Гордийко Наталия, Gordiiko Natalia
Гордийко Наталия, Gordiiko Natalia
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Применение тепловизионных систем для теплового неразрушающего контроля
СА Воронов, СА Муравов, НА Гордийко
Энергетика: Экономика, технологии, экология, 43-47, 2002
82002
Сравнительная эффективность пироэлектрических материалов
СА Воронов, ЮМ Поплавко, ЛП Переверзева, СА Муравов, ...
Известия высших учебных заведений.- Радиоэлектроника 46 (2), 23-32, 2003
42003
The study of ferroelectric thin films on silicon substrates
SA Muravov, NA Gordiyko, AT Bogorosh, A Bubulis, SA Voronov
Journal of Measurements in Engineering 1 (1), 23-27, 2013
32013
Застосування методу використання геометричних фракталів для оптимального розміщення сенсорів при екологічному моніторингу
НО Гордійко, ОІ Лисенко, ТВ Томашевська
Збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ …, 2017
22017
Метод використання геометричних фракталів для розв'язання задачі оптимального розміщення сенсорів при екологічному моніторингу
НО Гордійко, ТВ Томашевська, ТО Прищепа, ОІ Лисенко
Збірник матеріалів X Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми …, 2016
1*2016
Comparative efficiency of pyroelectric materials
SA Muravov, NA Gordiiko, SA Voronov, LP Pereverzeva, YM Poplavko
Radioelectronics and Communications Systems 46 (2), 16-22, 2003
12003
Застосування п’ятикутного покриття для визначення оптимального розташування сенсорів у задачах екологічного моніторингу
НО Гордійко, ТВ Томашевська
Наукові праці Другої міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні …, 2019
2019
Отримання діаграм обтискання авіаційної амортизаційної системи з використанням датчиків положення у просторі
НО Гордійко, СП Олександрович
Збірник матеріалів ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції …, 2019
2019
Інформаційна ефективність молекулярних машин
НО Гордійко, ПВ Юрійович, С Д
Збірник матеріалів ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної Конференції …, 2019
2019
ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДЛЯ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ТВ Томашевська, НО Гордійко
Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ …, 2019
2019
Метод розміщення сенсорів для розв’язання задач моніторингу локальних територій
НО Гордійко, ТВ Томашевська
Четверта міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еволюціонуючі …, 2016
2016
Исследование качества и надежности тонких пленок сегнетоэлектриков на кремниевой подкладке
СА Воронов, НА Гордийко, АТ Богорош, АГ Шайко-Шайковский
Надежность и качество сложных систем, 2016
2016
МЕТОДИКА ЗОНУВАННЯ ТЕХНОГЕННИХ ОБ’ЄКТІВ
НО Гордійко, ТВ Томашевська
Міжнародний науковий журнал Науковий огляд, 2015
2015
Статистичний аналіз та моделювання за допомогою Statistics Toolbox
НО Гордійко, ТВ Томашевська
ХІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасної …, 2015
2015
Використання хмарних технологій в екологічному моніторингу
ТВ Томашевська, НО Гордійко
ХІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасної …, 2015
2015
Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми Matlab+ toolboxes
НО Гордійко
НТУУ «КПІ», 2015
2015
Числові методи. Наближені обчислення. Обчислення значень функцій. Наближене розв'язання систем лінійних та нелінійних рівнянь. Інтерполяція
НО Гордійко
НТУУ «КПІ», 2015
2015
Исследование тонких пленок сегнетоэлектриков на кремниевой подложке
СО Воронов, ОТ Богорош, СО Муравов, НО Гордійко
Вісник Національного технічного університету України" Київський …, 2015
2015
Вплив електричних режимів високочастотного розряду на формування гетероструктур перовськітних матеріалів
СО Воронов, ОТ Богорош, СО Муравов, НО Гордійко
Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні …, 2015
2015
Нові речовини. Частина 2. П’єзоелектричні та сегнетоелектричні матеріали
ОТ Богорош, СО Воронов, ВЙ Котовський, НО Гордійко
НТУУ «КПІ», 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20