Ганна Сергіївна Ліхоносова (Анна Лихоносова; Ganna Likhonosova)
Ганна Сергіївна Ліхоносова (Анна Лихоносова; Ganna Likhonosova)
Національний аерокосмічний університет "Харківский авіаційний інститут" ім. М. Жуковьського
Подтвержден адрес электронной почты в домене taxation.lg.ua
НазваниеПроцитированоГод
Влияние различных групп сахароснижающих препаратов на вариабельность гликемии у больных сахарным диабетом 2 типа
АЮ Бабенко, ЕИ Красильникова, НП Лихоносов, АП Лихоносова, ...
Сахарный диабет, 2014
112014
Самоорганізація підприємств: тенденції соціалізації економіки: Монография
ТВ Калінеску, ГС Ліхоносова, ГО Надьон, СП Кілінкаров
ТВ Калінеску, ГС Ліхоносова, ГО Наьон–Луганск: Ноулідж.–2012.–395 с, 2012
92012
Гликозилированный гемоглобин в диагностике осложнений сахарного диабета
АП Лихоносова, НП Лихоносов, ОГ Кузнецова
Международный неврологический журнал, 128-130, 2010
92010
Анализ методов определения уровня гликозилированного гемоглобина в лечебно-профилактических учреждениях города Санкт-Петербурга
АП Лихоносова, НП Лихоносов, ОГ Кузнецова
Междунар. эндокринол. журн.–2010.–30, 23-32, 2010
92010
Оцінювання ефективності самоорганізації підприємства
ГС Ліхоносова
Часопис економічних реформ, 91-98, 2011
82011
Розробка сценаріїв самоорганізації підприємства
ГС Ліхоносова
Часопис економічних реформ, 87-96, 2011
62011
Економіко-математичне тлумачення самоорганізації підприємства [Електронний ресурс]
ГС Ліхоносова
Вісник Запорізького нац. університету: Економічні науки N 1, 133-139, 2011
52011
Налоговая самодостаточность региона
ТВ Калинеску, АС Лихоносова
Налоги и финансовое право, 307-311, 2010
52010
Analysis of methods for determining the level of glycosylated hemoglobin as used in health care facilities in Saint Petersburg
AP Likhonosova, NP Likhonosov, OG Kuznetsova
Mezhdunarodnyy endokrinologicheskiy zhurnal 6 (30), 23-27, 2010
52010
Направления и формы импортозамещающей модели модернизации региональной экономики
МН Абдуллаева, АХ Агадуллина, ИА Ажаман, Р Алиев, ВФ Аникина, ...
Шелест, 2015
42015
Місце феномену соціального відторгнення в сучасних соціально-економічних трансформаціях
ГС Ліхоносова
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 48-53, 2015
42015
Концептуальные подходы к налоговому стимулированию развития депрессивных регионов
ТВ Калинеску, АС Лихоносова
Бизнес Информ, 2, 2009
42009
Удосконалення фіскальних можливостей податків на регіональному рівні
ОМ Антіпов, ГС Ліхоносова
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua, 2008
42008
Організаційноекономічні засади самоорганізації підприємств. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економ. наук
ГС Ліхоносова
Бердянськ: Бердянський університет менеджменту і бізнесу, 2011
32011
Эффект социально-экономического отчуждения личности в условиях глобализации
АС Лихоносова
Regionalʹnai︠a︡ Ėkonomika. I︠U︡g Rossi, 2016
22016
Поведінкові типи носіїв соціально-економічного відторгнення
ГС Ліхоносова
ЦНТУ, 2016
22016
Национальные приоритеты деятельности социальных организаций
АС Лихоносова
Фотинские чтения, 259-269, 2015
22015
Національні інтереси: альтруїзм соціально-економічних інтервенцій
ГС Ліхоносова
Часопис економічних реформ, 19-25, 2014
22014
Проблемні аспекти організації обліку платників податку на додану вартість
ГС Ліхоносова, ВС Марченко
Часопис економічних реформ, 49-53, 2013
22013
Способи ідентифікації білкових волокон для виготовлення текстильних матеріалів
АА Мичко, ІГ Дейнека, ГА Ріпка, ЛІ Килимник
ВІСНИК VISNIK, 7, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20