Лобачева Ірина / Lobacheva Iryna
Лобачева Ірина / Lobacheva Iryna
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підвищення рівня професійної підготовки студентів економічних спеціальностей засобами ігрових форм навчання
ІФ Полєщук
На здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец 13 (04), 2005
412005
Аналіз ефективності інноваційної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання
І Лобачева, Васитинська
Efektivni nastroje modernich ved – 2011. Materialy VII Mezinarodni vedecko …, 2011
212011
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю засобами інтерактивних технологій
І Лобачева
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської …, 2016
132016
Економічний аналіз як передумова формування, управління й контролю фінансової політики бюджетних установ
І Лобачева, В Стадник
Achievement of high school – 2012: 5, 73-77, 2012
7*2012
Сучасний стан та проблеми розвитку ринку праці в Україні
І Полєщук, Н Шевчук
Економіка України: макропроблеми розвитку: /Від. ред.. В.Ф. Беседін, А.С …, 2008
72008
Економічний аналіз як передумова формування, управління й контролю фінансової політики бюджетних установ
ІФ Лобачева
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/36_PVMN_2012/Economics/7_120496 …, 0
7
Особливості факторного аналізу прибутковості підприємства
І Полєщук, Волощук
Україна наукова: Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет …, 2009
6*2009
Підвищення професійної підготовки студентів економічних спеціальностей засобами ігрових форм навчання
ІФ Полєщук
спец. 13.00. 04, захищена 07.04. 2005, затв. 09.11. 2005.–К., 2005.–265 с …, 2005
42005
Аналіз факторів, що впливають на прибуток підприємства [Електронний ресурс]
ІФ Лобачева, КА Коцюбинська, ЮВ Василенко
ІФ Лобачева, КА Коцюбинська, ЮВ Василенко.– Режим доступу: http://www …, 0
4
Аналіз руху грошових активів підприємства
І Лобачева
Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю, 2019
2*2019
Впровадження інноваційних методів у професійну підготовку фахівців економічної сфери
І Лобачева
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім …, 2014
22014
Впровадження інноваційних методів у професійну підготовку фахівців економічної сфери
ІФ Лобачева
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
22014
Параметричний аналіз кошторису фінансової установи
І Лобачева, Л Ковальчук
Wyksztalcenie I nauka bez granic– 2012. 8, 25-28, 2012
2*2012
Методи активного навчання – один із шляхів удосконалення педагогічного процесу у ВНЗ
І Полєщук
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім …, 2007
22007
Параметричний аналіз кошторису фінансової установи
ІФ Лобачева
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. rusnauka. com, 0
2
Аналіз іпотечного кредитування сільського господарства в Україні
І Лобачева, Н Поліщук
СХІДНА ЄВРОПА: економіка, бізнес та управління /науково-практичний журнал …, 2018
12018
Аналіз факторів, що впливають на прибуток підприємства
І Лобачева, К Коцюбинська
Efektivni nastroje modernich ved – 2011., 46-51, 2011
1*2011
Діагностика фінансового стану банківських установ в сучасних умовах
І Лобачева
Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка: Збірник …, 0
1*
Аналіз податкового навантаження
І Лобачева
Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали …, 2020
2020
Аналіз кредитного портфелю банківської установи
І Лобачева
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20