Підписатись
Світлана Цимбалюк Svitlana Tsymbaliuk
Світлана Цимбалюк Svitlana Tsymbaliuk
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, кафедра управління персоналом та
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мотивація персоналу: підручник
АМ Колот, СО Цимбалюк
КНЕУ, 2011
1542*2011
Менеджмент персоналу
ВМ Данюк, ВМ Петюх, СО Цимбалюк
КНЕУ, 2006
420*2006
Мотивація персоналу
АМ Колот, АМ Колот, СО Цимбалюк, СА Цимбалюк
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
2652013
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія
АМ Колота, ОА Грішнова, СО Цимбалюк
К.: КНЕУ, 2012
225*2012
Motivation of the personnel
АМ Kolot, SO Tsimbalyuk
… personalu"], textbook, АМ Kolot, SO Tsimbalyuk, K …, 2011
224*2011
Ekonomika pratsi ta sotsialno-trudovi vidnosyny [Labor Economics and Labor Relations]
AM Kolot, OA Hrishnova, OO Herasymenko, SO Tsymbaliuk
Kyiv: KNEU, 2009
214*2009
Мотиваційний менеджмент : підручник
АМ Колот, СО Цимбалюк
К: КНЕУ, 2014
175*2014
Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку : монографія
АМ Колот, СО Цимбалюк
КНЕУ, 2010
109*2010
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення: монографія
АМ Колот
К.: КНЕУ, 2017
89*2017
Грейдовая система оценивания должностей и оплаты труда: методология, методика, практика
С Цимбалюк
Мотивация персонала.–2011.–Режим доступа: http://hrliga. com/index. php …, 2011
75*2011
Технології управління персоналом: навч. посіб.
СО Цимбалюк
КНЕУ, 2009
71*2009
Управління персоналом
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ГС Суков, АО Василенко, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
60*2013
Socialna vidpovidalnist: navch. posib.[Social responsibility: study guide]
AM Kolot
KNEU, Kyiv, Ukraine, 2015
55*2015
Компенсаційна модель винагороди за працю: теоретико-методологічні та прикладні аспекти : монографія
СО Цимбалюк
К : КНЕУ, 2014
50*2014
Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні
С Цимбалюк
Україна: аспекти праці, 16-22, 2009
422009
Соціальний пакет: сутність, природа та мотиваційна роль
СО Цимбалюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
30*2011
Конкурентоспроможність управлінського персоналу підприємств: методологія і методика оцінювання
СО Цимбалюк
С.–235, 2000
25*2000
Методика оцінки конкурентоспроможності управлінського персоналу
С Щур
Україна: аспекти праці, 34-37, 1999
231999
Оплата праці працівників бюджетної сфери: проблеми та перспективи поліпшення
С Цимбалюк
Україна: аспекти праці, 10-15, 2012
22*2012
Компенсаційний пакет: сутність, структура, вимоги щодо формування
С Цимбалюк
Україна: аспекти праці, 3-10, 2011
222011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20