Людмила Григор'єва /Людмила Григорьева /Ludmila Grygorieva
Людмила Григор'єва /Людмила Григорьева /Ludmila Grygorieva
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Petro Mohyla Black Sea National University)
Verified email at chmnu.edu.ua
TitleCited byYear
Формування радіаційного навантаження на людину в умовах півдня України: чинники, прогнозування, контрзаходи: Монографія. – Миколаїв: Видавничий центр ЧДУ ім. Петра Могили, 2009 …
ЛІ Григор’єва, ЮА Томілін
Видавничий центр ЧДУ ім. Петра Могили, 2009
302009
Радіонукліди у водних екосистемах південного регіону України: міграція, розподіл, накопичення, дозове навантаження на людину і контрзаходи: Монографія. http://lib.chdu.edu.ua/
ЮА Томілін, ЛІ Григор'єва
Видавничий центр МДГУ ім. Петра Могили, 2008
212008
Принцип незалежності судової влади та гарантії судового захисту прав і свобод людини і громадянина
ЛІ Григор’єва
Вісник Верховного Суду України, 5-9, 1999
111999
Радіоекологічні та радіобіологічні аспекти зрошуваного землеробства півдня України: Монографія
ЛІ Григор'єва, ЮА Томілін
Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2006
102006
Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України
АГ Ярема, ВП Барбара, ЛІ Григор’єва, ВІ Гуменюк, ІП Домбровський, ...
К.: РЕФЕРАТ, 2005
92005
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище: Навчальний посібник
ЛІ Григор'єва, ЮА Томілін
Миколаївський гуманітарний університет імені Петра Могили, 2005
92005
Базові стратегії як основа розвитку підприємства
ЛВ Григор’єва, ЛВ Григорьева
ТНТУ, АСУ, 2013
52013
Радиационная нагрузка на человека в районе АЭС
ЛИ Григорьева
Ядерна та радіаційна безпека, 19-24, 2010
52010
Іонізуюче випромінювання та його вплив на організм людини: Навчальний посібник (гриф МОН України)
ЛІ Григор'єва, ЮА Томілін, ІМ Рожков
Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, 2008
5*2008
Основи біофізики та біомеханіки: Навчальний посібник
ЛІ Григор'єва, ЮА Томілін
ЧДУ імені Петра Могили, 2011
42011
Формування дози внутрішнього опромінення людини від скидів 3Н з АЕС
ЛІ Григор'єва
Український радіологічний журнал, 479-485, 2009
32009
Доза випромінювання 222Rn в окремих районах півдня України
ЛІ Григор'єва, ЮА Томілін
Науковий вісник Волинського національного університету іме-ні Лесі Українки …, 2008
3*2008
Формирование дозовой нагрузки на человека на территории, подвергающейся выбросам АЭС
Григорьева, Людмила Ивановна
Радиационная биология. Радиоэкология ISSN: 0869-8031 Источник: http …, 2010
22010
Доза опромінення спеціалістів гранітних кар'єрів від радону-222
Ю Томілін, Л Григор’єва
22008
Сумарна доза іонізуючого випромінювання від компонент природного і штучного походження для населення півдня України
ЛІ Григор'єва, ЮА Томілін
Вісник проблем біології і медицини, 70-74, 2008
2*2008
Динаміка накопичення радіоактивних речовин різними видами риб Південно-Бузького басейну
ЛІ Григор'єва, ЮА Томілін
Природничий альманах. Біологічні науки, 30-39, 2004
2*2004
Підготовка курсових робіт за магістерською програмою «Якість, стандартизація та сертифікація»
ЛІ Григор'єва, ЮА Томілін
ЧДУ ім. Петра Могили, 2016
12016
МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКУ ДЕФЛЯЦІЙНИХ ЯВИЩ НА ПОВЕРХНІ ХВОСТОСХОВИЩ В СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Л Григор'єва
Наукові праці. Техногенна безпека 280 (268(2016)), 2016
12016
Підвищення якості та проблеми сертифікації будівельних матеріалів
ОВ Макарова, ЛІ Григор’єва, ЮА Томілін
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2016
12016
Управління ризиком дефляційних явищ на хвостосховищах переробних підприємств у системі їх ризик-менеджменту: Монографія.
ЛІ Григор’єва, ЮА Томілін
Видавничий центр ЧНУ ім. Петра Могили,, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20