Аліна Олегівна Дичко / Alina Dychko
Аліна Олегівна Дичко / Alina Dychko
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інтенсифікація процесу біоенергетичної трансформації біомаси у біогаз
АО Дичко, ЛІ Євтєєва, ІО Ополінський
Управління розвитком складних систем, 193-198, 2015
72015
Отримання біогазу шляхом інтенсифікації біологічного очищення стічних вод від екологічно небезпечних забруднювачів
ЮМ Садова, АО Дичко
Віс-ник КрНУ імені Михайла Остроградського.–Вип 1, 72, 2012
72012
Організація моніторингу довкілля з використанням методів теорії фракталів
АО Дичко, ІС Єремєєв
Управління розвитком складних систем, 2014
62014
Modelling of Two-Stage Methane Digestion With Pretreatment of Biomass
A Dychko, N Remez, I Opolinskyi, S Kraychuk, N Ostapchuk, L Yevtieieva
Latvian Journal of Physics and Technical Sciences 55 (2), 37-44, 2018
52018
Simulation of Seismic Explosion Waves with Underground Pipe Interaction
N Remez, A Dychko, S Kraychuk, N Ostapchuk, L Yevtieieva, V Bronitskiy
Latvian Journal of Physics and Technical Sciences 55 (3), 27-33, 2018
42018
Біотехнологія локального очищення жировмісних стічних вод
АО Дичко
Українському державному університеті харчових технологій, 2002
42002
Waste and wastewater treatment bottleneck management
A Dychko, I Opolinskyi, L Yevtieieva
Екологічна безпека, 24-28, 2016
32016
Управління складними системами поводження з рідкими побутовими відходами
АО Дичко, ІС Єремєєв, МЄ Гузовський
Управління розвитком складних систем, 2014
32014
Управління якістю біохімічного очищення стічних вод
ІС Єремєєв, АО Дичко
Системні дослідження та інформаційні технології, 45-48, 2012
32012
Вплив хімічної деструкції активного мулу на очищення стоків в аеротенку
ЮМ Садова, АО Дичко
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2010
32010
Interaction of seismicexplosive waves with underground and surface structures
N Remez, A Dychko, S Kraychuk, N Ostapchuk
Resources and Resource-Saving Technologies in Mineral Mining and Processing …, 2018
22018
Risks analisys and management of water ecosystems
A Dychko, I Yeremeev
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2018
22018
Еколого-економічна оцінка технологій отримання біогазу
АО Дичко, ІО Ополінський
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2016
22016
Dependence of biochemical treatment of wastewater from process factors
A Dychko
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2016
22016
Підвищення ефективності біотрансформації екологічно небезпечних полютантів стічних вод у біогаз
VD Vorobiov, AO Dychko, IO Opolinskyi, KV Pestova
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2016
22016
Еколого-економічне обґрунтування впровадження технології отримання біогазу з відходів
АО Дичко, ІО Ополінський
Наукоємні технології, 335-339, 2016
22016
Технологічні аспекти екологічної безпеки водойм
АО Дичко, ТМ Перельот
22012
ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ФОРМАЛЬДЕГІДУ В НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗА ДОПОМОГОЮ КОНДУКТОМЕТРИЧНОГО МЕТОДУ
KO Kosovych, AO Dychko
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2009
22009
ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ТА АНАЛІЗ БЕЗПЕКИ РОБОТИ ПЛАТФОРМИ ПРИ ДОБУВАННІ МЕТАНУ З ПІДДОННИХ ГАЗОГІДРАТІВ ЧОРНОГО МОРЯ
AO Dychko, MA Radchenko
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2008
22008
Компактні очисні споруди в практиці очищення стічних вод
ОЄ Шаповал, ВВ Кравець, АО Дичко
Реконструкція житла, 352-361, 2005
22005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20