Підписатись
Юрій Азаров
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Цивільне право
РЮ Заіка, АО Матвійчук, МА Самбор, ЮІ Азаров, ДП Письменний, ...
Київ: Істина, 2005
1842005
Початок досудового розслідування у кримінальному провадженні: навч. посіб
ОА Вакулік, ЮІ Азаров
Київ:«Центр учбової літератури, 2015
642015
Особливості взаємодії слідчого з експертом (спеціалістом) на початковому етапі досудового розслідування
ЮІ Азаров, ЄО Рафальський
Юридична наука, 87-96, 2014
212014
Прокурор як суб’єкт кримінально-процесуальної діяльності
АП Бегма
АП Бегма, 2011
202011
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ У ПИТАННЯ І ВІДПОВІДДЯХ
ЛД Удалова, МА Макаров, ЮІ Азаров, СО Заїка, ОВ Кубарєва, ...
Національна академія внутрішніх справ, 2020
192020
Окремі питання збирання доказів у кримінальному провадженні
ЮІ Азаров, ОЮ Хабло, ЯЮ Конюшенко
Юридична наука, 135-141, 2015
172015
Відшкодування шкоди потерпілому у кримінальному провадженні за рахунок держави
ЮІ Азаров, ДП Письменний, ОЮ Хабло
Юридична наука, 49-56, 2014
172014
Чи доцільне запровадження процедури спеціального досудового провадження та спеціального судочинства в Україні
ЮІ Азаров, МП Климчук
Юридична наука, 134-140, 2014
152014
Кримінально-процесуальне право України: навч. посіб
ЮІ Азаров, СО Заїка, ВГ Фатхудінов
Київ: КУТЕП, 2008
122008
Класифікація учасників кримінального процесу
ЮІ Азаров
Митна справа.–2014.–Спец. вип, 111-114, 2014
112014
Проблемні питання закриття кримінального провадження під час досудового розслідування
ЮІ Азаров, МП Климчук
Юридична наука, 115-122, 2015
82015
Кримінально-процесуальне право України: Посіб. для підготов. до екзаменів
ЮІ Азаров
К.: КНУВС, 2010
82010
Доказування на досудових стадіях кримінального процесу:[навч.-метод. посіб.]
ЮІ Азаров
К.: КНУВС, 2008
82008
Здійснення провадження на підставі угод про визнання винуватості
ЮІ Азаров, МП Климчук
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 274-278, 2014
52014
Кримінальний процес: підручник
ЛД Удалова, ВВ Рожнова, ДП Письменний
ВВ Коваленка, ДП Письменного. Київ: Центр учб. літ, 2013
52013
Новий кримінальний процесуальний кодекс України: здобутки та шляхи удосконалення
ЮІ Азаров, СО Заїка
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 92-97, 2013
52013
Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів (досудове провадження): Навч.-практ. посіб. з метод. рек.
ВВ Рожнова, ОФ Штанько, ЮІ Азаров
К.: Вид. ПАЛИВОДА АВ, 2005
52005
Строки ознайомлення з матеріалами кримінального провадження
ЮІ Азаров
Юридична наука, 145-151, 2015
32015
Колізійні питання процесуального статусу понятого
ЮІ Азаров
Юридична наука, 148-155, 2015
32015
Забезпечення участі понятих у кримінальному процесі в контексті дотримання принципу законності
ЮІ Азаров
Митна справа, 480-485, 2014
32014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20