Анна Петриків
Анна Петриків
к.н.держ.упр., доцент ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
РОЛЬ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ВИРІШЕННІ ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ РЕГІОНІВ
АВ Петриків
Ефективна економіка, http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=, 2015
72015
Муніципальні запозичення як джерело фінансової автономії органів місцевого самоврядування
АВ Малець
Інвестиції: практика та досвід, 106-107, 2011
72011
Характеристика ризиків місцевих запозичень
АВ Малець
Інвестиції: практика та досвід, 108-111, 2011
62011
Залучення громадськості до здійснення моніторингу діяльності органів місцевого самоврядування в питаннях надання адміністративних послуг
АВ Петриків
ТНЕУ, 2016
42016
Сучасні тенденції функціонування та шляхи підвищення ефективності місцевих запозичень в Україні
АВ Петриків
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2014
42014
Ризик-менеджмент в системі управління банком
І Гуцал, А ПЕТРИКІВ
Економічний аналіз: зб. наук. пр.—Тернопіль, 317-325, 2011
42011
Напрями та заходи з удосконалення системи місцевих запозичень в Україні
АВ Петриків
Наукові розвідки з державного та муніципального управління, 213-227, 2013
32013
Глобальні чинники модернізації муніципальних запозичень
АВ Малець
Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах …, 0
3
Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України
І Гуцал, А Петриків
Економічний аналіз, 329-333, 2012
22012
Законодавче забезпечення контролю муніципальних запозичень
АВ Малець
Економіка та держава, 124-127, 2010
22010
Теоретичні аспекти впливу факторів на стан ринку муніципальних запозичень [Електронний ресурс]
АВ Малець
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2009
22009
Теоретичні аспекти визначення ризиків місцевих запозичень
АВ Малець
Економічний аналіз.–2010.–Випуск 5, 288-291, 0
2
Шляхи оптимізації місцевих запозичень у контексті зарубіжного досвіду
АВ Петриків
Економіка та держава, 88-90, 2015
12015
Муніципальні запозичення в Україні: потенційні можливості та правові перешкоди
А Малець
Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умо-вах економічної …, 2010
12010
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПРАВОВІДНОСИН ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА НАДАННЯМ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
В Гаращук, Р Калюжний, О Клюб, Т Музичук, І Нєдов, В Олефір, ...
Public Administration, 40, 2019
2019
Окремі проблеми правового забезпечення здійснення моніторингу діяльності органу місцевого самоврядування у питаннях надання адміністративних послуг
А Мокрицька, А Петриків
Актуальні проблеми правознавства, 76-79, 2017
2017
Організаційне забезпечення протидії економічним правопорушенням
АБ Мокрицька, АВ Петриків
Економіка. Фінанси. Право, 31-36, 2017
2017
Організаційне забезпечення протидії економічним правопорушенням
АВ Петриків, АБ Мокрицька
Економіка, фінанси, право. Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал., 2017
2017
Шляхи підвищення кредитоспроможності органів місцевого самоврядування
Петриків
Ефективна економіка, 2016
2016
Пошук місцевою владою альтернативних джерел фінансування потреб громад
А Петриків
Тернопіль, ТНЕУ, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20