Follow
Момот Тетяна Валеріївна Momot Tetiana
Момот Тетяна Валеріївна Momot Tetiana
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження. Монографія.
ТВ Момот
ХНАМГ, 2006
1552006
Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник.
ТВ Момот, ВО Безугла, ЮО Тараруєв, МВ Кадничанський, ІГ Чалий
Київ" Центр учбової літератури", 2011
80*2011
Оцінка вартості бізнесу: сучасні технології
Т Момот
Х.: Фактор, 2007
802007
Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: стратегія отримання комбінаторних переваг: монографія.
ТВ Момот, МВ Кадничанський, АО Лобанов, НВ Рудь
Видавничий будинок «Фактор», 2010
602010
Vartisno-oriientovane korporatyvne upravlinnia: vid teorii do praktychnoho vprovadzhennia [Cost-oriented corporate governance: from theory to practical implementation]
TV Momot
Kharkiv: KhNAMH, 2006
372006
Оценка стоимости бизнеса: современные технологии
ТВ Момот
Х.: Фактор 224, 2007
352007
Вартiсно-орiєнтоване корпоративне управлiння: вiд теорiї до практичного впровадження: монографiя
ТВ Момот
Х.: ХНАМГ, 380, 2006
352006
Інвестиційна привабливість акціонерного товариства: удосконалення методики оцінки
ТВ Момот
Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління 4 (34), 117-122, 2005
312005
Про методи оцінки якості корпоративного управління
Т Момот
Економіка України, 41-55, 2007
262007
Фінансовий менеджмент: навч. посіб.
ТВ Момот, ВО Безугла, ЮО Тараруєв
К.: Центр учбової літератури, 2011
252011
Сучасні моделі управління дебіторською заборгованістю підприємства
ТВ Момот, ГМ Бреславська
Коммунальное хозяйство городов, 207-211, 2008
192008
The enterprise economic security system: the state assessment using management functional types
O Illiashenko, Y Rudnichenko, T Momot, N Havlovska
International Journal for Quality Research 14 (1), 183, 2020
182020
Оцiнка вартостi бiзнесу: сучаснi технологiї
Т Момот
Х.: Фактор, 224, 2007
182007
Стейкхолдер-орієнтований підхід до забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств: теоретико-методичні засади впровадження
ТВ Момот, ІО Філатова, ОО Конопліна
Актуальні проблеми економіки, 36-44, 2015
162015
Економічна безпека корпоративних підприємств будівельної галузі
ТВ Момот, ІО Філатова, ОВ Тофанюк
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 14–26-14–26, 2011
152011
Визначення індикаторів кадрової безпеки в складі фінансово-економічної безпеки
ТВ Момот, ЧХ Юй
Бизнес Информ, 266-271, 2015
132015
Цифрова трансформація в сфері вищої освіти в умовах глобалізації
ВМ Бабаєв, ГВ Стадник, ТВ Момот
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 2-9, 2019
112019
Systematization of international experience of ensuring economic security of exacerbation of the threats and challenges of a new type for national and international security
T Momot, N Avanesova
Baltic Journal of Economic Studies 2 (1), 77-83, 2016
112016
Антикорупційний комплаєнс у системі стратегічного моніторингу кадрової безпеки підприємства
ТВ Момот, ЮІ Мізік, СЯ Політучій
Актуальні проблеми економіки, 167-174, 2016
112016
Формування механізму управління оборотним капіталом підприємства (на прикладі підприємств будівельної галузі)
ТВ Момот
Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07. 03, 1999
111999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20