Данилевич Наталія Станіславівна
Данилевич Наталія Станіславівна
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, факультет управління персоналом і
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості мотивації працівників банку
НС Данилевич, НП Желтова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
12*2013
Психологічні аспекти лідера в управлінні персоналом
НС Данилевич, НС Данилевич, АЮ Ращенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
32016
Європейський ринок праці: досвід для України
ОМ Поплавська, НС Данилевич
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 197-208, 2018
22018
Соціальне інвестування в поліпшення умов праці молоді: загальні засади та стан в Україні
ЛВ Щетініна, ЛВ Щетинина, СГ Рудакова, СГ Рудакова, НС Данилевич, ...
Одеський національний політехнічний університет, 2016
22016
Впровадження гнучких форм зайнятості на підприємствах України
СГ Рудакова, СГ Рудакова, НС Данилевич, НС Данилевич, ...
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2013
22013
Використання комп’ютерних тренінгів у системі бізнес-освіті
НС Данилевич, НС Данилевич
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
12016
Формування ефективної зайнятості населення в Україні: передумови, орієнтири та заходи
ЛВ Щетініна, СГ Рудакова, НС Данилевич
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
12014
Людський фактор у формуванні безпеки праці людини
ІВ Панасюк, ЛІ Микитенко, НС Данилевич
Технології та дизайн, 2012
12012
Про вплив магнітних полів на питому теплоту випаровування води
ЕС Малкін, РВ Луцик, НС Данилевич, ОВ Приймак, ІЕ Фуртат
Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, 3-9, 2007
12007
Діджіталізація HR-процесів у сучасних реаліях
КЯ Данилевич Н., Рудакова С., Щетініна Л.
Галицький економічний вісник 64 (3), 147-156, 2020
2020
Міжнародні ринки праці: оцінка трендів та потенціал розвитку
ЛВ Щетініна, СГ Рудакова, НС Данилевич
ХНТУСГ, 2020
2020
Соціально-економічні відносини трудових ресурсів країн регіону МЕНА
НС Данилевич, НС Данилевич, ІО Волобоєва, ИА Волобоева, ...
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2020
2020
Сутність поняття «стартап» та його відмінність від бізнесу
ІО Волобоєва, ИА Волобоева, НС Данилевич, НС Данилевич
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Економічна ситуація в Україні: очікування бізнесу
НС Данилевич, НС Данилевич, СГ Рудакова, СГ Рудакова, ...
Харківський національний економічний університет, 2020
2020
Практики впровадження корпоратиної соціальної відповідальності як запорука сталого розвитку
НС Данилевич, НС Данилевич
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020
2020
Dіgital HR–майбутнє кадрового адміністрування
СГ Рудакова, СГ Рудакова, НС Данилевич, НС Данилевич, ...
Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2020
2020
Сучасні підходи до бізнес-комунікацій
НС Данилевич, НС Данилевич
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
МОТИВАЦІЯ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ: ОСОБЛИВОСТІ, РЕКОМЕНДАЦІЇ
НС Данилевич, ОМ Поплавська, ЮО Пузиревська
Економічний простір, 53-64, 2019
2019
Пріорітетні напрями модернізації економіки України на сучасному етапі
НС Данилевич, НС Данилевич, ЛВ Щетініна, ЛВ Щетинина, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Використання хмарних технологій в безперервній освіті
НС Данилевич, НС Данилевич
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20