Данилевич Наталія Станіславівна
Данилевич Наталія Станіславівна
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, факультет управління персоналом і
Verified email at kneu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості мотивації працівників банку
НС Данилевич, НП Желтова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
11*2013
Психологічні аспекти лідера в управлінні персоналом
НС Данилевич, НС Данилевич, АЮ Ращенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
32016
Європейський ринок праці: досвід для України
ОМ Поплавська, НС Данилевич
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 197-208, 2018
22018
Впровадження гнучких форм зайнятості на підприємствах України
СГ Рудакова, СГ Рудакова, НС Данилевич, НС Данилевич, ...
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013
22013
САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
Данилевич, Лопух
Економічний простір, 164-173, 2018
12018
Оцінювання персоналу: практика використання сучасних методів, можливості поширення в Україні
НС Данилевич, ОМ Поплавська, АВ Олішевська
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 223-229, 2018
12018
Використання комп’ютерних тренінгів у системі бізнес-освіті
НС Данилевич, НС Данилевич
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Соціальне інвестування в поліпшення умов праці молоді: загальні засади та стан в Україні
ЛВ Щетініна, ЛВ Щетинина, СГ Рудакова, СГ Рудакова, НС Данилевич, ...
Одеський національний політехнічний університет, 2016
12016
Формування ефективної зайнятості населення в Україні: передумови, орієнтири та заходи
ЛВ Щетініна, СГ Рудакова, НС Данилевич
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
12014
Людський фактор у формуванні безпеки праці людини
ІВ Панасюк, ЛІ Микитенко, НС Данилевич
Технології та дизайн, 2012
12012
Про вплив магнітних полів на питому теплоту випаровування води
ЕС Малкін, РВ Луцик, НС Данилевич, ОВ Приймак, ІЕ Фуртат
Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, 3-9, 2007
12007
Міжнародні ринки праці: оцінка трендів та потенціал розвитку
ЛВ Щетініна, ЛВ Щетинина, СГ Рудакова, СГ Рудакова, НС Данилевич, ...
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені …, 2020
2020
Завдання нормування праці в сучасних умовах
НС Данилевич, НС Данилевич
Херсонський національний технічний університет, 2020
2020
Діджіталізація HR-процесів у сучасних реаліях
КЯ Данилевич Н., Рудакова С., Щетініна Л.
Галицький економічний вісник 64 (3), 147-156, 2020
2020
Ефективність ринку праці: міжнародні порівняння
ЛВ Щетініна, ЛВ Щетинина, СГ Рудакова, СГ Рудакова, НС Данилевич, ...
Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020
2020
Соціальна відповідальність в контексті досягнення цілей сталого розвитку
ОМ Поплавська, ОН Поплавская, НС Данилевич, НС Данилевич
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Соціально-економічні відносини трудових ресурсів країн регіону МЕНА
НС Данилевич, НС Данилевич, ІО Волобоєва, ИА Волобоева, ...
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2020
2020
Сутність поняття «стартап» та його відмінність від бізнесу
ІО Волобоєва, ИА Волобоева, НС Данилевич, НС Данилевич
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Економічна ситуація в Україні: очікування бізнесу
НС Данилевич, НС Данилевич, СГ Рудакова, СГ Рудакова, ...
Харківський національний економічний університет, 2020
2020
Практики впровадження корпоративної соціальної відповідальності як запорука сталого розвитку
НС Данилевич, НС Данилевич
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20