Луцяк Віталій Васильович / Vitaliy Lutsyak / Vitalii Lutsiak / Виталий Луцяк / Віталій Луцяк / Луцяк
Луцяк Віталій Васильович / Vitaliy Lutsyak / Vitalii Lutsiak / Виталий Луцяк / Віталій Луцяк / Луцяк
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Маркетинговий менеджмент
ВВ Луцяк, ЛМ Пронько, ТВ Колесник
Навчальний посібник, 2019
122019
Organizational basis of the development of innovative functional food products by the Ukrainian enterprises of deep walnut processing
MM Hryhoriy Kaletnik, Vitalii Lutsiak, Olha Melnichuk, Yuriy Dovhan
Ukrainian Food Journal 8 (Issue 1), 169-180, 2019
122019
Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник
ВВ Луцяк, ЛМ Пронько, ТВ Колесник
Вінниця: ТОВ «ТВОРИ, 2019
102019
Екологічний менеджмент потенціалу Вінницької області / Ekolohichnyi menedzhment potentsialu Vinnytskoi oblasti
ВВ Луцяк, IV Томашук, ІВ / Lutsyak, V.V., & Tomashuk
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики / Economy …, 2019
92019
Маркетинг малого виробничого підприємства: дисертація на здобуття наук. ступ. д. е. н., спеціаль-ність 08.00. 04
ВВ Луцяк
Київ: НУХТ, 2017
82017
Характеристики і функції підприємництва та деякі теоретико-методологічні задачі маркетингу (стаття)
ВВ Луцяк
Маркетинг і менеджмент інновацій, 208-219, 2014
82014
Організаційні здібності як основа адаптаційного управління конкурентоспроможністю підприємства
ВВ Луцяк, ІВ Семенюк
Регіональна бізнес-економіка і управління, 12-19, 2016
72016
Організаційні здібності як основа адаптаційного управління конкурентоспроможністю підприємства (стаття)
ВВ Луцяк, ІВ Семенюк
Регіональна бізнес-економіка і управління, 12-19, 2016
72016
Життєвий цикл малого виробничого підприємства (стаття)
ВВ Луцяк
Наукові праці Національного університету харчових технологій 21 (4), 45-52, 2015
72015
Інноваційна стратегія виробничого підприємства (стаття)
ВВ Луцяк, АВ Попеляр
Вісник Хмельницького національного університету. Серія Економіка., 18-21, 2011
7*2011
Підвищення якості діагностичних процедур складних систем автоматичного керування
ВМ Кутін, ВВ Луцяк, СВ Матвієнко
Вісник КДПУ, 137-138, 2007
72007
Забезпечення конкурентоспроможності малих виробничих підприємств засобами стратегічного управління (монографія )
ВВ Луцяк
Київ: НУХТ, 2014
52014
Особливості формування товарної стратегії підприємства (стаття)
ВВ Луцяк, СВ М.
Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. Економіка …, 2015
42015
Матвiєнко СВ Пiдвищення якостi дiагностичних процедур складних систем автоматичного керування
ВМ Кутiн, ВВ Луцяк
Вiсник КДПУ., 137, 2007
32007
Economic Aspects and Prospects for the Development of the Market of Vegetable Oils in a Context of Formation of its Value Chain
V Lutsiak, R Lavrov, I Furman, A Smitiukh, H Mazur, N Zahorodnia
Montenegrin Journal of Economics. 2020.№ 1, vol. 16. Р. 155-168., 2020
22020
Маркетингова діяльність підприємства.
ВВ Луцяк, ОП Красняк, МВ Кондратова
22019
Забезпечення спроможності вітчизняних агропродовольчих підприємств до комерціалізації нових видів харчових олій
ВВ Луцяк, СЕ Амонс
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 35-54, 2018
22018
Аналіз стану та перспективи розвитку малого виробничого підприємства на основі динамічних здібностей (стаття)
ВВ Луцяк
Актуальні проблеми економіки. 178 (4), 386-400, 2016
22016
Складові елементи та метод оцінки динамічних здібностей малого виробничого підприємства (стаття)
ВВ Луцяк
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності …, 2015
22015
Динамічні здібності малого виробничого підприємства: оцінка інноваційного результату (стаття)
ВВ Луцяк, ДА Вдовиченко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки: науковий …, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20