Подписаться
Тетяна Ківалова
Тетяна Ківалова
Міжнародний гуманітарний університет, д.ю.н., професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Зобов’язання відшкодування шкоди за цивільним законодавством України: теоретичні проблеми
ТС Ківалова
дис.… д–ра юрид. наук 12 (03), 2008
622008
Зобов’язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти): монографія
ТС Ківалова
Одеса: Юридична література 360, 2008
602008
Поняття та система зобов’язань у цивільному праві України
ТС Ківалова
Актуальні проблеми держави і права.–2008.–Вип 38, 22-27, 2008
222008
Процесуальні особливості розгляду справ про усиновлення громадянами України
ТА Стоянова
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук …, 2009
172009
До питання про поняття і складові методу правового регулювання
ТС Ківалова
132003
До питання про поняття і складові методу правового регулювання
ТС Ківалова, ГЄ Смелянець
Актуальні проблеми держави і права, 33-38, 2003
132003
ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ НЕДОГОВІРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ТС Ківалова
Митна справа:науково-аналітичний журнал, 72-80, 2010
92010
Вчення про зобов’язання за Галицьким цивільним кодексом 1797 року: історико-правовий аналіз
О Блажівська
Юридична Україна, 9-14, 2014
72014
Проблемні питання визначення підстав виникнення зобов’язань відшкодування шкоди за цивільним законодавством України
ТС Ківалова
Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць.–2008.–вип 43, 36-42, 2008
62008
Відповідальність боржника за пе-редбачуване невиконання зобов'язання
ТС Ківалова
Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00. 03, 2001
62001
Діалектичний метод та системний підхід як методологічна основа наукових досліджень у галузі цивільного права (на прикладі деліктних зобовязань)
ТС Ківалова
Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" 9, 202-214, 2011
52011
Розвиток міжнародно-правових принципів в епоху глобалізації
ТС Ківалова
Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць/за ред. СВ Ківалова.–О …, 2009
52009
Кваліфікаційна робота юриста : методика написання та захисту : навч. посіб
МАП Т.С. Ківалова, Т.Р. Короткий
Одеса : Фенікс, 2011
42011
Стан та перспективи розвитку досліджень інституту зобов’язань відшкодування шкоди у вітчизняному цивільному праві
ТС Ківалова
Актуальні проблеми держави і права.–2011.–Вип 59, 445-454, 2011
42011
Підстави деліктної відповідальності за завдання шкоди
ТС Ківалова
Часопис цивілістики, 19-22, 2010
42010
Підстави деліктної відповідальності за завдання шкоди
ТС Ківалова
Часопис цивілістики, 19-22, 2010
42010
одо визначення поняття цивільно-правової недоговірної (деліктної) відповідальності
ТС Ківалова
Вісник прокуратури, 99-107, 2008
42008
Особливості правового регулювання цивільних відносин відшкодування шкоди
ТС Ківалова
Актуальні проблеми держави і права, 154-159, 2008
42008
Майнові права наукового парку на об’єкти інтелектуальної власності
АК Митник
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
32016
Класифікація зобов'язань відшкодування шкоди
Т Ківалова
Юридичний вісник, 40-46, 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20