Елена Евдокимова, Олена Євдокімова, Ye.Yevdokimova
Елена Евдокимова, Олена Євдокімова, Ye.Yevdokimova
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Кримінальне
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, за наявності обтяжуючих обставин // http://pap.in.ua/1_2016/79.pdf
О Євдокімова
Порівняльне-аналітичне право, 265 -268, 2016
14*2016
Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом :автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право
ОВ Євдокімова
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2007
142007
Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом
ОВ Євдокімова
Порівняльно-аналітичне право–електронне наукове фахове видання юри-дичного …, 2007
142007
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом: исторический аспект
ЕВ Евдокимова
Проблеми законності: респ. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій., 189−196, 2005
8*2005
Питання класифікації санкцій КК України
ОВ Євдокімова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
42009
Проблемні питання призначення покарання при укладенні угоди про примирення або визнання винуватості
ОВ Євдокімова
Право і суспільство, 217-221, 2014
32014
Понятие и структура института назначения наказания
ЕВ Евдокимова
Проблемы законности, 2012
32012
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ // http://pap.in.ua/3_2016/52.pdf
О Євдокімова
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 177 - 180, 2016
22016
Виправні роботи
ВІ Тютюгін
Вісник Асоціації кримінального права України, 5, 2015
22015
Новітнє теоретико-прикладне дослідження інституту звільнення від покарання та його відбування
ВІ Тютюгін, ОВ Євдокімова
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2014
12014
О конкуренции специальных прави назначения наказания // http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5367/1/Evdokymiva.pdf
ЕВ Евдокимова
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 309-312, 2013
1*2013
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Загальна частина) відповідно до вимог ECTS для …
Х. : Право, 2012
1*2012
Некоторые проблемы назначения наказания
ЕВ Евдокимова
Право і Безпека, 64-66, 2004
12004
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВОЇ ОДИНИЦІ ОБЧИСЛЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ
О Євдокімова
2017
Тютюгін Володимир Ілліч // http://ivpz.org/images/pdf/monografiya_spilno_z_vgo.pdf
ОВ Євдокімова
Шлях у науку: розповідь про вчителя, 80 - 84, 2016
2016
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ШТРАФУ ПІД ЧАС ПОМ’ЯКШЕННЯ ПОКАРАННЯ FEATURES OF THE APPOINTMENT A FINE IN CONNECTION WITH MITIGATION OF PUNISHMENT
ОВ Євдокімова
Юридичний науковий електронний журнал, 161 - 165, 2016
2016
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» відповідно до вимог ECTS для …
Національна юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015
2015
Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх // Кримінальне право України: Загальна частина : підручник
ВІТ В. І. Борисов, В. Я. Тацій, ВІТ за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова
Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В. І. Борисов, В …, 2015
2015
Призначення покарання при колізії кримінально-правових норм
О Євдокімова
Порівняльно-аналітичне право http://www.pap.in.ua/4_2015/99.pdf, 322-325, 2015
2015
ЧЕРГОВІ «НОВЕЛИ» КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ОВ Євдокімова
Юридичний науковий електронний журнал, 181-183, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20