Follow
Кафедра Фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук
Кафедра Фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Словник-довідник науковця-початківця
ЮМ Краснобокий, КМ Левківський
К.: НМЦВО, 2001
542001
Технологія мобільного навчання: проблеми та шляхи вирішення
СІ Терещук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
532016
Науково-методичні засади навчання фізики в основній школі
МТ Мартинюк
НПУ імені МП Драгоманова, 1999
451999
Вивчення фізики і астрономії в основній школі:(Теоретичні і методичні засади)
МТ Мартинюк
К.: ТОВ «Міжнар. фін. агенція, 1998
431998
On the direction of development of a thin fracture process zone at the tip of an interfacial crack between dissimilar media
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 42, 136-144, 2006
372006
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні астрономії
ІА Ткаченко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
362013
Initial kinking of an interface crack between two elastic media
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 43, 1090-1099, 2007
312007
Initial development of the prefracture zone near the tip of a crack reaching the interface between dissimilar media
AA Kaminskii, LA Kipnis, MV Dudik
International Applied Mechanics 40, 176-182, 2004
232004
Фізика: 9 кл.: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл
МІ Шут, МТ Мартинюк, ЛЮ Благодаренко
МІ Шут, МТ Мартинюк, ЛЮ Благодаренко–к, 2009
222009
Фізика. Астрономія: Проби, підручник для 7 кл
ОІ Бугайов, СВВ Мартинюк MT
К.: Освіта, 1995
181995
Актуальність природничо-наукових дисциплін у інтеграційному розрізі компетентнісної парадигми освіти
ІА Ткаченко, ЮМ Краснобокий
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2013
172013
Initial kinking of an interface crack between two elastic media under tension and shear
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 45, 635-642, 2009
172009
Теорія і методика використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання природничих дисциплін
ІА Ткаченко, ЮМ Краснобокий
Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2018
132018
Інтеграція природничо-наукових дисциплін у світлі компетентнісної парадигми освіти
ЮМ Краснобокий, ІА Ткаченко
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: Зб …, 2013
132013
Словник-довідник термінів з інноваційних технологій навчання
ЮМ Краснобокий, ВФ Мішкурова, МІ Пащенко
К.: Науковий світ, 2003
132003
Фізика. Астрономія: Пробн. підручник для 8
ОІ Бугайов, МТ Мартинюк, ВВ Смолянець
13*
Формуваня фахових компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з музично-інструментальних дисциплін
ТМ Пляченко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія№ 14. Теорія і методика …, 2015
112015
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ КУРСІВ ФІЗИКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ
СО КОНОНЕНКО, ВД ШАРКО, ІА ТКАЧЕНКО
112010
О начальном повороте трещины, расположенной на границе раздела двух упругих сред
АА Каминский, МВ Дудик, ЛА Кипнис
Прикл. механика.–2007.–43, 28-41, 2007
112007
Базовий курс фізики, інтегрований з астрономією: досвід теоретико-експериментального обґрунтування
МТ Мартинюк
К.: Знання 121, 1999
111999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20