Подписаться
Гринчишин Ярослав
Гринчишин Ярослав
Львіський національний університет імені Івана Франка
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стан та перспективи розвитку страхового ринку України
ЯМ Гринчишин, АВ Прокопюк
Молодий вчений, 622-626, 2017
292017
Принцип безперервності в Україні: порівняння з міжнародними стандартами
Я Гринчишин
Бухгалтерський облік і аудит, 3-8, 2013
132013
Роль галузевої фінансової звітності у задоволенні інформаційних потреб зовнішніх користувачів
ЯМ Гринчишин
Облік і фінанси, 35-39, 2012
102012
Багатоаспектна роль бухгалтерського обліку та звітності в антикризовому фінансовому менеджменті підприємств
ЯМ Гринчишин
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 2013
82013
Переваги і проблеми застосування справедливої вартості для оцінки біологічних активів
Я Гринчишин
Вісник Львівського НАУ: економіка АПК, 1, 2012
72012
Evolution of European approach to using financial restructuring in the system of crisis management of enterprises
Y Grynchyshyn
Економічний часопис-ХХІ, 63-66, 2016
62016
Restrukturyzacja jako narzędzie zarządzania antykryzysowego przedsiębiorstw
J Grynchyshyn
Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Seria …, 2015
62015
Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківського сектору України
Н Височанська
Молодий вчений, 244-249, 2018
52018
Еволюція європейського підходу до використання фінансової реструктуризації в системі антикризового управління підприємств
Я Гринчишин
Економічний часопис–XXI, 1-2, 2016
52016
Этапы развития кризиса предприятия
ЯН Гринчишин
Экономика и современный менеджмент: теория и практика, 181-186, 2014
42014
Страхування життя як інноваційний продукт на страховому ринку України
ЯМ Гринчишин, ТВ Грищук
Ефективна економіка, 2019
32019
Основні підходи до визначення поняття" криза підприємства"
ЯМ Гринчишин
Науковий вісник НЛТУ України 24 (4), 277-283, 2014
32014
Деякі проблеми обліку забезпечень для відшкодування витрат на реструктуризацію
Я Гринчишин
Бухгалтерський облік і аудит, 26-31, 2012
32012
Необхідність комплексного підходу до аналізу корпоративного банкрутства
Я Гринчишин
Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК, 282-288, 2010
2*2010
Стратегічний підхід до антикризового управління підприємствами
ЯМ Гринчишин
Вчені записки ТНУ імені ВІ Вернадського. Серія: Економіка і управління 32 …, 2021
12021
Аудит принципу безперервності діяльності та його вплив на антикризовий фінансовий менеджмент підприємств
ЯМ Гринчишин
Причорноморські економічні студії, 127-132, 2020
12020
Фінансова криза підприємства як об'єкт антикризового правління
ЯМ Гринчишин
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2018
12018
Розкриття інформації про доходи підприємств відповідно до міжнародних стандартів
ЯМ Гринчишин
ВІСНИК, 105, 2009
12009
Превентивна реструктуризація як новий тренд законодавства про неплатоспроможність.
Я ГРИНЧИШИН
Accounting & Finance/Oblik i Finansi, 2021
2021
Preventive Restructuring as a New Trend of Insolvency Legislation
Я ГРИНЧИШИН
Облiк i фiнанси, 51-60, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20