Данилевич Наталія Станіславівна
Данилевич Наталія Станіславівна
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, факультет управління персоналом і
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості мотивації працівників банку
НС Данилевич, НП Желтова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
11*2013
Психологічні аспекти лідера в управлінні персоналом
НС Данилевич, НС Данилевич, АЮ Ращенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
32016
Competencies of Personnel in Economy 4.0: Challenges and Solutions
N Chala, O Poplavska, N Danylevych, M Maksma
Journal of Optimization in Industrial Engineering 14 (1), 71-77, 2021
22021
Європейський ринок праці: досвід для України
ОМ Поплавська, НС Данилевич
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 197-208, 2018
22018
Впровадження гнучких форм зайнятості на підприємствах України
СГ Рудакова, СГ Рудакова, НС Данилевич, НС Данилевич, ...
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013
22013
САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
Данилевич, Лопух
Економічний простір, 164-173, 2018
12018
Оцінювання персоналу: практика використання сучасних методів, можливості поширення в Україні
НС Данилевич, ОМ Поплавська, АВ Олішевська
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 223-229, 2018
12018
Використання комп’ютерних тренінгів у системі бізнес-освіті
НС Данилевич, НС Данилевич
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Соціальне інвестування в поліпшення умов праці молоді: загальні засади та стан в Україні
ЛВ Щетініна, ЛВ Щетинина, СГ Рудакова, СГ Рудакова, НС Данилевич, ...
Одеський національний політехнічний університет, 2016
12016
Формування ефективної зайнятості населення в Україні: передумови, орієнтири та заходи
ЛВ Щетініна, СГ Рудакова, НС Данилевич
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
12014
Людський фактор у формуванні безпеки праці людини
ІВ Панасюк, ЛІ Микитенко, НС Данилевич
Технології та дизайн, 2012
12012
Аналіз ступенів втоми при розумовій праці
ІП Гайдайчук, НС Данилевич
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2011
12011
Про вплив магнітних полів на питому теплоту випаровування води
ЕС Малкін, РВ Луцик, НС Данилевич, ОВ Приймак, ІЕ Фуртат
Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, 3-9, 2007
12007
Knowledge management competence for achieving competitive advantage of professional growth and development: monograph.
D Atstaja, V Koval
BA School of Business and Finance, Riga, Latvia, 2021
2021
Modern management: theories, concepts, implementation. Monograph.
TN Marian Duczmal
Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2021
2021
Проблеми правового, фінансового та економічного забезпечення розвитку національної економіки (галузевий та територіальний аспекти) : монографія ,
ЛМБ Л.М. Савчук
Дніпро: Пороги, 2021
2021
AUTOMATION OF HR-ACTIVITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC: FEATURES, TRENDS, APPROACHES
L Shchetinina, S Rudakova, N Danylevych, Y Kasianenko
Znanstvena Misel, 6-10, 2021
2021
Управління залученістю персоналу: концепція та оцінювання
ЛВ Щетініна, С Рудакова, Н Данилевич, З Полиця
Галицький економічний вісник 68 (1), 151-158, 2021
2021
Міжнародні ринки праці: оцінка трендів та потенціал розвитку
ЛВ Щетініна, ЛВ Щетинина, СГ Рудакова, СГ Рудакова, НС Данилевич, ...
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені …, 2020
2020
Завдання нормування праці в сучасних умовах
НС Данилевич, НС Данилевич
Херсонський національний технічний університет, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20