"М. В.  Шемякін"
"М. В. Шемякін"
доцент кафедри геодезії, картографії і кадастру Уманського НУС
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Геодезія: навчальний посібник
СВ Романчук, ВП Кирилюк, МВ Шемякін
К.: Центр учбової літератури, 2008
82008
The innovation principles of economic model of the cadastral land valuation for business activity
R Kozhukhіvska, M Shemyakin, I Udovenko, N Verniuk
LLC “СPС “Business Perspectives”, 2017
52017
Вплив вологозабезпечення вегетаційного періоду на запаси продуктивної вологи і водоспоживання ячменю ярого в умовах Правобережного Лісостепу
ВП Кирилюк, МВ Шемякін
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2017
22017
Особливості впливу сучасних технологій на розвиток картографії
СІ Кононенко, МВ Шемякін, ІО Удовенко
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2017
12017
Складові водоощадливого режиму зрошення інтенсивних насаджень яблуні за краплинного способу поливу
МВ Шемякін, ВП Кирилюк
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2017
12017
Земельний податок як важіль державного регулювання в агросфері
ПМ Боровик, ІО Удовенко, ВП Кирилюк, МВ Шемякін
Полтава: ПДАА, 2021
2021
РИНОК ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
ПМ Боровик, І Удовенко, ВП Кирилюк, МВ Шемякін
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2021
2021
Історія землеустрою України: від стародавніх часів до сьогодення
ІО Удовенко, МВ Шемякін, СІ Кононенко, МВ Мельник
ТОВ" ДКС Центр", 2021, 2021
2021
Аспекти державного регулювання земельних відносин в Україні
ПМ Боровик, ВП Кирилюк, МВ Шемякін
Уманський НУС. Умань., 2021
2021
The issue of determining of the geodesic center of Ukraine in the context of evolution of centrographic research
ЮО Кисельов, МВ Шемякін, ПМ Боровик, СІ Кононенко, МВ Мельник
Львівська політехніка, 2021
2021
Проблеми регулювання земельних відносин в умовах ринку агроземель в Україні
ПМ Боровик, ВП Кирилюк, МВ Шемякын
Херсон: ХДАЕУ, 2021
2021
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІО Удовенко, МВ Шемякін, СІ Кононенко
Міжнародний науковий журнал" Інтернаука". Серія:" Економічні науки". 2021, 2021
2021
Оцінка та прогнозування використання земельно-ресурсного потенціалу території: теоретико-методологічний аспект
ІО Удовенко, МВ Шемякін, СІ Кононенко
ТОВ" ДКС Центр", 2020, 2020
2020
Перспективи реанімації картографії на основі сучасних геоінформаційних та фотограмметричних технологій
СІ Кононенко, МВ Шемякін, ІО Удовенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2018
2018
КАРТОГРАФІЯ: ТЕХНОЛОГІЇ, ЗАСТОСУВАННЯ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
СІ Кононенко, МВ Шемякін, ІО Удовенко
THE DEVELOPMENT OF NATURE SCIENCES: PROBLEMS AND SOLUTIONS, 182, 2018
2018
3. Удовенко ІО, Шемякін МВ Особливості впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес у ВНЗ
ІО Удовенко, МВ Шемякін
Умань: ВПЦ «Візаві», 2018, 2018
2018
Геодезично-землевпорядна освіта в центральноукраїнському реґіоні: історія, сьогодення, перспективи
Ю Кисельов, М Шемякін
GEOFORUM’2018: тези доповідей 23 Міжнародної науково-технічної конференції …, 2018
2018
Дистанційне забезпечення навчального процесу студентів землевпорядної справи
ІО Удовенко, МВ Шемякін
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018
2018
Діаметр кореневої шийки клонової підщепи яблуні М. 9 за різних режимів зрошення та субстратів для підгортання
Н Прокопенко, МВ Шемякін, ВП Майборода
" Сочінський ММ", 2018
2018
Великомасштабні знімання для інвентаризації земельної ділянки//Методичні вказівки для виконання курсового проекту студентам спеціальності 193–геодезія та землеустрій
СІ Кононенко, МВ Шемякін
Уманський НУС, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20