Тетяна Ківалова
Тетяна Ківалова
Міжнародний гуманітарний університет, д.ю.н., професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене onua.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Зобов’язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти)
ТС Ківалова
Одеса: Юридична література 360, 2008
542008
Зобов'язання відшкодування шкоди за цивільним законодавством України: теоретичні проблеми
ТС Ківалова, ТС Кивалова
482008
Поняття та система зобов’язань у цивільному праві України
ТС Ківалова
Актуальні проблеми держави і права.–2008.–Вип 38, 22-27, 2008
172008
Процесуальні особливості розгляду справ про усиновлення громадянами України
ТА Стоянова, ТА Стоянова
152009
До питання про поняття і складові методу правового регулювання
ТС Ківалова
92003
До питання про поняття і складові методу правового регулювання
ТС Ківалова, ГЄ Смелянець
Актуальні проблеми держави і права, 33-38, 2003
92003
ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ НЕДОГОВІРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ТС Ківалова
Митна справа:науково-аналітичний журнал, 72-80, 2010
82010
Вчення про зобов’язання за Галицьким цивільним кодексом 1797 року: історико-правовий аналіз
О Блажівська
Юридична Україна, 9-14, 2014
52014
Кваліфікаційна робота юриста : методика написання та захисту : навч. посіб
МАП Т.С. Ківалова, Т.Р. Короткий
Одеса : Фенікс, 2011
42011
Розвиток міжнародно-правових принципів в епоху глобалізації
ТС Ківалова
Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць/за ред. СВ Ківалова.–О …, 2009
42009
Відповідальність боржника за пе-редбачуване невиконання зобов'язання
ТС Ківалова
Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00. 03, 2001
42001
Майнові права наукового парку на об’єкти інтелектуальної власності
АК Митник
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
32016
Стан та перспективи розвитку досліджень інституту зобов’язань відшкодування шкоди у вітчизняному цивільному праві
ТС Ківалова
Актуальні проблеми держави і права.–2011.–Вип 59, 445-454, 2011
32011
Діалектичний метод та системний підхід як методологічна основа наукових досліджень у галузі цивільного права (на прикладі деліктних зобовязань)
ТС Ківалова
Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" 9, 202-214, 2011
32011
Підстави деліктної відповідальності за завдання шкоди
ТС Ківалова
Часопис цивілістики, 19-22, 2010
32010
До питання про визначення підстав зміни договору найму житла
ТС Ківалова, ОС Омельчук
Актуальні проблеми держави і права, 325, 2010
32010
Підстави деліктної відповідальності за завдання шкоди
ТС Ківалова
Часопис цивілістики, 19-22, 2010
32010
Особливості зобов'язань, що виникають з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави
ТС Ківалова
Актуальні проблеми держави і права, 218-224, 2010
32010
одо визначення поняття цивільно-правової недоговірної (деліктної) відповідальності
ТС Ківалова
Вісник прокуратури, 99-107, 2008
3*2008
Особливості правового регулювання цивільних відносин відшкодування шкоди
ТС Ківалова
Актуальні проблеми держави і права, 154-159, 2008
32008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20