Подписаться
Лобачева Ірина Федорівна  / Лобачева Ірина / Lobacheva Iryna / Lobacheva Irina / Лобачева Ирина
Лобачева Ірина Федорівна / Лобачева Ірина / Lobacheva Iryna / Lobacheva Irina / Лобачева Ирина
Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ / Vinnytsia Institute of Trade and Economics of
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підвищення рівня професійної підготовки студентів економічних спеціальностей засобами ігрових форм навчання
ІФ Полєщук
На здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец 13 (04), 2005
452005
Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання
І Лобачева, Васитинська
Efektivni nastroje modernich ved – 2011. Materialy VII Mezinarodni vedecko …, 2011
252011
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю засобами інтерактивних технологій
І Лобачева
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської …, 2016
23*2016
Аналіз факторів, що впливають на прибуток підприємства
І Лобачева, К Коцюбинська
Efektivni nastroje modernich ved – 2011., 46-51, 2011
132011
Особливості факторного аналізу прибутковості підприємства
І Полєщук, Волощук
Україна наукова: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет …, 2009
10*2009
Аналіз господарської діяльності: навч. посіб
Г Даценко, Н Коцеруба, І Крупельницька, О Кудирко, І Лобачева
Електронні дані. Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2021
82021
Економічний аналіз як передумова формування, управління й контролю фінансової політики бюджетних установ
І Лобачева, В Стадник
Achievement of high school – 2012: 5, 73-77, 2012
8*2012
Сучасний стан та проблеми розвитку ринку праці в Україні
І Полєщук, Н Шевчук
Економіка України: макропроблеми розвитку: /Від. ред.. В.Ф. Беседін, А.С …, 2008
82008
Аналіз руху грошових активів підприємства
І Лобачева
Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю, 2019
5*2019
Підвищення професійної підготовки студентів економічних спеціальностей засобами ігрових форм навчання
ІФ Полєщук
–К., 2005.–265 с, 2005
52005
Теоретичні засади аналізу банкрутства підприємства
НВ Коцеруба, ІФ Лобачева
Формування ринкових відносин в Україні, 52-59, 2022
42022
Аналіз ринку шоколадних виробів в Україні
І Лобачева, Ю Беженар
Інфраструктура ринку, 847-852, 2018
4*2018
Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
І Лобачева, Є Денисевич
Науковий потенціал сучасної економічної науки: Матеріали міжнародної науково …, 2016
42016
Діагностика фінансового стану банківських установ в сучасних умовах
І Лобачева
Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка: Збірник …, 0
4*
Впровадження інноваційних методів у професійну підготовку фахівців економічної сфери
І Лобачева
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім …, 2014
32014
Параметричний аналіз кошторису фінансової установи
І Лобачева, Л Ковальчук
Wyksztalcenie I nauka bez granic– 2012. 8, 25-28, 2012
3*2012
Методи активного навчання – один із шляхів удосконалення педагогічного процесу у ВНЗ
І Полєщук
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім …, 2007
32007
Обліково-аналітичне забезпечення в системі управління товарними операціями підприємства
ОМ Кудирко, ГВ Даценко, ІО Гладій, ОМ Дзюба, ІВ Копчикова, ...
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного …, 2022
22022
De-shadowization of tax gaps in the system-compositional models of state fiscal policy: Comparative analysis of eu countries and Ukraine
N Trusova, OV Hryvkivska, NV Polishchuk, SV Skrypnyk, IF Lobacheva, ...
22021
Аналіз іпотечного кредитування сільського господарства в Україні
І Лобачева, Н Поліщук
СХІДНА ЄВРОПА: економіка, бізнес та управління /науково-практичний журнал …, 2018
22018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20