Євдокімова, Олена, Євдокімова, О.В. , Евдокимова Е., Ye.Yevdokimova
Євдокімова, Олена, Євдокімова, О.В. , Евдокимова Е., Ye.Yevdokimova
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, за наявності обтяжуючих обставин
О Євдокімова
Порівняльне-аналітичне право, 265 -268, 2016
22*2016
Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом :автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право
ОВ Євдокімова
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2007
222007
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом: Дис.... к. ю. н
ЕВ Евдокимова
Харьков, 2007
10*2007
Проблемні питання призначення покарання при укладенні угоди про примирення або визнання винуватості
ОВ Євдокімова
Право і суспільство, 217-221, 2014
72014
Понятие и структура института назначения наказания
ЕВ Евдокимова
Проблемы законности, 2012
62012
Питання класифікації санкцій КК України
ОВ Євдокімова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
62009
Новітнє теоретико-прикладне дослідження інституту звільнення від покарання та його відбування
ВІ Тютюгін, ОВ Євдокімова
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2014
42014
Умовно-дострокове звільнення від відбування довічного позбавлення волі у праві зарубіжних країн
ОВ Євдокімова
Підприємство, господарство, право, 146-151, 2019
32019
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ // http://pap.in.ua/3_2016/52.pdf
О Євдокімова
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 177 - 180, 2016
32016
Призначення покарання при колізії кримінально-правових норм
О Євдокімова
Порівняльно-аналітичне право http://www.pap.in.ua/4_2015/99.pdf, 322-325, 2015
22015
ЧЕРГОВІ «НОВЕЛИ» КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ОВ Євдокімова
Юридичний науковий електронний журнал, 181-183, 2015
22015
О конкуренции специальных правил назначения наказания
ЕВ Евдокимова
22013
О конкуренции специальных прави назначения наказания // http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5367/1/Evdokymiva.pdf
ЕВ Евдокимова
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 309-312, 2013
2*2013
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ШТРАФУ ПІД ЧАС ПОМ’ЯКШЕННЯ ПОКАРАННЯ FEATURES OF THE APPOINTMENT A FINE IN CONNECTION WITH MITIGATION OF PUNISHMENT
ОВ Євдокімова
Юридичний науковий електронний журнал, 161 - 165, 2016
12016
Питання застосування спеціальних правил призначення покарання
ОВ Євдокімова
Проблеми законності, 153-162, 2013
12013
Особливості застосування додаткових покарань у кумулятивних санкціях статей Особливої частини Кримінального кодексу України
ВІ Тютюгін, ОВ Євдокімова
Вісник Верховного Суду України, 41-47, 2012
12012
Поняття і структура інституту призначення покарання
ОВ Євдокімова
Проблеми законності, 141 - 149, 2012
12012
Загальні засади і спеціальні правила призначення покарання
ОВ Євдокімова
Проблеми законності, 169 - 175, 2006
12006
Некоторые проблемы назначения наказания
ЕВ Евдокимова
Право і Безпека, 64-66, 2004
12004
Поняття та класифікація інших заходів кримінально-правового характеру
ОВ Євдокімова
Юридичний науковий електронний журнал, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20