Світлана Цимбалюк Svitlana Tsymbaliuk
Світлана Цимбалюк Svitlana Tsymbaliuk
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, кафедра управління персоналом та
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua
НазваПосиланняРік
Мотивація персоналу: підручник
АМ Колот, СО Цимбалюк
КНЕУ, 2011
942*2011
Менеджмент персоналу
ВМ Данюк, ВМ Петюх, СО Цимбалюк
КНЕУ, 2006
208*2006
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія
АМ Колота, ОА Грішнова, СО Цимбалюк
К.: КНЕУ, 2012
91*2012
Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor Economics and Labor Relations]
AM Kolot, OA Hrishnova, OO Herasymenko, SO Tsymbaliuk
Kyiv: KNEU, 2009
80*2009
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку : монографія
АМ Колот, СО Цимбалюк
КНЕУ, 2010
63*2010
Мотиваційний менеджмент : підручник
АМ Колот, СО Цимбалюк
К: КНЕУ, 2014
38*2014
Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні
С Цимбалюк
Україна: аспекти праці, 16-22, 2009
342009
Грейдовая система оценивания должностей и оплаты труда: методология, методика, практика [Электронный ресурс]
С Цимбалюк
Справочник кадровика 2, 34-39, 2009
32*2009
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2017
27*2017
Технології управління персоналом: навч. посіб.
СО Цимбалюк
КНЕУ, 2009
27*2009
Конкурентоспроможність управлінського персоналу підприємств: методологія і методика оцінювання
СО Цимбалюк
(08.06. 01)/Київський національний економічний ун-т, 2000
25*2000
Socialna vidpovidalnist: navch. posib.[Social responsibility: study guide]
AM Kolot
KNEU, Kyiv, Ukraine, 2015
24*2015
Методика оцінки конкурентоспроможності управлінського персоналу
С Щур
Україна: аспекти праці, 34-37, 1999
211999
Компенсаційна модель винагороди за працю: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія
СО Цимбалюк
К : КНЕУ, 2014
182014
Компенсаційний пакет: сутність, структура, вимоги щодо формування
С Цимбалюк
Україна: аспекти праці, 3-10, 2011
182011
Оплата праці працівників бюджетної сфери: проблеми та перспективи поліпшення
С Цимбалюк
Україна: аспекти праці, 10-15, 2012
11*2012
Соціальний пакет: сутність, природа та мотиваційна роль
СО Цимбалюк
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 39-47, 2011
102011
Управління персоналом
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ГС Суков, АО Василенко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
8*2013
Підготовка та підвищення кваліфікації персоналу як напрямок інвестування коштів у людський капітал
С Цимбалюк
Управління розвитком: зб. наук. праць Харківського, 2006
62006
Застосування рейтингового методу оцінки конкурентоспроможності при підборі кандидатів на керівні посади
С Щур (Цимбалюк)
Економіст, 71–76, 1999
61999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20