Лобачева Ірина / Lobacheva Iryna
Лобачева Ірина / Lobacheva Iryna
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене vtei.com.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підвищення рівня професійної підготовки студентів економічних спеціальностей засобами ігрових форм навчання
ІФ Полєщук
На здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец 13 (04), 2005
402005
Формування базових управлінських компетенцій у майбутніх менеджерів економічного профілю засобами інтерактивних технологій [Электр. ресурс]: дис. на... канд. пед. наук:[спец …
НО Андрущенко
162011
Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів-аграріїв у процесі професійної підготовки
ОД Краєвська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
82015
Економічний аналіз як передумова формування, управління й контролю фінансової політики бюджетних установ
ІФ Лобачева
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/36_PVMN_2012/Economics/7_120496 …, 0
7
Підвищення професійної підготовки студентів економічних спеціальностей засобами ігрових форм навчання
ІФ Полєщук
спец. 13.00. 04, захищена 07.04. 2005, затв. 09.11. 2005.–К., 2005.–265 с …, 2005
42005
Впровадження інноваційних методів у професійну підготовку фахівців економічної сфери
ІФ Лобачева
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
22014
Методичні аспекти формування економічної компетентності молодших спеціалістів у процесі фахової підготовки в агротехнічних коледжах
СА Вітер, СА Витер
Science and education, 2013
22013
Параметричний аналіз кошторису фінансової установи
ІФ Лобачева
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. rusnauka. com, 0
2
Стратегічний аналіз в системі управління підприємством
ІФ Лобачева
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/10_NPE_2011/Economics/10_83215. doc …, 0
2
Методи активного навчання – один із шляхів удосконалення педагогічного процесу у ВНЗ
І Полєщук
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім …, 2007
12007
Методи математичного програмування в економічному аналізі
ІФ Лобачева, ЛВ Червінчук
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF ECLECTIC COMMERCE COMPANIES
ІФ Лобачева
Подольский научный вестник, 58-64, 2019
2019
Analysis of the use of biological assets of agricultural enterprises
L Iryna, K N.
2019
Аналіз демографічної ситуації в Україні
ІФ Лобачева, Д Бондар
Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права в сучасних умовах. Зб …, 2019
2019
Strategy of financial resourcy management within the paradigm of european integration.
YN Datsenko G., Dziuba O., Hladii I., Kopchykova I., Kotseruba N., Kovalchuk ...
2019
Статистика у схемах і таблицях. Навчальний посібник
ІФ Лобачева, НВ Поліщук
2019
Конкуренція в банківському секторі Швеції
В Лобачева, Ірина, Плахтій
Інфраструктура ринку, 411-417, 2019
2019
Статистичний аналіз безробіття населення
І Лобачева
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської …, 2019
2019
Діагностика діяльності підприємства
І Лобачева, Т Бондар
Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky, 2019
2019
Аналіз руху грошових активів підприємства
І Лобачева
Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20