Подписаться
Svitlana Shvachko
Svitlana Shvachko
Подтвержден адрес электронной почты в домене translation.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Языковые средства выражения количества в современном английском, русском и украинском языках
SA Shvachko
(No Title), 1981
1941981
Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти.: Навчальний посібник
СО Швачко
Нова Книга, 2008
882008
Орієнтаційний простір сучасного англомовного медіа-дискурсу (досвід лінгвокогнітивного аналізу)
СІ Потапенко
552008
Teaching translation: Objectives and methods
I Kobyakova, S Shvachko
Advanced Education, 9-13, 2016
492016
Введение в сравнительную типологию английского, русского и украинского языков
KK Shvachko
(No Title), 1977
401977
Об'єкти перекладознавства: монографія
СА Швачко, ІК Кобякова, ТО Анохіна
Sumsʹkyĭ derz︠h︡avnyĭ universytet, 2019
362019
Структурно-семантичні модифікації англомовних прислів’їв у художньому та публіцистичному дискурсах
СО Швачко
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2017
302017
Слова міри та ваги: лінгвокогнітивні аспекти:[монографія]
СО Швачко
Суми: Вид-во СумДУ, 2008
272008
Эволюция и функционирование слов–измерителей в системе английского языка (на материале слов меры и веса)
СА Швачко
Автореф. канд. дис. М, 1971
251971
Проблеми синхронного перекладу
СО Швачко, ІК Кобякова, ТО Анохіна
Сумський державний університет, 2023
222023
Концептуальний підхід до структурних одиниць текстів: контрастивні аспекти
СО Швачко, ІК Кобякова, ТО Анохіна
Видавництво СумДУ, 2007
202007
Английские числительные и их место в лексикосемантическом поле количества: Дис… д-ра филол. наук
СА Швачко
Сумы, 1983
201983
Введение в сравнительную типологию номинативных и коммуникативных единиц английского, русского и украинского языков
ИК Кобякова, СА Швачко
Сумской государственный университет, 2017
182017
Вступ до мовознавства
СО Швачко, ІК Кобякова
Видавництво СумДУ, 2003
172003
Теорія перекладу: конспект лекцій
СО Швачко
Суми: Сумський державний університет 130, 2013
162013
Модельовані та немодельовані паттерни словотвору в англомовному дискурсі
СО Швачко
Сумський державний університет, 2012
152012
У царині номінативних і комунікативних одиниць
СО Швачко
Видавництво СумДУ, 2009
152009
Лінгвістичний статус паузи (на матеріалі англомовних художніх текстів)
СО Швачко, Т Анохіна
Вісник Сумського державного університету.–Серія Філологічні наук, 36, 2002
142002
Семантичне навантаження денумеральних одиниць
СО Швачко
Зб. наук. праць «Мовні концептуальні картини світу».–Київ, 522-527, 2002
142002
Сяйво забутих слів: монографія
СО Швачко
Суми: Сумський державний університет, 2012
132012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20