Наталія Навольська
Наталія Навольська
к.е.н, доцент кафедри економіки та економічної теорії, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ХЛІБА І ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ INVESTIGATED OF THE MARKET OF BREAD AND BAKERY PRODUCTS IN UKRAINE
НВ Навольська
142016
Напрями підвищення ефективності функціонування газотранспортної системи України в сучасних умовах.[Електронний ресурс]–Режим доступа: http://www. nbuv. gov. ua/portal
СВ Грубяк, НВ Навольська
Soc_Gum/inek/2011_4/9. pdf, 2011
62011
Бенчмаркінг як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_6_18.
наталя навольська
Причорноморські економічні студії, 79-82, 2016
42016
Оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств
НВ Навольська
Нац. ун-т “Львівська політехніка, 2006
42006
Сучасний стан та перспективи розвитку ринку хліба і хлібобулочних виробів Тернопільського регіону
НВ Навольська
Сталий розвиток економіки, 163-167, 2013
32013
Маркетинговий підхід до формування ефективної системи збуту продукції
ГСВ Навольська Н.В.
Інноваційна економіка, 180-185, 2011
32011
Чинники впливу на формування і використання трудового потенціалу підприємства
НВ Навольська
Глобальні та національні проблеми економіки.–2015.–Вип 7, 426-431, 0
3
Теоретичні аспекти управління економічною ефективністю діяльності підприємств та вибору показників її оцінки
НВ Навольська
Економіка та суспільство, 2018
12018
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів:[монографія]
ТЛ Желюк
Тернопіль: Крок, 2014
12014
Аналіз стану українського ринку праці як складової глобального ринку праці
ОА Оливко, НВ Навольська
Інноваційна економіка, 191, 2013
12013
Розвиток міжнародної туристичної діяльності як глобального соціально-економічного явища
ООА Навольська Н.В.
Сб. научных трудов – Проблемы развития внешнеэкономических связей и …, 2012
1*2012
Теоретичні засади підвищення економічної ефективності діяльності підприємства
Н Навольська, О Процько
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 212-219, 2007
12007
Методологічні аспекти прогнозування фінансового потенціалу підприємств
НВ Навольська, БЯ Блащак
Проблеми системного підходу в економіці, 139-146, 2019
2019
Науково- методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства
НВ Навольська
Теорія i практика сучасної економіки: матеріали міжнародної науково …, 2018
2018
Аналіз ринку хлібобулочної продукції України
ІС Крамаренко
Вісник Харківського національного аграрного університета ім. ВВ Докучаєва, 2017
2017
Теоретичні аспекти забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств
НВ Навольська
2017
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ШЛЯХІВ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ Анотація
НВ Навольська
ББК 65.9 (4Укр) 011 Р 64, 219, 2017
2017
забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств на засадах оптимізації шляхів просування продукції
НН В.
Розвиток економіки України: трансформації та інновації 1, 2017
2017
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія за результатами роботи Міжнародної науково-практичної конференції
НН В.
2014
Оцінка ефективності системи управління трудовим потенціалом підприємства
ГСВ Навольська Н.В.
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20