Підписатись
Світлана Цимбалюк Svitlana Tsymbaliuk
Світлана Цимбалюк Svitlana Tsymbaliuk
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, кафедра управління персоналом та
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мотивація персоналу: підручник
АМ Колот, СО Цимбалюк
КНЕУ, 2011
464*2011
Менеджмент персоналу
ВМ Данюк, ВМ Петюх, СО Цимбалюк
КНЕУ, 2006
324*2006
Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor Economics and Labor Relations]
AM Kolot, OA Hrishnova, OO Herasymenko, SO Tsymbaliuk
Kyiv: KNEU, 2009
207*2009
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія
АМ Колота, ОА Грішнова, СО Цимбалюк
К.: КНЕУ, 2012
200*2012
Motivation of the personnel
АМ Kolot, SO Tsimbalyuk
… personalu"], textbook, АМ Kolot, SO Tsimbalyuk, K …, 2011
168*2011
Мотиваційний менеджмент : підручник
АМ Колот, СО Цимбалюк
К: КНЕУ, 2014
112*2014
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку : монографія
АМ Колот, СО Цимбалюк
КНЕУ, 2010
96*2010
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2017
63*2017
Грейдовая система оценивания должностей и оплаты труда: методология, методика, практика
С Цимбалюк
Справочник кадровика 2, 34-39, 2009
63*2009
Технології управління персоналом: навч. посіб.
СО Цимбалюк
КНЕУ, 2009
50*2009
Socialna vidpovidalnist: navch. posib.[Social responsibility: study guide]
AM Kolot
KNEU, Kyiv, Ukraine, 2015
44*2015
Управління персоналом
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ГС Суков, АО Василенко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
39*2013
Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні
СО Цимбалюк, СА Цимбалюк
НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ …, 2009
392009
Компенсаційна модель винагороди за працю: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія
СО Цимбалюк
К : КНЕУ, 2014
33*2014
Конкурентоспроможність управлінського персоналу підприємств: методологія і методика оцінювання
СО Цимбалюк, СА Цимбалюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2000
24*2000
Соціальний пакет: сутність, природа та мотиваційна роль
СО Цимбалюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
22*2011
Методика оцінки конкурентоспроможності управлінського персоналу
С Щур
Україна: аспекти праці, 34-37, 1999
211999
Компенсаційний пакет: сутність, структура, вимоги щодо формування
С Цимбалюк
Україна: аспекти праці, 3-10, 2011
192011
Оплата праці працівників бюджетної сфери: проблеми та перспективи поліпшення
С Цимбалюк
Україна: аспекти праці, 10-15, 2012
18*2012
Проектування основної заробітної плати: порівняльний аналіз традиційних тарифікаційних процедур і грейдування
СО Цимбалюк, СА Цимбалюк
НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ …, 2011
15*2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20