Подписаться
Гордийко Наталия, Nataliia Hordiiko
Гордийко Наталия, Nataliia Hordiiko
Другие именаGordiiko Natalia
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Применение тепловизионных систем для теплового неразрушающего контроля
СА Воронов, СА Муравов, НА Гордийко
Энергетика: Экономика, технологии, экология, 43-47, 2002
82002
Сравнительная эффективность пироэлектрических материалов
СА Воронов, ЮМ Поплавко, ЛП Переверзева, СА Муравов, ...
Известия высших учебных заведений.- Радиоэлектроника 46 (2), 23-32, 2003
4*2003
The study of ferroelectric thin films on silicon substrates
SA Muravov, NA Gordiyko, AT Bogorosh, A Bubulis, SA Voronov
Journal of Measurements in Engineering 1 (1), 23-27, 2013
32013
Застосування методу використання геометричних фракталів для оптимального розміщення сенсорів при екологічному моніторингу
НО Гордійко, ОІ Лисенко, ТВ Томашевська
Збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-технічної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ …, 2017
22017
Аналіз часових рядів супутникових даних для моніторингу стану лісів
Н Гордійко, Г Яйлимова
Інститут кібернетики ім. ВМ Глушкова НАН України, 2023
12023
Метод використання геометричних фракталів для розв'язання задачі оптимального розміщення сенсорів при екологічному моніторингу
НО Гордійко, ТВ Томашевська, ТО Прищепа, ОІ Лисенко
Збірник матеріалів X Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми …, 2016
1*2016
Исследование качества и надежности тонких пленок сегнетоэлектриков на кремниевой подкладке
СА Воронов, НА Гордийко, АТ Богорош, АГ Шайко-Шайковский
Надежность и качество сложных систем, 60-66, 2016
12016
Нові речовини. Частина 2. П’єзоелектричні та сегнетоелектричні матеріали
ОТ Богорош, СО Воронов, ВЙ Котовський, НО Гордійко
НТУУ «КПІ», 2015
12015
Comparative efficiency of pyroelectric materials
SA Muravov, NA Gordiiko, SA Voronov, LP Pereverzeva, YM Poplavko
Radioelectronics and Communications Systems 46 (2), 16-22, 2003
12003
NEW THIOPHENE BASED MATERIALS FOR EMISSIVE LAYERS OF ORGANIC LIGHT-EMITTING DIODES
В Дудін, В Іванова, Н Гордійко, С Пономаренко, Г Монастирський
Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування, 47-51, 2023
2023
Комплексування вихідних зображень систем мультиспектрального моніторингу як засіб підвищення інформативності
СО Горбачов, НО Гордійко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023
2023
Новi тiофеновi структури для випромiнювальних шарiв органiчних свiтлодiодiв
ВВ Дудiн, ВВ Iванова, НО Гордiйко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022
2022
Моделювання β-фази ПВДФ за допомогою Gaussian09
ГК Галкiна, НО Гордiйко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022
2022
Моделювання BaTiO3 за допомогою методiв молекулярної динамiки
ОМ Чепiлко, НО Гордiйко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022
2022
МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ ДАТЧИКІВ БЕЗДРОТОВОЇ СЕНСОРНОЇ МЕРЕЖІ
ТВ Томашевська, НО Гордійко
Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «ПЕРСПЕКТИВИ …, 2021
2021
Розрахунок теплоти утворення оксиду цинку (ZnO) в програмному середовищi GAUSSIAN
МО Воронюк, НО Гордійко
ХIХ Всеукр. наук.-практ. конференція студентів, аспірантів та молодих вчених …, 2021
2021
Моделювання різних фаз титанату барію у пакеті Gaussian09
ОМ Чепілко, ГН Олександрівна
ХVІІI Всеукр. наук.-практ. конференція студентів, аспірантів та молодих …, 2020
2020
Розрахунок енергії молекули ПВДФ різними методами за допомогою пакету Gaussian
ГК Галкіна, НО Гордійко
ХVІІI Всеукр. наук.-практ. конференція студентів, аспірантів та молодих …, 2020
2020
Розрахунок енергiї молекули пвдф рiзними методами за допомогою пакету Gaussian
ГК Галкiна, НО Гордiйко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
Моделювання рiзних фаз титанату барiю у пакетi Gaussian09
ОМ Чепiлко, НО Гордiйко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20