Kovalchuk Iryna
Kovalchuk Iryna
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Модифікація жирнокислотного складу фосфоліпідів тканин печінки, міокарда та плазми крові під впливом іонізуючого випромінювання та при попередньому застосуванні донора сірководню.
СМК І.М. Ковальчук, М.Р. Гжегоцький, Й.Ф. Рівіс
Вісник проблем біології та медицини 2 (143), 130-137, 2018
12018
Зміни жирнокислотного складу загальних ліпідів тканин печінки і міокарда щурів за умов попереднього застосування донора сірководню під впливом малих доз іонізуючого випромінювання.
СМК І.М. Ковальчук, М.Р. Гжегоцький
Експериментальна і клінічна медицина 80 (3), 5-15, 2018
12018
. Вплив донора сірководню на варіабельність серцевого ритму і жирнокислотний склад фосфоліпідів міокарда щурів за умов дії малих доз іонізуючого випромінювання.
СМК І.М. Ковальчук, М.Р. Гжегоцький
Вісник проблем біології та медицини 145 (3), 118-124, 2018
12018
The use of hydrogen sulfide donor in cardiac control during low doses of ionizing radiation (Experimental study).
VD Iryna Kovalchuk, Mechyslav Gzhegotskyi, Svitlana Kovalchuk
Southeastern European Medical Journal (SEEMEDJ) 2 (1), 36-43, 2018
1*2018
Зміни жирнокислотного складу загальних ліпідів тканин печінки і міокарда щурів за умов попереднього застосування донора сірководню під впливом малих доз іонізуючого випромінювання.
КІ Миколаївна
Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія 83 (3), 76-83, 2018
2018
Тhe impact of radiation on the fatty acid composition of phospholipids of the blood plasma, myocardium and liver tissues of rats
VD Iryna Kovalchuk, Mechyslav Gzhegotskyi
Fourth International Conference on Radiation and Applications in Various …, 2016
2016
1. Оцінка активності регуляторних систем на основі аналізу варіабельності серцевого ритму щурів за умов уведення донора сірководню NaHS
СМК М.Р. Гжегоцький, І.М. Ковальчук
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія., 40 - 44, 2016
2016
logo Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry
M GZHEGOTSKYI, N SUKHODOLSKA
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–8