Наталія Навольська
Наталія Навольська
к.е.н, доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Дослідження ринку хліба і хлібобулочних виробів в Україні
НВ Навольська
122016
Напрями підвищення ефективності функціонування газотранспортної системи України в сучасних умовах.[Електронний ресурс]–Режим доступа: http://www. nbuv. gov. ua/portal
СВ Грубяк, НВ Навольська
Soc_Gum/inek/2011_4/9. pdf, 2011
62011
Маркетинговий підхід до формування ефективної системи збуту продукції
ГСВ Навольська Н.В.
Інноваційна економіка, 180-185, 2011
42011
Оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств
НВ Навольська
42006
Бенчмаркінг як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_6_18.
наталя навольська
Причорноморські економічні студії, 79-82, 2016
32016
Чинники впливу на формування і використання трудового потенціалу підприємства
НВ Навольська
32015
Сучасний стан та перспективи розвитку ринку хліба і хлібобулочних виробів Тернопільського регіону
НВ Навольська
32013
Теоретичні аспекти управління економічною ефективністю діяльності підприємств та вибору показників її оцінки
НВ Навольська
Економіка та суспільство, 2018
12018
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів
ПС Бабій, СВ Бабій, ОМ Бачинська, ДІ Берницька, ОС Білан, ...
Крок, 2014
12014
Аналіз стану українського ринку праці як складової глобального ринку праці
ОА Оливко, НВ Навольська
Інноваційна економіка, 191, 2013
12013
Розвиток міжнародної туристичної діяльності як глобального соціально-економічного явища
ООА Навольська Н.В.
Сб. научных трудов – Проблемы развития внешнеэкономических связей и …, 2012
1*2012
Теоретичні засади підвищення економічної ефективності діяльності підприємства
НВ Навольська, ОЯ Процько
12007
Науково- методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства
НВ Навольська
Теорія i практика сучасної економіки: матеріали міжнародної науково …, 2018
2018
Теоретичні аспекти забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств
НВ Навольська
2017
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ОПТИМІЗАЦІЇ ШЛЯХІВ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ Анотація
НВ Навольська
ББК 65.9 (4Укр) 011 Р 64, 219, 2017
2017
забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств на засадах оптимізації шляхів просування продукції
НН В.
Розвиток економіки України: трансформації та інновації 1, 2017
2017
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія за результатами роботи Міжнародної науково-практичної конференції
НН В.
2014
Оцінка ефективності системи управління трудовим потенціалом підприємства
ГСВ Навольська Н.В.
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів …, 2014
2014
Теоретичні аспекти формування стратегії зниження операційних витрат підприємства
НН В.
Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки …, 2013
2013
Напрямки підвищення ефективності функціонування газотранспортної системи України в сучасних умовах
НВ Навольська, СВ Грубяк
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20