Черкашина Тетяна Юріївна
Черкашина Тетяна Юріївна
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Verified email at karazin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Наративні особливості художньо-біографічної прози: автор і читач.
ТЮ Черкашина
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2007
142007
Мемуарно-автобіографічна проза ХХ століття: українська візія
ТЮ Черкашина
132014
Наративні виміри художньо-біографічної прози
ТЮ Черкашина
13*2009
Українська мемуарно-автобіографічна проза ХХ ст.: жанрова, структурна та ідейно-художня еволюція
ТЮ Черкашина
ступеня д-ра філол. наук: спец.: 10.01. 01 “Українська література”/ТЮ Черкашина, 2015
122015
Мемуарная автобиография и автобиографические мемуары: схожесть и различие понятий
ТЮ Черкашина
Филологические науки. Вопросы теории и практики, 196-199, 2014
92014
Формування жанрів спогадової літератури
ТЮ Черкашина
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
92013
Автобіографічне й біографічне письмо: спроба диференціації понять/ТЮ Черкашина
Т Черкашина
Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка: Філол. науки, 180-188, 2010
82010
Мемуарная литература: синтез мемуарного и автобиографического начал
ТЮ Черкашина
Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и …, 2014
72014
Мемуарна, автобіографічна, мемуарно-автобіографічна проза: термінологічний аспект
ТЮ Черкашина
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 210-214, 2014
42014
Українська автобіографічна повість ХХ століття: становлення основних жанрових ознак
ТЮ Черкашина
Філологічні трактати, 39-45, 2014
32014
Система документальної літератури: внутрішня організація
ТЮ Черкашина
ВІСНИК, 2011
32011
Основные тематические блоки в структуре жанра автобиографии
ТЮ Черкашина
Вестник Оренбургского государственного университета, 2014
22014
Література особистого спогаду в системі словесної творчості
ТЮ Черкашина
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
22013
Українська письменницька автобіографіка 1920-х років: збереження традицій минулого
ТЮ Черкашина
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
22013
Типология образов главных героев украинской мемуарно-автобиографической прозы ХХ века
ТЮ Черкашина
Балтийский гуманитарный журнал, 2012
22012
Імітаційні ігри як складова сучасних автобіографічних творів (на прикладі романів Фредеріка Бегбеде)
ТЮ Черкашина
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
22009
Комбінаторні ігри автора з читачем: гра з формою художнього життєпису
ТЮ Черкашина
ВІСНИК, 94, 2009
22009
Художня біографія: термінологічний аспект
ТЮ Черкашина
ВІСНИК, 191, 2008
22008
Жанри прозової саморепрезентації
Т Черкашина
Філологічний дискурс, 203-212, 2016
12016
«Французький роман» Фредеріка Беґбеде в контексті саморепрезентативної творчості письменника
Т Черкашина
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20