Кафедра Фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук
Кафедра Фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Словник-довідник науковця-початківця. 2-е вид., випр. і доп
ЮМ Краснобокий, КМ Лемківський
К.: НМЦВО, 41, 2001
352001
On the direction of development of a thin fracture process zone at the tip of an interfacial crack between dissimilar media
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 42 (2), 136-144, 2006
302006
Науково-методичні засади навчання фізики в основній школі
МТ Мартинюк
НПУ імені МП Драгоманова, 1999
301999
Технологія мобільного навчання: проблеми та шляхи вирішення
СІ Терещук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
282016
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вихованні культури демократизму старшокласників
ГА Назаренко
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ, 15, 2013
282013
Вивчення фізики і астрономії в основній школі:(Теоретичні і методичні засади)
МТ Мартинюк
К.: ТОВ “Міжнар. фін. агенція, 1998
271998
Initial kinking of an interface crack between two elastic media
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 43 (10), 1090-1099, 2007
232007
Initial development of the prefracture zone near the tip of a crack reaching the interface between dissimilar media
AA Kaminskii, LA Kipnis, MV Dudik
International Applied Mechanics 40 (2), 176-182, 2004
222004
Фізика: 9 кл.: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл
МІ Шут, МТ Мартинюк, ЛЮ Благодаренко
МІ Шут, МТ Мартинюк, ЛЮ Благодаренко–к, 2009
162009
Фізика. Астро номія: Пробн. підручник для 7 кл
ОІ Бугайов, МТ Мартинюк, ВВ Смолянець
К.: Освіта, 1995
141995
Initial kinking of an interface crack between two elastic media under tension and shear
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 45 (6), 635-642, 2009
132009
Словник-довідник термінів з інноваційних технологій навчання
ЮМ Краснобокий, ВМ Мішкурова, МІ Пащенко
К.: Науковий світ, 2003
112003
Актуальність природничо-наукових дисциплін у інтеграційному розрізі компетентнісної парадигми освіти
ІА Ткаченко, ЮМ Краснобокий
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2013
102013
О начальном повороте трещины, расположенной на границе раздела двух упругих сред
АА Каминский, МВ Дудик, ЛА Кипнис
Прикл. механика 43 (10), 28-41, 2007
102007
Базовий курс фізики, інтегрований з астрономією: досвід теоретико-експериментального обґрунтування
МТ Мартинюк
К.: Знання 121, 1999
101999
Теорія і методика використання інформаційно–комунікаційних технологій навчання природничих дисциплін. 2018
ІА Ткаченко, ЮМ Краснобокий
Cherkasy: ChSTU, 235-237, 2018
92018
О направлении развития тонкой пластической зоны предразрушения в вершине трещины на границе раздела различных сред
АА Каминский, МВ Дудик, ЛА Кипнис
Прикл. механика 42 (2), 14-23, 2006
92006
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ КУРСІВ ФІЗИКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ
СО КОНОНЕНКО, ВД ШАРКО, ІА ТКАЧЕНКО
82010
Analysis of plastic slip lines at the tip of a crack terminating at the interface of different media
MV Dudik, LA Kipnis, AV Pavlenko
International applied mechanics 38 (2), 197-202, 2002
82002
Інтеграція природничо-наукових дисциплін у світлі компетентнісної парадигми освіти
ЮМ Краснобокий, ІА Ткаченко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: збірник …, 2013
72013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20