Підписатись
Тетяна Ківалова
Тетяна Ківалова
Міжнародний гуманітарний університет, д.ю.н., професор
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Зобов’язання відшкодування шкоди за цивільним законодавством України: теоретичні проблеми
ТС Ківалова
дис.… д–ра юрид. наук 12 (03), 2008
622008
Зобов’язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти): монографія
ТС Ківалова
Одеса: Юридична література 360, 2008
612008
Поняття та система зобов’язань у цивільному праві України
ТС Ківалова
Актуальні проблеми держави і права 38, 22-27, 2008
222008
Процесуальні особливості розгляду справ про усиновлення громадянами України
ТА Стоянова
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук …, 2009
172009
До питання про поняття і складові методу правового регулювання
ТС Ківалова
132003
До питання про поняття і складові методу правового регулювання
ТС Ківалова, ГЄ Смелянець
Актуальні проблеми держави і права, 33-38, 2003
132003
ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ НЕДОГОВІРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ТС Ківалова
Митна справа:науково-аналітичний журнал, 72-80, 2010
102010
Вчення про зобов’язання за Галицьким цивільним кодексом 1797 року: історико-правовий аналіз
О Блажівська
Юридична Україна, 9-14, 2014
72014
Відповідальність боржника за пе-редбачуване невиконання зобов'язання
ТС Ківалова
Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00. 03, 2001
72001
Діалектичний метод та системний підхід як методологічна основа наукових досліджень у галузі цивільного права (на прикладі деліктних зобовязань)
ТС Ківалова
Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" 9, 202-214, 2011
52011
Розвиток міжнародно-правових принципів в епоху глобалізації
ТС Ківалова
Актуальні проблеми держави і права, 318-325, 2009
52009
Проблемні питання визначення підстав виникнення зобов’язань відшкодування шкоди за цивільним законодавством України
ТС Ківалова
Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць.–2008.–вип 43, 36-42, 2008
52008
Кваліфікаційна робота юриста : методика написання та захисту : навч. посіб
МАП Т.С. Ківалова, Т.Р. Короткий
Одеса : Фенікс, 2011
42011
Стан та перспективи розвитку досліджень інституту зобов’язань відшкодування шкоди у вітчизняному цивільному праві
ТС Ківалова
Актуальні проблеми держави і права.–2011.–Вип 59, 445-454, 2011
42011
Підстави деліктної відповідальності за завдання шкоди
ТС Ківалова
Часопис цивілістики, 19-22, 2010
42010
Підстави деліктної відповідальності за завдання шкоди
ТС Ківалова
Часопис цивілістики, 19-22, 2010
42010
Особливості правового регулювання цивільних відносин відшкодування шкоди
ТС Ківалова
Актуальні проблеми держави і права, 154-159, 2008
42008
Майнові права наукового парку на об’єкти інтелектуальної власності
АК Митник
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2016
32016
До питання про визначення підстав зміни договору найму житла
ТС Ківалова, ОС Омельчук
Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр.—2010.—Вип 53, 325-332, 2010
32010
Особливості зобов'язань, що виникають з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави
ТС Ківалова
Актуальні проблеми держави і права, 218-224, 2010
32010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20