Bilous Tetiana (Chernivtsi, BSMU)
Bilous Tetiana (Chernivtsi, BSMU)
Bukovinian State Medical University
Підтверджена електронна адреса в bsmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Патогенетичне обґрунтування оптимізації лікування вірусних діарей у дітей за допомогою спороутворювальних бацил, здатних до самоелімінації
ОК Колоскова, ТМ Білоус, МН Гарас
Актуальна інфектологія, 4, 2014
72014
Виховання толерантності у студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення іноземної мови
ТМ Білоус
спец. 13.00. 07/ТМ Білоус, 2004
62004
Проблемно-ориентированное обучение в современных образовательных программах по медицине: стратегия, структура и процесс в сопоставлении с традиционным обучением
ИВ Геруш, НК Богуцкая, ТМ Билоус
American Scientific Journal 6 (6), 20-24, 2016
42016
Моніторинг контролю над бронхіальною астмою в дітей із фенотипом фізичного напруження
ЛО Безруков, ЛА Іванова, ТМ Білоус
Буковинський медичний вісник 16 (4), 64, 2012
42012
Сучасні підходи до нутрітивного забезпечення і регідратаційної терапії при секреторних діареях у дітей грудного віку
ОК Колоскова, ТВ Воротняк
Перинатологія і педіатрія, 63-66, 2010
42010
Показники місцевого запалення дихальних шляхів у дітей із астма-фенотипом різного початку
ТМ Білоус
Клінічна та експериментальна патологія.–2012.–Т. ХІ, 11-14, 0
4
Indices of exhaled breath condensate in children with bronchial asthma under the deletion polymorphism of genes GSTT1 and GSTM1
OC Koloskova, TM Bilous, LV Mikaluk
European Journal of Medicine, 149-154, 2014
32014
Синдром емоційного вигорання у лікарів-педіатрів, які працюють на різному рівні надання медичної допомоги дітям
ОК Колоскова, ТМ Білоус, ВВ Білоус
Буковинський медичний вісник, 79-82, 2013
32013
Penile entrapment: A case where innovation is the need of the hour
GS Bhat
Acta Medica International 5 (2), 90, 2018
22018
Signs of inflamation in the airways in children with exercise-induced bronchial asthma
MN Garas
Inter collegas, 14-19, 2017
22017
Особливості біохімічних показників конденсату видихуваного повітря у дітей за різних фенотипів бронхіальної астми
ОК Колоскова, ЛО Безруков, ЛА Іванова, ТМ Білоус, ЄП Ортеменка
Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии 3 (3), 13-19, 2013
22013
Clinical and spirographic features of bronchial asthma in schoolchildren depending on the different regimens of basic anti-inflammatory therapy.
O Koloskova, T Bilous, G Bilyk, K Buryniuk-Glovyak, O Korotun, ...
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 73 (1), 31-35, 2020
12020
Efficacy of teaching medical students by problem-based learning method
OK Коloskova, TM Bilous, GA Bilyk, SS Kaliyeva, VP Riklefs, ...
Journal of Education, Health and Sport 8 (8), 1217-1226, 2018
12018
Оцінка рівня тривожності іноземних студентів першого курсу медичного університету
І Геруш, МВ Дікал, ТМ Білоус
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2018
12018
Risk Assessment of the Development and Signs of Emotional Burnout Syndrome in Lecturers of Theoretical and Practical Departments of Medical University
TM Bilous, MV Dikal, LM Kaniovska
Наука і освіта, 70-75, 2017
12017
Алельний поліморфізм гена eNOS у дітей, які страждають від бронхіальної астми, за еозинофільного та пауцигранулоцитарного субтипу запалення бронхів
ЛО Безруков, OK Колоскова, ТМ Білоус, НК Богуцька
Здоровье ребенка, 12-15, 2015
12015
Allelic Polymorphism of enos Gene in Children Who Suffer from Bronchial Asthma, with Eosinophilic and Paucigranulocytic Subtypes of Bronchial Inflammation
LO Bezrukov, OK Koloskova, TM Bilous, NK Bohutska
CHILDS HEALTH, 12-15, 2015
12015
Активність запалення бронхів у дітей, хворих на бронхіальну астму, залежно від делеційного поліморфізму генів GSTM1, GSTT1
ЛО Безруков, ОК Колоскова, ТМ Білоус
Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 58-60, 2014
12014
Діагностичне значення імунологічних маркерів запальної відповіді організму у верифікації бактеріальної природи фебрильних нападів бронхіальної астми в дітей раннього та …
ОК Колоскова, ТМ Білоус, ЄП Ортеменка
Актуальная инфектология, 4-8, 2014
12014
Історія педіатричної науки на теренах Буковини
ОК Колоскова, ЛО Безруков, ТМ Білоус
Буковинський медичний вісник, 241-245, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20