Кафедра Фізики і астрономії та методики їх викладання
Кафедра Фізики і астрономії та методики їх викладання
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Словник-довідник науковця-початківця
ЮМ Краснобокий, КМ Левківський
К.: НМЦВО, 2001
312001
On the direction of development of a thin fracture process zone at the tip of an interfacial crack between dissimilar media
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 42 (2), 136-144, 2006
282006
Науково-методичні засади навчання фізики в основній школі
МТ Мартинюк
Рукопис, 1999
231999
Вивчення фізики і астрономії в основній школі
МТ Мартинюк
Теоретичні і методичні засади ТОВ «Міжнародна фінансова агенція, 1998
221998
Initial development of the prefracture zone near the tip of a crack reaching the interface between dissimilar media
AA Kaminskii, LA Kipnis, MV Dudik
International Applied Mechanics 40 (2), 176-182, 2004
212004
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вихованні культури демократизму старшокласників
ГА Назаренко
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ, 15, 2013
202013
Initial kinking of an interface crack between two elastic media
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 43 (10), 1090-1099, 2007
182007
Initial kinking of an interface crack between two elastic media under tension and shear
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 45 (6), 635-642, 2009
122009
Фізика. Астрономія: Проби, підручник для 7 кл
ОІ Бугайов, СВВ Мартинюк MT
К.: Освіта, 1995
111995
Словник-довідник термінів з інноваційних технологій навчання
ЮМ Краснобокий, ВФ Мішкурова, МІ Пащенко
К.: Науковий світ, 2003
92003
Технологія мобільного навчання: проблеми та шляхи вирішення
СІ Терещук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
82016
О направлении развития тонкой пластической зоны предразрушения в вершине трещины на границе раздела различных сред
АА Каминский, МВ Дудик, ЛА Кипнис
Прикл. механика 42 (2), 14-23, 2006
82006
Навчання майбутніх вчителів фізики технології комп’ютерного моделювання/Дудик МВ, Хазіна СА
МВ Дудик
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 14-19, 2006
82006
Analysis of plastic slip lines at the tip of a crack terminating at the interface of different media
MV Dudik, LA Kipnis, AV Pavlenko
International applied mechanics 38 (2), 197-202, 2002
82002
Теорія і методика використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання природничих дисциплін
ІА Ткаченко, ЮМ Краснобокий
Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2018
72018
О начальном повороте трещины, расположенной на границе раздела двух упругих сред
АА Каминский, МВ Дудик, ЛА Кипнис
Прикл. механика 43 (10), 28-41, 2007
72007
Modeling of the crack tip plastic zone by two slip lines and the order of stress singularity
AA Kaminsky, LA Kipnis, MV Dudik
International journal of fracture 127 (1), L105-L109, 2004
72004
Базовий курс фізики, інтегрований з астрономією: досвід теоретико-експериментального обґрунтування
МТ Мартинюк
К.: Знання, 1999
71999
Актуальність природничо-наукових дисциплін у інтеграційному розрізі компетентнісної парадигми освіти
ІА Ткаченко, ЮМ Краснобокий
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2013
62013
Методика застосування міжпредметних зв’язків курсів фізики та охорони праці в процесі підготовки майбутніх учителів фізики
СМ Богомаз-Назарова
62010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20