Елена Евдокимова, Олена Євдокімова, Ye.Yevdokimova
Елена Евдокимова, Олена Євдокімова, Ye.Yevdokimova
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Кримінальне
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, за наявності обтяжуючих обставин // http://pap.in.ua/1_2016/79.pdf
О Євдокімова
Порівняльне-аналітичне право, 265 -268, 2016
14*2016
Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом :автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право
ОВ Євдокімова
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2007
142007
Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом
ОВ Євдокімова
Порівняльно-аналітичне право–електронне наукове фахове видання юри-дичного …, 2007
142007
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом: исторический аспект
ЕВ Евдокимова
Проблеми законності: респ. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій., 189−196, 2005
8*2005
Питання класифікації санкцій КК України
ОВ Євдокімова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
42009
Проблемні питання призначення покарання при укладенні угоди про примирення або визнання винуватості
ОВ Євдокімова
Право і суспільство, 217-221, 2014
32014
Понятие и структура института назначения наказания
ЕВ Евдокимова
Проблемы законности, 2012
32012
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ // http://pap.in.ua/3_2016/52.pdf
О Євдокімова
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 177 - 180, 2016
22016
Виправні роботи
ВІ Тютюгін
Вісник Асоціації кримінального права України, 5, 2015
22015
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ШТРАФУ ПІД ЧАС ПОМ’ЯКШЕННЯ ПОКАРАННЯ FEATURES OF THE APPOINTMENT A FINE IN CONNECTION WITH MITIGATION OF PUNISHMENT
ОВ Євдокімова
Юридичний науковий електронний журнал, 161 - 165, 2016
12016
ЧЕРГОВІ «НОВЕЛИ» КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ОВ Євдокімова
Юридичний науковий електронний журнал, 181-183, 2015
1*2015
Новітнє теоретико-прикладне дослідження інституту звільнення від покарання та його відбування
ВІ Тютюгін, ОВ Євдокімова
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2014
12014
О конкуренции специальных прави назначения наказания // http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5367/1/Evdokymiva.pdf
ЕВ Евдокимова
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 309-312, 2013
1*2013
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Загальна частина) відповідно до вимог ECTS для …
Х. : Право, 2012
1*2012
Некоторые проблемы назначения наказания
ЕВ Евдокимова
Право і Безпека, 64-66, 2004
12004
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНИХ МЕЖ ШТРАФУ ЯК ОСНОВНОГО ВИДУ ПОКАРАННЯ CRIMINAL ASPECTS DETERMINATION OF THE MAXIMUM FINEAS THE MAIN TYPE OF PUNISHMENT
ОВ Євдокімова
Порівняльно-аналітичне право, 379-382, 2018
2018
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ОСОБИ ВІД ВІДБУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СТЯГНЕННЯ У ВИДІ СУСПІЛЬНО КОРИСНИХ РОБІТ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАВИЛ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕНАЛІЗАЦІЇ
ОВ Євдокімова
Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: матеріали …, 2018
2018
ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ МЕЖ ШТРАФУ У СВІТЛІ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
ОВ Євдокімова
Підприємство, господарство, право, 191-195, 2018
2018
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВОЇ ОДИНИЦІ ОБЧИСЛЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФУ У КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ
О Євдокімова
2017
Тютюгін Володимир Ілліч // http://ivpz.org/images/pdf/monografiya_spilno_z_vgo.pdf
ОВ Євдокімова
Шлях у науку: розповідь про вчителя, 80 - 84, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20