Елена Евдокимова, Олена Євдокімова, Ye.Yevdokimova
Елена Евдокимова, Олена Євдокімова, Ye.Yevdokimova
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Кримінальне
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, за наявності обтяжуючих обставин // http://pap.in.ua/1_2016/79.pdf
О Євдокімова
Порівняльне-аналітичне право, 265 -268, 2016
12*2016
Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом :автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право
ОВ Євдокімова
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2007
122007
Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом
ОВ Євдокімова
Порівняльно-аналітичне право–електронне наукове фахове видання юри-дичного …, 2007
122007
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом: исторический аспект
ЕВ Евдокимова
Проблеми законності: респ. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій., 189−196, 2005
6*2005
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Загальна частина) відповідно до вимог ECTS для …
Х. : Право, 2012
5*2012
Питання класифікації санкцій КК України
ОВ Євдокімова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
52009
Проблемні питання призначення покарання при укладенні угоди про примирення або визнання винуватості
ОВ Євдокімова, ЕВ Евдокимова
32014
Виправні роботи
ВІ Тютюгін, ОВ Євдокімова
видавництво «Право», 2017
22017
Понятие и структура института назначения наказания
ЕВ Евдокимова
Проблемы законности, 2012
22012
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ // http://pap.in.ua/3_2016/52.pdf
О Євдокімова
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 177 - 180, 2016
12016
Новітнє теоретико-прикладне дослідження інституту звільнення від покарання та його відбування
ВІ Тютюгін, ОВ Євдокімова
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2014
12014
О конкуренции специальных прави назначения наказания // http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5367/1/Evdokymiva.pdf
ЕВ Евдокимова
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 309-312, 2013
1*2013
Некоторые проблемы назначения наказания
ЕВ Евдокимова
Право і безпека, 64-66, 2004
12004
Призначення більш м’якого покарання
ВІ Тютюгін, ОВ Євдокімова
видавництво «Право», 2017
2017
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВОЇ ОДИНИЦІ ОБЧИСЛЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ
О Євдокімова
2017
тика курсових робіт з Загальної частини кримінального права України та методичні рекомендації до їх написання: для студ. II к. ден. фак-тів (перший (бакалавр.) рівень, галузь …
ВЯ Тацій, ВІ Тютюгін, МІ Панов, АВ Горностай, МЄ Григор'єва, ...
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017
2017
Тютюгін Володимир Ілліч // http://ivpz.org/images/pdf/monografiya_spilno_z_vgo.pdf
ОВ Євдокімова
Шлях у науку: розповідь про вчителя, 80 - 84, 2016
2016
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ШТРАФУ ПІД ЧАС ПОМ’ЯКШЕННЯ ПОКАРАННЯ FEATURES OF THE APPOINTMENT A FINE IN CONNECTION WITH MITIGATION OF PUNISHMENT
ОВ Євдокімова
Юридичний науковий електронний журнал, 161 - 165, 2016
2016
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» відповідно до вимог ECTS для …
Національна юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015
2015
Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх // Кримінальне право України: Загальна частина : підручник
ВІТ В. І. Борисов, В. Я. Тацій, ВІТ за ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова
Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / В. І. Борисов, В …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20