Подписаться
Дар'я Лісова/ Darya Lisova
Дар'я Лісова/ Darya Lisova
Донецькій національний університет імені Василя Стуса
Подтвержден адрес электронной почты в домене donnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Торговці цінними паперами як суб’єкти господарських правовідносин
ДАР ЛІСОВА
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2016, 2016
12016
Поняття й складові правового статусу торговця цінними паперами
ДО Лісова
Jurnalul juridic national: teorie şi practică, 78-82, 2015
12015
Особливості правового статусу андеррайтера як торгівця цінними паперами в господарських правовідносинах
ДО Лісова
Право і суспільство, 49, 2015
12015
Участь та посередництво торговця в правочинах з цінними паперами
ДО Лісова
ЦИВІЛІСТИКИ, 99, 2015
12015
Гарантії діяльності торгівця цінними паперами в господарських правовідносинах
ДО Лісова
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право, 144-148, 2015
12015
УМОВИ Й ПІДСТАВИ УЧАСТІ ТОРГІВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ В ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
ДО Лісова
Юрид. наук. електронний журнал, 111-115, 2015
12015
ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
ДО Лісова
Редакційна колегія, 73, 2023
2023
СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОРГОВЦЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
ДО Лісова
Постановою президії Атестаційної колегії МОНУ від 14.05. 2020 р. № 627 …, 2021
2021
ЩОДО ЗЛОВЖИВАННЯ ЦИВІЛЬНИМИ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ УЧАСНИКАМИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ ТА ЇХНІМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ
ДО Лісова
«Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні …, 2019
2019
Деякі аспекти викладання права власності для студентів-правників
ДО Лісова
Юридична освіта у сучасному вимірі: матеріали Всеукраїнської наук-практ …, 2017
2017
Укладення органом опіки та піклування договору управління майном, у складі якого є цінні папери
ДО Лісова
Актуальні проблеми приватного права: договір як правова форма регулювання …, 2017
2017
ПРОБЛЕМИ ПОЄДНАННЯ ТОРГОВЦЕМ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ДЕКІЛЬКОХ ВИДІВ (ПІДВИДІВ) ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
D Lisova
2016
Форми участі торговця в правочинах з цінними паперами
ДО ЛІсова
Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як основи сталого …, 2015
2015
Складові елементи господарсько-правового статусу торговця цінними паперами
ДО Лісова
Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності : матеріали міжн. наук.- практ …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14