Черкашина Тетяна Юріївна
Черкашина Тетяна Юріївна
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Verified email at karazin.ua
TitleCited byYear
Мемуарно-автобіографічна проза ХХ століття: українська візія
ТЮ Черкашина
132014
Наративні виміри художньо-біографічної прози
ТЮ Черкашина
13*2009
Наративні особливості художньо-біографічної прози: автор і читач.
ТЮ Черкашина
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2007
122007
Українська мемуарно-автобіографічна проза ХХ ст.: жанрова, структурна та ідейно-художня еволюція
ТЮ Черкашина
ступеня доктора філол. наук: спец. 10.01. 01–«Українська література»/ТЮ …, 2015
112015
Мемуарная автобиография и автобиографические мемуары: схожесть и различие понятий
ТЮ Черкашина
Филологические науки. Вопросы теории и практики, 196-199, 2014
92014
Автобіографічне й біографічне письмо: спроба диференціації понять
ТЮ Черкашина
Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка: Філол. науки, 180-188, 2010
82010
Формування жанрів спогадової літератури
ТЮ Черкашина
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
62013
Мемуарная литература: синтез мемуарного и автобиографического начал
ТЮ Черкашина
Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и …, 2014
42014
Система документальної літератури: внутрішня організація
ТЮ Черкашина
ВІСНИК, 2011
32011
Основные тематические блоки в структуре жанра автобиографии
ТЮ Черкашина
Вестник Оренбургского государственного университета, 2014
22014
Мемуарна, автобіографічна, мемуарно-автобіографічна проза: термінологічний аспект
ТЮ Черкашина
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 210-214, 2014
22014
Література особистого спогаду в системі словесної творчості
ТЮ Черкашина
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
22013
Українська письменницька автобіографіка 1920-х років: збереження традицій минулого
ТЮ Черкашина
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
22013
Типология образов главных героев украинской мемуарно-автобиографической прозы ХХ века
ТЮ Черкашина
Балтийский гуманитарный журнал, 2012
22012
ІМІТАЦІЙНІ ІГРИ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНИХ АВТОБІОГРАФІЧНИХ ТВОРІВ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНІВ ФРЕДЕРІКА БЕҐБЕДЕ)
ТЮ Черкашина
ВІСНИК, 30, 2009
22009
Комбінаторні ігри автора з читачем: гра з формою художнього життєпису
ТЮ Черкашина
ВІСНИК, 94, 2009
22009
Художня біографія: термінологічний аспект
ТЮ Черкашина
ВІСНИК, 191, 2008
22008
Жанри прозової саморепрезентації
Т Черкашина
Філологічний дискурс, 203-212, 2016
12016
«Французький роман» Фредеріка Беґбеде в контексті саморепрезентативної творчості письменника
Т Черкашина
Синопсис: текст, контекст, медіа, 2016
12016
Циклізація малих жанрів як форма подачі мемуарно-автобіографічного матеріалу
Т Черкашина
Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки, 80-84, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20