarnoi nauky, 24-28, 2001
132001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20