Подписаться
Олександр Реєнт (Reient Alexander)
Олександр Реєнт (Reient Alexander)
доктор іст. наук, професор, член-кореспондент НАН України, Інститут історії України НАН, НСКУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Україна в імперську добу
ОП Реєнт
Інститут історії України НАН України, 2003
1302003
Українські визвольні змагання: 1917-1921 років
ОП Реєнт
Ariĭ, 2016
1282016
Історико-економічне дослідження: в 2 т./[ред. рада: ВМ Литвин (голова), ГВ Боряк, ВМ Геєць та ін.; відп. ред. ВА Смолій; авт. кол.: ТА Балабушевич, ВД Баран, ВК Баран та ін …
Е історія України
К.: Ніка-Центр 1, 696, 2011
108*2011
Сучасна історична наука в Україні: шляхи поступу
ОП Реєнт
Український історичний журнал, 3-22, 1999
891999
Перша світова війна і Україна
OP Rei͡ent
Генеза, 2004
812004
Iсторiя українського селянства: Нариси в 2-х т./НАН України; Iнститут iсторiї України
ВА Смолiй
76*2006
та ін.]; під ред. ВА Смолія
Н з історії дипломатії України, ОІ Галенко, ЄЄ Камінський, МВ Кірсенко
К.: Видавничий дім «Альтернативи, 2001
76*2001
Павло Скоропадський
ОП Реєнт
Альтернитиви, 2003
502003
Українська революція і робітництво: соціально-політичні і економічні зміни 1917-1920 рр.
ОП Реєнт
К.: Інститут історії України НАН України, 1996
381996
Усi гетьмани України
О Реєнт
Glagoslav Publications, 2020
372020
Усi гетьмани України
О Реєнт
Glagoslav Publications, 2020
372020
Українська національна ідея і християнство
OP Rei͡ent
Bohdana, 1997
371997
Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861-1914 рр.)
ОП Реєнт
Інститут історії України НАН України, 2011
362011
Деякі проблеми історії України ХІХ-початку ХХ ст.: стан і перспективи наукової розробки
ОП Реєнт
Український історичний журнал, 3-26, 2000
362000
Україна: на межі цивілізацій (історико-політологічні розвідки)
ВМ Ткаченко, О Реєнт
К.: Поліграфічна д-ця Інституту історії України АН України, 1995
341995
Україна в період Першої світової війни: історіографічний аналіз
ОП Реєнт, БМ Янишин
Український історичний журнал, 3-37, 2004
282004
Криза сучасної історичної науки: методологічний і джерелознавчий аспекти
ОП Реєнт
Четвертий міжнародний конгрес україністів: Доп. та повідомл., м. Одеса, 26-29, 1998
271998
Історія України XIX—початку XX ст.: методологічний зріз і тематичні напрями наукового пошуку
ОП Реєнт
Український історичний журнал, 218-232, 2007
242007
Україна між світовими війнами (1914-1939): події, люди, документи: нариси історії: навчальний посібник
ОП Реєнт
Shkola, 2004
242004
У робітнях історичної науки
ОП Реєнт, ПТ Тронько
Poshukovo-vydavnyche ahentstvo" Knyha pami︠a︡ti Ukraïny", 1999
241999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20