Подписаться
Микола Іншин / Николай Иншин / Inshyn Mykola
Микола Іншин / Николай Иншин / Inshyn Mykola
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене univ.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми правового регулювання праці державних службовців України
МІ Іншин, НИ Иншин
1902005
Право соціального забезпечення
ІС Ярошенко, МІ Іншин, ОТ Панасюк
навч. посіб./ІС Ярошенко.–К.: КНЕУ, 2005
1432005
Трудове право України: підручник
КЮ Мельник
Харків: ДісаПлюс, 2014.-480 с., 2014
1182014
Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні: монографія
МІ Іншин
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 122, 2004
1152004
Статус працівників органів внутрішніх справ України як державних службовців: наук.-практ. посіб.
ВС Венедиктов, МІ Іншин
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003
982003
Правове регулювання службово-трудової діяльності державних службовців як особливої категорії зайнятого населення України: навчальний посібник
МІ Іншин
Харків: ФІНН, 672, 2010
862010
Трудове право України: підручник
МІ Іншин, ВІ Щербина
Х.: Дика плюс, 500, 2014
572014
Організаційно-правові засади проходження служби в органах внутрішніх справ України: Наук.-практ. посібник
ВС Венедиктов, МІ Іншин
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002
562002
The issue of cryptocurrency legal regulation in Ukraine and all over the world: a comparative analysis
M Inshyn, L Mohilevskyi, O Drozd
Baltic Journal of Economic Studies 4 (1), 169-174, 2018
462018
Історія виникнення, розвитку та формування державної служби в Україні
МІ Іншин
Юридична наука і практика, 4-9, 2011
412011
Соціальна держава: сутність і перспективи
МІ Іншин, ДІ Сіроха
Актуальні проблеми соціального права, 17-21, 2014
352014
Юридичні гарантії як фактор стабільності та підвищення ефективності службово-трудової діяльності державних службовців
МІ Іншин
Право України, 83-87, 2004
352004
Юридична відповідальність та інші примусові заходи в трудовому праві: навч. посіб.
МІ Іншин, ВІ Щербина, ІМ Ваганова
Х.: Золота миля, 2012
342012
Ідеологічні основи сучасного трудового права України: монографія
МІ Іншин, ВІ Щербина
Харків: Діса плюс, 2016
332016
Сутність і значення соціального забезпечення працівників поліції в сучасних умовах
МІ Іншин
Вісник Чернівецького факультету Національного університету Одеська юридична …, 2015
292015
Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз)
ВС Венедіктов, ВП Грохольський
ВС Венедіктов, ВП Грохольський, МІ Іншин, 2006
292006
Стан та правове регулювання кадрового забезпечення органів Національної поліції на сучасному етапі розвитку
СО Шатрава
Підприємництво, господарство і право.-2018.-№ 1.-С. 83-87, 2018
282018
Трудовий договір крізь призму сьогодення: сутність, значення, особливості
МІ Іншин
Право України 9, 192-196, 2012
272012
Сутність та основні напрямки кадрової політики в сфері державної служби
ВС Венедіктов, МІ Іншин
Форум права, 4-8, 2005
272005
Теоретико-правова характеристика трудових правовідносин
МІ Іншин
Форум права, 198–202-198–202, 2014
262014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20