Момот Т.В.
Момот Т.В.
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження. Монографія.
ТВ Момот
ХНАМГ, 2006
1262006
Оцінка вартості бізнесу: сучасні технології
Т Момот
Х.: Фактор, 2007
732007
Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія і практика
МТ Валеріївна
Харківська національна академія міського господарства, 2006
51*2006
Фінансовий менеджмент
ТВ Момот, ВО Безугла, ЮО Тараруєв, МВ Кадничанський, ІГ Чалий
Навч. посіб./за ред. Момот ТВ–К.: Центр учбової літератури 712, 2011
322011
Оценка стоимости бизнеса: современные технологии
Т Момот
Х.: Фактор 224, 2007
262007
Про методи оцінки якості корпоративного управління
Т Момот
Економіка України, 41-55, 2007
242007
Vartisno-oriientovane korporatyvne upravlinnia: vid teorii do praktychnoho vprovadzhennia [Cost-oriented corporate governance: from theory to practical implementation]
TV Momot
Kharkiv: KhNAMH [in Ukrainian], 2006
212006
Інвестиційна привабливість акціонерного товариства: удосконалення методики оцінки
ТВ Момот
Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління, 34, 2005
202005
Вартiсно-орiєнтоване корпоративне управлiння: вiд теорiї до практичного впровадження: монографiя
ТВ Момот
Харкiв: ХНАМГ., 380, 2006
192006
Сучасні моделі управління дебіторською заборгованістю підприємства
ТВ Момот, ГМ Бреславська
Коммунальное хозяйство городов, 207-211, 2008
172008
Фінансовий менеджмент:[навч. посіб.]
ТВ Момот
За ред. Момот ТВ–К.: Цент учбової літератури 712, 2011
122011
Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник.
ТВ Момот, ВО Безугла, ЮО Тараруєв, МВ Кадничанський, ІГ Чалий
Київ" Центр учбової літератури", 2011
112011
Формування механізму управління оборотним капіталом підприємства (на прикладі підприємств будівельної галузі)
ТВ Момот
Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07. 03, 1999
91999
Економічна безпека корпоративних підприємств будівельної галузі
ТВ Момот, ІО Філатова, ОВ Тофанюк
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 14–26-14–26, 2011
82011
Vartisno-orijentovane korporatyvne upravlinnja: vid teorii'do praktychnogo vprovadzhennja
TV Momot
HNAMG, 2006
82006
Новые сорта безалкогольного пива с добавлением экстрактов из дальневосточных дикоросов
МВ Палагина, АА Макарова, ТВ Момот
Пиво и напитки, 2011
72011
Vartisno-oriientovanyi orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm korporatyvnoho upravlinnia kholdynhovymy kompaniiamy: stratehiia otrymannia kombinatornykh perevah [Cost oriented …
T Momot, MV Kadnychanskyi, OA Lobanov, NV Rud
Kharkiv: Faktor, 2010
72010
Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний аналіз»(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»).
КА Мамонов, МВ Кадничанський
72008
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз»(для сту-дентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»).
ТВ Момот
62010
Адаптація критичної концепції економічної доданої вартості (EVA) до економіки України
ТВ Момот, ТВ Гордієнко
Коммунальное хозяйство городов, 251-255, 2008
62008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20