Світлана Запорожець
Світлана Запорожець
ДВНЗ "Університет банківської справи"
Підтверджена електронна адреса в ubs.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Іпотечні цінні папери як інтсрумент рефінансування довгострокових житлових кредитів
СВ Запорожець
52005
Систематизація методів управління ризиками іпотечного капіталу
СВ Запорожець
Розвиток фінансових ринків та інструментів, 95-97, 2008
42008
Cучасні підходи до управління ризиком ліквідності банків
ГТ Карчева
Глобальні та національні проблеми економіки.–2015.–Випуск 7, 686-691, 2015
32015
Кредитні іпотечні операції банку: сутність та принципи здійснення
СВ Запорожець
Ефективна економіка, 2010
32010
Методи фінансування інвестиційних проектів шляхом використання іпотечних продуктів
СВ Запорожець
22012
Іпотечні операції на ринку банківських послуг
СВ Запорожець
12014
Методичні основи оцінки вартості об’єктів нерухомого майна та їх вплив на розвиток іпотечних відносин
СВ Запорожець, ОМ Фащевська
КНТУ, 2007
12007
Удосконалення методів аналізу інвестиційних проектів при іпотечному кредитуванні
СВ Запорожець
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
Формування лізингових відносин на ринку нерухомого майна в Україні
СВ Запорожець
2018
Пріоритетні напрями ефективного функціонування моделі іпотечного ринку в Україні
СВ Запорожець
2017
Особливості функціонування ринку іпотечних цінних паперів в Україні
СВ Запорожець
Фінансовий простір, 21-28, 2016
2016
Сучасні методи реструктуризації кредитів, наданих в іноземній валюті
Г Карчева, О Лапко, С Запорожець
Фінансовий простір, 30-36, 2015
2015
Сучасні методи реструктуризації кредитів, наданих в іноземній валюті
СВ Запорожець, ГТ Карчева, ОО Лапко
2015
Банковская система Украины–проблемы реформирования
НН Пантелеева, НМ Пантєлєєва, СВ Запорожец, СВ Запорожець
2015
Роль автоматизованої банківської системи в діяльності банків і деякі особливості її використання в навчальному процесі
НП Мішутіна, СВ Запорожець
Вісник Університету банківської справи, 210–215-210–215, 2015
2015
Роль автоматизованої банківської системи в забезпеченні діяльності банків та особливості її використання в навчальному процесі
N Mishutina, S Zaporozhets
Вісник Університету банківської справи, 210-215, 2015
2015
ВИДИ БАНКІВСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ
СВ Запорожець
Пинск: Полесский государственный университет, 2015
2015
Прогнозування ресурсів банку для фінансування кредитних іпотечних операцій
С Запорожець
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2014
2014
Удосконалення методів оцінки вартості предмета забезпечення при іпотечному кредитуванні
СВ Запорожець
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
2013
ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗБУДОВИ ІПОТЕЧНОГО РИНКУВ УКРАЇНІ
СВ Запорожець
ББК 65.262 (4Укр), 78, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20