Кафедра Фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук
Кафедра Фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Словник-довідник науковця-початківця
ЮМ Краснобокий, КМ Левківський
Київ: НМЦВО, 2001
402001
Технологія мобільного навчання: проблеми та шляхи вирішення
СІ Терещук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
342016
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вихованні культури демократизму старшокласників
ГА Назаренко
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ, 15, 2013
302013
On the direction of development of a thin fracture process zone at the tip of an interfacial crack between dissimilar media
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 42 (2), 136-144, 2006
302006
Науково-методичні засади навчання фізики в основній школі
МТ Мартинюк
Рукопис, 1999
301999
Вивчення фізики і астрономії в основній школі:(Теоретичні і методичні засади)
МТ Мартинюк
К.: ТОВ “Між-нар. фін. агенція, 1998
281998
Initial kinking of an interface crack between two elastic media
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 43 (10), 1090-1099, 2007
232007
Initial development of the prefracture zone near the tip of a crack reaching the interface between dissimilar media
AA Kaminskii, LA Kipnis, MV Dudik
International Applied Mechanics 40 (2), 176-182, 2004
222004
Фізика: 9 кл.: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл
МІ Шут, МТ Мартинюк, ЛЮ Благодаренко
МІ Шут, МТ Мартинюк, ЛЮ Благодаренко–к, 2009
172009
Initial kinking of an interface crack between two elastic media under tension and shear
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 45 (6), 635-642, 2009
132009
Словник-довідник термінів з інноваційних технологій навчання
ЮМ Краснобокий, ВМ Мішкурова, МІ Пащенко
К.: Науковий світ, 2003
122003
Фізика. Астрономія: Проби, підручник для 7 кл
ОІ Бугайов, СВВ Мартинюк MT
К.: Освіта, 1995
121995
Актуальність природничо-наукових дисциплін у інтеграційному розрізі компетентнісної парадигми освіти
ІА Ткаченко, ЮМ Краснобокий
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2013
112013
О начальном повороте трещины, расположенной на границе раздела двух упругих сред
АА Каминский, МВ Дудик, ЛА Кипнис
Прикл. механика 43 (10), 28-41, 2007
112007
Теорія і методика використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання природничих дисциплін
ІА Ткаченко, ЮМ Краснобокий
Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2018
102018
Методика застосування міжпредметних зв’язків курсів фізики та охорони праці в процесі підготовки майбутніх учителів фізики
СМ Богомаз-Назарова
92010
О направлении развития тонкой пластической зоны предразрушения в вершине трещины на границе раздела различных сред
АА Каминский, МВ Дудик, ЛА Кипнис
Прикл. механика 42 (2), 14-23, 2006
92006
Базовий курс фізики, інтегрований з астрономією: досвід теоретико-експериментального обґрунтування
МТ Мартинюк
К.: Знання, 1999
91999
Analysis of plastic slip lines at the tip of a crack terminating at the interface of different media
MV Dudik, LA Kipnis, AV Pavlenko
International applied mechanics 38 (2), 197-202, 2002
82002
Розвиток зони передруйнування від міжфазної тріщини у кутовій точці межі розділу двох пружних середовищ
МВ Дудик, ЮВ Діхтяренко
Математичні методи та фізико-механічні поля 54 (2), 103-114, 2016
72016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20