Подписаться
Анна Миколенко; Anna Mykolenko
Анна Миколенко; Anna Mykolenko
Доцент кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судової
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Показатели системы оксида азота и морфофункционального состояния печени при экспериментальном циррозе
АМ Олещук, АЗ Миколенко, СВ Трач-Росоловская
Journal of Siberian Medical Sciences, 33, 2013
62013
Analysis of final judgements in cases of medical negligence occurred in Ukraine
VV Franchuk, TR SV, PR Selskyy, AZ Mykolenko, PY Bodnar
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (3 pt 2), 757-760, 2018
32018
Changes of concentration of middle mass molecules in blood serum in the early days of isolated orthopedic trauma complicated by blood loss
M A.Z.
Deutscher Wissenschafts herold, 16-18, 2016
2*2016
Патологоанатомічна характеристика ускладненої гострої хірургічної судинної патології, поєднаної з соматичними захворюваннями
ПЯ Боднар, РСВ Трач, АЗ Миколенко
Шпитальна хірургія, 79-81, 2014
22014
Полипрагмазия: от педиатрии к гериатрии
ЛЯ Федонюк, АМ Олещук, ЛМ Сас, ОР Боярчук, АЗ Миколенко, ...
Вопросы практической педиатрии 13 (1), 77-82, 2018
12018
Впровадження інноваційних технологій та перспективи розвитку кафедри патологічної анатомії в умовах модернізації і реформування вищої медичної освіти
ЯЯ Боднар, АЗ Миколенко, ВД Волошин, ТК Головата, ТВ Дацко, ...
Медична освіта, 2012
12012
Морфологічні особливості ураження печінки при СOVID-19 за даними власних гістологічних та літературних досліджень
ДО Кошовська, ІР Охотницька, КМ Ковальчук, АО Стельмах, ...
Вісник медичних і біологічних досліджень, 182-185, 2021
2021
Коваль Дмитро Богданович
РВ Радійовський, АЗ Миколенко, ІР Охотницька, ДО Кошовська
BBK 29, 42, 2021
2021
Структурні зміни слизової оболонки шлунка при хронічному гастриті у дітей на фоні поєднання паразитарної та H. pylori інфекції
КТ Глушко, ЮГ Загричук, АІ Смачило, АЗ Миколенко, ІІ Смачило
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 34-36, 2018
2018
Структурні зміни печінки при експериментальному першому та другому типах цукрового діабету
ДТВ Олещук О.М., Іванків Я.І., Федонюк Л. Я., Миколенко А.З.
Прикладні аспекти морфології, 121-122, 2016
2016
Особливості організації та проведення олімпіади з патоморфології на кафедрі патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною
ТКГ Я.Я. Боднар, А.З. Миколенко, Т.В. Дацко
Актуальні питання якості медичної освіти: мат. XIII Всеукр. наук.-практ …, 2016
2016
Шляхи покращення засвоєння студентами практичних навичок з патологічної анатомії, секційного курсу та судової медицини
ЯЯБ А.З Миколенко
Modern scientific researches and developments: theoretical value and …, 2016
2016
Role of average weight molecules content in the pathogenesis of the early period of isolated skeletal injury with blood loss complication.
M A. Z.
Journal of Education, Health and Sport 6 (11), 760-766, 2016
2016
Состояние системы цитокинов у детей с хронической гастродуоденальной патологией на фоне паразитоза
МАЗ Лобода В.Ф., Глушко К.Т., Кинаш М.И.
«Современное состояние здоровья детей» Сборник материалов IV региональной …, 2016
2016
Вплив екологічних і соціальних чинників на розвиток патології травної системи у дітей різного віку
М Анна
Scientific Letters journal of Academic Society of Michal Baludansky, 143-145, 2016
2016
Epidemiology of completed suicides in Ternopol region
MA Franchuk V., Trach Rosolovska S.
Modern advances in Forensic Science and Expertise, 75, 2015
2015
Modern approaches to the organization of educational process of English-speaking foreign students at the Forensic Medicine Сourse of TSMU
MA Trach Rosolovska S., Franchuk V.
Modern advances in Forensic Science and Expertise, 74-75, 2015
2015
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ І РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
ВВ Франчук, АЗ Миколенко, ТВ Дацко, СВ Трач-Росоловська, ...
Medical education, 2015
2015
Патологоанатомічні особливості поліморбідності при ускладненій гострій хірургічній судинній патології
ПЯБ С.В. Трач Росоловська, А.З. Миколенко
Поліморбідні стани в практиці сімейного лікаря, 77, 2014
2014
Оцінювання результатів лікування дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт, асоційований з Helicobacter pylori
АЗМ Ю. І. Бутницький, В.Ф.Лобода
Педіатрія, акушерство та гінекологія, 34-36, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20