Світлана Цимбалюк Svitlana Tsymbaliuk
Світлана Цимбалюк Svitlana Tsymbaliuk
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, кафедра управління персоналом та
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мотивація персоналу: підручник
АМ Колот, СО Цимбалюк
КНЕУ, 2011
424*2011
Менеджмент персоналу
ВМ Данюк, ВМ Петюх, СО Цимбалюк
КНЕУ, 2006
283*2006
Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor Economics and Labor Relations]
AM Kolot, OA Hrishnova, OO Herasymenko, SO Tsymbaliuk
Kyiv: KNEU, 2009
189*2009
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія
АМ Колота, ОА Грішнова, СО Цимбалюк
К.: КНЕУ, 2012
152*2012
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку : монографія
АМ Колот, СО Цимбалюк
КНЕУ, 2010
84*2010
Мотиваційний менеджмент : підручник
АМ Колот, СО Цимбалюк
К: КНЕУ, 2014
83*2014
Грейдовая система оценивания должностей и оплаты труда: методология, методика, практика [Электронный ресурс]
С Цимбалюк
Справочник кадровика 2, 34-39, 2009
51*2009
Motivation of the personnel
АМ Kolot, SO Tsimbalyuk
… personalu"], textbook, АМ Kolot, SO Tsimbalyuk, K …, 2011
45*2011
Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні
СО Цимбалюк, СА Цимбалюк
НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ …, 2009
402009
Технології управління персоналом: навч. посіб.
СО Цимбалюк
КНЕУ, 2009
39*2009
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2017
34*2017
Socialna vidpovidalnist: navch. posib.[Social responsibility: study guide]
AM Kolot
KNEU, Kyiv, Ukraine, 2015
26*2015
Компенсаційна модель винагороди за працю: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія
СО Цимбалюк
К : КНЕУ, 2014
252014
Конкурентоспроможність управлінського персоналу підприємств: методологія і методика оцінювання
СО Цимбалюк, СА Цимбалюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2000
25*2000
Управління персоналом
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ГС Суков, АО Василенко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
23*2013
Компенсаційний пакет: сутність, структура, вимоги щодо формування
С Цимбалюк
Україна: аспекти праці, 3-10, 2011
212011
Методика оцінки конкурентоспроможності управлінського персоналу
С Щур
Україна: аспекти праці, 34-37, 1999
211999
Оплата праці працівників бюджетної сфери: проблеми та перспективи поліпшення
СО Цимбалюк, СА Цимбалюк
НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ …, 2012
15*2012
Соціальний пакет: сутність, природа та мотиваційна роль
СО Цимбалюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
152011
Проектування основної заробітної плати: порівняльний аналіз традиційних тарифікаційних процедур і грейдування
СО Цимбалюк, СА Цимбалюк
НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ …, 2011
13*2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20