Елена Евдокимова, Олена Євдокімова, Ye.Yevdokimova
Елена Евдокимова, Олена Євдокімова, Ye.Yevdokimova
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Кримінальне
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом, за наявності обтяжуючих обставин // http://pap.in.ua/1_2016/79.pdf
О Євдокімова
Порівняльне-аналітичне право, 265 -268, 2016
18*2016
Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом :автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 - Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право
ОВ Євдокімова
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2007
182007
Проблемні питання призначення покарання при укладенні угоди про примирення або визнання винуватості
ОВ Євдокімова
Право і суспільство, 217-221, 2014
72014
Питання класифікації санкцій КК України
ОВ Євдокімова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
52009
Понятие и структура института назначения наказания
ЕВ Евдокимова
Проблемы законности, 2012
42012
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ // http://pap.in.ua/3_2016/52.pdf
О Євдокімова
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 177 - 180, 2016
32016
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом: Дис.... к. ю. н
ЕВ Евдокимова
Харьков, 2007
32007
ЧЕРГОВІ «НОВЕЛИ» КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ОВ Євдокімова
Юридичний науковий електронний журнал, 181-183, 2015
22015
О конкуренции специальных правил назначения наказания
ЕВ Евдокимова
22013
О конкуренции специальных прави назначения наказания // http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5367/1/Evdokymiva.pdf
ЕВ Евдокимова
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право», 309-312, 2013
2*2013
Щодо визначення базової одиниці обчислення розміру штрафу у Кримінальному кодексі України
О Євдокімова
Підприємництво, господарство і право, 174-178, 2017
12017
ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ШТРАФУ ПІД ЧАС ПОМ’ЯКШЕННЯ ПОКАРАННЯ FEATURES OF THE APPOINTMENT A FINE IN CONNECTION WITH MITIGATION OF PUNISHMENT
ОВ Євдокімова
Юридичний науковий електронний журнал, 161 - 165, 2016
12016
Призначення покарання при колізії кримінально-правових норм
О Євдокімова
Порівняльно-аналітичне право http://www.pap.in.ua/4_2015/99.pdf, 322-325, 2015
12015
Новітнє теоретико-прикладне дослідження інституту звільнення від покарання та його відбування
ВІ Тютюгін, ОВ Євдокімова
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2014
12014
Питання застосування спеціальних правил призначення покарання
ОВ Євдокімова
Проблеми законності, 153-162, 2013
12013
Поняття і структура інституту призначення покарання
ОВ Євдокімова
Проблеми законності, 141 - 149, 2012
12012
Некоторые проблемы назначения наказания
ЕВ Евдокимова
Право і Безпека, 64-66, 2004
12004
Правове регулювання звільнення від відбування довічного позбавлення волі у країнах Балтії.
ОВ Євдокімова
ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО, 118-124, 2019
2019
Умовно-дострокове звільнення від відбування довічного позбавлення волі у праві зарубіжних країн
ОВ Євдокімова
Підприємство, господарство, право, 146-151, 2019
2019
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНИХ МЕЖ ШТРАФУ ЯК ОСНОВНОГО ВИДУ ПОКАРАННЯ CRIMINAL ASPECTS DETERMINATION OF THE MAXIMUM FINEAS THE MAIN TYPE OF PUNISHMENT
ОВ Євдокімова
Порівняльно-аналітичне право, 379-382, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20