Follow
Кафедра Фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук
Кафедра Фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Словник-довідник науковця-початківця
ЮМ Краснобокий, КМ Левківський
Київ: НМЦВО, 2001
462001
Технологія мобільного навчання: проблеми та шляхи вирішення
СІ Терещук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
362016
On the direction of development of a thin fracture process zone at the tip of an interfacial crack between dissimilar media
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 42 (2), 136-144, 2006
322006
Вивчення фізики і астрономії в основній школі:(Теоретичні і методичні засади)
МТ Мартинюк
К.: ТОВ «Міжнар. фін. агенція, 1998
321998
Науково-методичні засади навчання фізики в основній школі
МТ Мартинюк
НПУ імені МП Драгоманова, 1999
301999
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вихованні культури демократизму старшокласників
ГА Назаренко
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.“Актуальні питання сучасної педагогіки …, 2013
282013
Initial kinking of an interface crack between two elastic media
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 43 (10), 1090-1099, 2007
252007
Initial development of the prefracture zone near the tip of a crack reaching the interface between dissimilar media
AA Kaminskii, LA Kipnis, MV Dudik
International Applied Mechanics 40 (2), 176-182, 2004
222004
Фізика: 9 кл.: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл
МІ Шут, МТ Мартинюк, ЛЮ Благодаренко
МІ Шут, МТ Мартинюк, ЛЮ Благодаренко–к, 2009
182009
Фізика. Астрономія: Проби, підручник для 7 кл
ОІ Бугайов, СВВ Мартинюк MT
К.: Освіта, 1995
161995
Initial kinking of an interface crack between two elastic media under tension and shear
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 45 (6), 635-642, 2009
152009
Актуальність природничо-наукових дисциплін у інтеграційному розрізі компетентнісної парадигми освіти
ІА Ткаченко, ЮМ Краснобокий
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2013
142013
Теорія і методика використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання природничих дисциплін
ІА Ткаченко, ЮМ Краснобокий
Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2018
112018
О начальном повороте трещины, расположенной на границе раздела двух упругих сред
АА Каминский, МВ Дудик, ЛА Кипнис
Прикл. механика 43 (10), 28-41, 2007
112007
Словник-довідник термінів з інноваційних технологій навчання
ЮМ Краснобокий, ВФ Мішкурова, МІ Пащенко
К.: Науковий світ, 2003
112003
Базовий курс фізики, інтегрований з астрономією: досвід теоретико-експериментального обґрунтування
МТ Мартинюк
К.: Знання 121, 1999
111999
Методика застосування міжпредметних зв’язків курсів фізики та охорони праці в процесі підготовки майбутніх учителів фізики
СМ Богомаз-Назарова
102010
О направлении развития тонкой пластической зоны предразрушения в вершине трещины на границе раздела различных сред
АА Каминский, МВ Дудик, ЛА Кипнис
Прикл. механика 42 (2), 14-23, 2006
92006
Вивчення сферичної астрономії в умовах функціонування навчально-виховного центру «Планетарій»
ІА Ткаченко
Наукові записки.-Серія: педагогічні науки.-Випуск 66, 171-176, 2006
92006
Методична система вивчення будови і властивостей речовини в курсі фізики основної школи
СІ Терещук
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2003
92003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20