Сергій Іванович Осадчий
Сергій Іванович Осадчий
Кіровоградський національний технічний університет, факультет автоматики та енергетики, кафедра
Verified email at kntu.kr.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The Dynamic Characteristics of the Manipulator with Parallel Kinematic Structure Based on Experimental Data
AT S.Osadchy, V. Zozulya
Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent …, 2013
18*2013
The Dynamic Characteristics of the Manipulator with Parallel Kinematic Structure Based on Experimental Data
AT S.Osadchy, V. Zozulya
Proceedings of the 2013 IEEE 7th International Conference on Intelligent …, 2013
18*2013
Технология структурной идентификации и последующего синтеза оптимальных систем стабилизации неустойчивых динамических объектов
БЮН Блохин Л.Н., Осадчий С.И.
Проблемы управления и информатики, 57-65, 2007
122007
Structural Identification of Unmanned Supercavitation Vehicle Based on Incomplete Experimental Data
DOK Osadchiy S.I., Kalich V.M.
2013 IEEE 2nd International Conference “Actual Problems of Unmanned Air …, 2013
11*2013
Technology of Structural Identification and Subsequent Synthesis of Optimal Stabilization Systems of Unstable Dynamic Objects
BYN Blokhin L.N., Osadchiy S.I.
Journal of Automation and Information Sciences 39 (11), 57-66, 2007
102007
Ідентифікація динаміки радіорелейного каналу передачі даних
СІ Осадчий, ОА Саула
Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць НАУ.–Київ, 157-160, 2004
62004
Комбинированный метод синтеза оптимальных систем стабилизации многомерных подвижных объектов при стационарных случайных воздействиях
ЗВА Осадчий Сергей Иванович
Проблемы управления и информатики, 40-49, 2013
5*2013
СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОЇ БАГАТОВИМІРНОЇ СИТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ РУХУ ОБ’ЄКТА ЗІ ЗВОРОТНІМ ЗВ’ЯЗКОМ ПО ВІДХИЛЕННЮ ТА КОРЕКЦІЄЮ ПО ЗБУРЕННЮ
СІ Осадчий, ОК Дідик, МС Віхрова
5
Технологии конструирования современных конкурентоспособных комплексов управления стохастическим движением объектов
ЛН Блохин, СИ Осадчий, АК Дидык, ГИ Рудюк, ЛМ Блохін, СІ Осадчий, ...
Лисенко ВФ, 2015
42015
ДИНАМІКА СИСТЕМИ «ДЕРЕВООБРОБНИЙ ВЕРСТАТ-ПРОЦЕС РІЗАННЯ» В РЕАЛЬНИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ УМОВАХ
СІ Осадчий, ІА Шаповалова
ВІСНИК, 126, 2007
42007
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА ЕТАПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПРОЦЕСІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ ІСНУЮЧИХ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ
ЛМ Блохін, ОП Кривоносенко, СІ Осадчий
Вісник Національного Авіаційного Університету 39 (2), 61-68, 2009
32009
Аналитическое конструирование разомкнутых систем стохастического управления многомерным нелинейным объектом
ЛН Блохин, СИ Осадчий, ВА Зозуля
Автоматизация технологических и бизнес-процессов, 56-62, 2016
22016
Безынерционная система регулирования радиального размера в процессе хонингования отверстий
СИ Осадчий, ММ Подгаецкий, КК Щербина
Вестник Пермского национального исследовательского политехнического …, 2014
22014
Optimal suppression of an electromagnetic interference effect on an acceleration measuring device
ZVA Osadchy S. I.
Scientific Journal “Electronics and control systems”, 25-29, 2014
22014
Optimal suppression of an electromagnetic interference effect on an acceleration measuring device
SI Osadchy, VA Zozulya
Electronics and control systems, 25-29, 2014
22014
Дослідження залежності між температурою молока та температурою навколишнього повітря для побудови системи підтримки прийняття рішень про фізіологічний стан лактуючих корів
СІ Осадчий, ЮВ Версаль
КНТУ, 2010
22010
Ідентифікація лінеаризованої моделі динаміки процесу короткоциклової адсорбції. Проблеми інформаційних технологій
СІ Осадчий, МВ Якорєва, ВО Зубенко
Херсон. ХНТУ, 018, 2015
12015
Разработка и исследование методов мягкого декодирования каскадных кодовых конструкций с итеративным обменом мягкими решениями
СИ Осадчий, ЕЯ Кузнецова, ВА Зубенко, ЕП Голик
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Адаптація комбінованої системи стабілізації потоку хлібної маси до зміни середньої урожайності
СІ Осадчий, ОК Дідик, МС Мірошніченко
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного …, 2012
12012
Стабілізація руху системи рухомих об’єктів в умовах дії векторних стаціонарних випадкових збурень та шумів
СІ Осадчий
Авиационно-космическая техника и технология, 49–54-49–54, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20