Гринчишин Ярослав
Гринчишин Ярослав
Львіський національний університет імені Івана Франка
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стан та перспективи розвитку страхового ринку України
ЯМ Гринчишин, АВ Прокопюк
ЯМ Гринчишин, АВ Прокопюк.–[Електронний ресурс]–Режим доступу: http …, 2017
182017
Роль галузевої фінансової звітності у задоволенні інформаційних потреб зовнішніх користувачів
ЯМ Гринчишин
Облік і фінанси, 35-39, 2012
102012
Багатоаспектна роль бухгалтерського обліку та звітності в антикризовому фінансовому менеджменті підприємств
ЯМ Гринчишин
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 2013
92013
Принцип безперервності в Україні: порівняння з міжнародними стандартами
Я Гринчишин
Бухгалтерський облік і аудит, 3-8, 2013
62013
Evolution of European approach to using financial restructuring in the system of crisis management of enterprises
Y Grynchyshyn
Економічний часопис-ХХІ, 63-66, 2016
52016
Restrukturyzacja jako narzędzie zarządzania antykryzysowego przedsiębiorstw
J Grynchyshyn
Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Seria …, 2015
42015
Этапы развития кризиса предприятия
ЯН Гринчишин
Экономика и современный менеджмент: теория и практика, 2014
42014
Деякі проблеми обліку забезпечень для відшкодування витрат на реструктуризацію
Я Гринчишин
Бухгалтерський облік і аудит, 26-31, 2012
32012
Страхування життя як інноваційний продукт на страховому ринку України
ЯМ Гринчишин, ТВ Грищук
Ефективна економіка, 2019
22019
Необхідність комплексного підходу до аналізу корпоративного банкрутства
Я Гринчишин
Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК, 282-288, 2010
2*2010
Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківського сектору України
НВ Височанська, ЯМ Гринчишин
Молодий вчений, 244-249, 2018
12018
Фінансова криза підприємства як об'єкт антикризового правління
ЯМ Гринчишин
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2018
12018
Основні підходи до визначення поняття" криза підприємства"
ЯМ Гринчишин
Науковий вісник НЛТУ України 24 (4), 2014
12014
Розкриття інформації про доходи підприємств відповідно до міжнародних стандартів
ЯМ Гринчишин
Вісник Львівської комерційної академії, 46, 2009
12009
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ
ЯМ Гринчишин, ТВ Грищук
Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах …, 2019
2019
НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА МЕТОДОМ ХЕДЖУВАННЯ
ЯМ Гринчишин, ОЯ Тимошечкін
Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах …, 2019
2019
Эволюция европейского подхода к использованию финансовой реструктуризации в системе антикризисного управления предприятий
ЯМ Гринчишин
Економiчний часопис-XXI, 63-66, 2016
2016
Порівняльні аспекти фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств в Україні та ЄС
ЯМ Гринчишин
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 17-21, 2015
2015
Концептуальні засади використання контролінгу в антикризовому фінансовому менеджменті підприємств
ЯМ Гринчишин
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 95-99, 2015
2015
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ ПРОЯВУ КРИЗИ ПІДПРИЄМСТВА
ЯМ Гринчишин
ОБЛІК, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ: наукові нотатки, 110, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20