Момот Тетяна Валеріївна Momot Tetiana
Момот Тетяна Валеріївна Momot Tetiana
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження. Монографія.
ТВ Момот
ХНАМГ, 2006
1322006
Оцінка вартості бізнесу: сучасні технології
Т Момот
Х.: Фактор, 2007
762007
Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: стратегія отримання комбінаторних переваг: монографія.
ТВ Момот, МВ Кадничанський, АО Лобанов, НВ Рудь
Видавничий будинок «Фактор», 2010
522010
Фінансовий менеджмент
ТВ Момот, ВО Безугла, ЮО Тараруєв, МВ Кадничанський, ІГ Чалий
Навч. посіб./за ред. Момот ТВ–К.: Центр учбової літератури 712, 2011
342011
Vartisno-oriientovane korporatyvne upravlinnia: vid teorii do praktychnoho vprovadzhennia [Cost-oriented corporate governance: from theory to practical implementation]
TV Momot
Kharkiv: KhNAMH, 2006
332006
Оценка стоимости бизнеса: современные технологии
Т Момот
Х.: Фактор 224, 2007
322007
Фінансовий менеджмент. Навчальний посібник.
ТВ Момот, ВО Безугла, ЮО Тараруєв, МВ Кадничанський, ІГ Чалий
Київ" Центр учбової літератури", 2011
282011
Про методи оцінки якості корпоративного управління
Т Момот
Економіка України, 41-55, 2007
242007
Вартiсно-орiєнтоване корпоративне управлiння: вiд теорiї до практичного впровадження: монографiя
ТВ Момот
Харкiв: ХНАМГ., 380, 2006
222006
Інвестиційна привабливість акціонерного товариства: удосконалення методики оцінки
ТВ Момот
Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління, 34, 2005
212005
Сучасні моделі управління дебіторською заборгованістю підприємства
ТВ Момот, ГМ Бреславська
Коммунальное хозяйство городов, 207-211, 2008
172008
Формування механізму управління оборотним капіталом підприємства (на прикладі підприємств будівельної галузі)
ТВ Момот
Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.07. 03, 1999
101999
Економічна безпека корпоративних підприємств будівельної галузі
ТВ Момот, ІО Філатова, ОВ Тофанюк
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 14–26-14–26, 2011
92011
Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний аналіз»(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит»).
КА Мамонов, МВ Кадничанський
72008
Антикорупційний комплаєнс у системі стратегічного моніторингу кадрової безпеки підприємства
ТВ Момот, ЮІ Мізік, СЯ Політучій
Актуальні проблеми економіки, 167-174, 2016
62016
Стейкхолдер-орієнтований підхід до забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств: теоретико-методичні засади впровадження
ТВ Момот, ІО Філатова, ОО Конопліна
Актуальні проблеми економіки, 36-44, 2015
62015
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В РЕГ І ОНІ: ВЕ К ТОР ПРІОРИТЕТІВ
ІМ Писаревський, ІВ Сегеда
Комунальне господарство міст, 83-87, 2014
62014
Экономическая безопасность высших учебных заведений в условиях модернизации высшего образования: проблемы и перспективы
ВН Бабаев, ТВ Момот, МН Пересыпкин
Комунальне господарство міст, 519-527, 2013
62013
Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий аналіз»(для сту-дентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»).
ТВ Момот
62010
Адаптація критичної концепції економічної доданої вартості (EVA) до економіки України
ТВ Момот, ТВ Гордієнко
Коммунальное хозяйство городов, 251-255, 2008
62008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20