Svitlana Kuznetsova, Світлана Кузнецова
Svitlana Kuznetsova, Світлана Кузнецова
Professor of Accountig and Finance, National University of 'Kyiv-Mohyla Academy'
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Бухгалтерський облік в системі формування управлінської інформації: методологія та практика: монографія
СА Кузнецова
Таврійський державний агротехнологічний університет, 2007
56*2007
Інтегрована управлінська звітність: глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери
СА Кузнецова
Економічний нобелівський вісник, 270-279, 2014
44*2014
Банківська система [навчальний посібник]
СА Кузнецова
К.: Центр учбової літератури, 2014
392014
Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств
СА Кузнецова
Тернопіль: Тернопільська академія народного господарства, 2002
342002
Управлінська бухгалтерська звітність: проблеми створення
С Кузнєцова
Бухгалтерський облік і аудит, 15-24, 2008
332008
Організація облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання:[монографія]
СА Кузнецова
Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД, 2008
302008
The transformation of accounting systems in the chaotic economy structuring: The synergetic approach
S Kuznetsova
Risk and Decision Analysis 2 (3), 151-160, 2011
282011
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством:[навчальний посібник]
СА Кузнецова
Мелітополь: ММД, 2008
262008
Система бухгалтерського обліку: методологічні та правові аспекти формування
С Кузнєцова
Бухгалтерський облік і аудит, 12-16, 2008
26*2008
Перспектива бухгалтерського обліку: стратегічність, електронна комерція та соціальна спрямованість
СА Кузнецова
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки, 73–83-73–83, 2014
242014
Побудова ефективної системи фінансового менеджменту в нестабільній економіці: теорія та методологія
СА Кузнецова
Академічний огляд 1 (34), 32-38, 2011
192011
Регламентування фінансової бухгалтерської звітності в Україні
С Кузнецова
Бухгалтерський облік і аудит, 25-31, 2009
172009
Технологія організації бухгалтерського обліку з урахуванням специфіки суб’єктів господарювання
С Кузнєцова
Бухгалтерський облік і аудит, 29-33, 2008
162008
Методологічні засади трансформації бухгалтерського обліку як напрям розвитку інформатизації суспільства
С Кузнєцова
Бухгалтерський облік і аудит, 23-27, 2007
152007
Концепція облікової інформації для управління
СА Кузнєцова
Економіка і регіон 7, 184-187, 2007
112007
Cyber–physical systems expression in industry 4.0 context
V Navickas, S Kuznetsova, V Gruzauskas
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 188-197, 2017
102017
Synergistic development of accounting, finance and government in the chaotic environment: Integrated reporting, money theory and financial crises diagnostic
SA Kuznetsova
Journal of Finance and Accounting. Special Issue: Synergy of Accounting …, 2014
92014
Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання: дис.… доктора екон. наук: 08.00. 09/Світлана Анатоліївна Кузнецова
СА Кузнецова
Київ 9, 559, 2008
92008
Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки: монографія/(СА Кузнецова, ВМ Вареник, МО Кохан та ін.); за заг. наук. ред. СА Кузнецової
СА Кузнецова
Київ: Центр учбової літератури, 7, 2014
82014
Синергетичний розвиток бухгалтерського обліку для становлення "економіки знань" в Україні
С Кузнецова
Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2010
82010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20