Наталія Навольська
Наталія Навольська
к.е.н, доцент кафедри економіки та економічної теорії, ЗУНУ
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дослідження ринку хліба і хлібобулочних виробів в Україні
НВ Навольська
202016
Бенчмаркінг як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_6_18.
наталя навольська
Причорноморські економічні студії, 79-82, 2016
82016
Напрями підвищення ефективності функціонування газотранспортної системи України в сучасних умовах.[Електронний ресурс]–Режим доступа: http://www. nbuv. gov. ua/portal
СВ Грубяк, НВ Навольська
Soc_Gum/inek/2011_4/9. pdf, 2011
62011
Doslidzhennia rynku khliba ta khlibobulochnykh vyrobiv v Ukraini
NV Navolska
Hlobalni Ta Natsionalni Problemy Ekonomiky 11, 438-441, 2016
52016
Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів
ПС Бабій, СВ Бабій, ОМ Бачинська, ДІ Берницька, ОС Білан, ...
Крок, 2014
42014
Оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств
НВ Навольська
42006
Chynnyky vplyvu na formuvannia i vykorystannia trudovoho potentsialu pidpryiemstva [Thefactors of influenceon the formation and use of labor potential of the enterprise]
NV Navolska
Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky: elektronne naukove fakhove …, 2015
32015
Чинники впливу на формування і використання трудового потенціалу підприємства
НВ Навольська
32015
Сучасний стан та перспективи розвитку ринку хліба і хлібобулочних виробів Тернопільського регіону
НВ Навольська
Сталий розвиток економіки, 163-167, 2013
32013
Market research of bread and bakery products in Ukraine
NV Navolska
Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky [Global and national problems of …, 2016
22016
Маркетинговий підхід до формування ефективної системи збуту продукції
ГСВ Навольська Н.В.
Інноваційна економіка, 180-185, 2011
22011
Increasing the economic efficiency of sales activity of baking companies
N Navolska, S Bobrivets, O Bilan
Galician economic Bulletin, 11, 2006
22006
Теоретичні аспекти управління економічною ефективністю діяльності підприємств та вибору показників її оцінки
НВ Навольська
Економіка та суспільство, 2018
12018
Аналіз стану українського ринку праці як складової глобального ринку праці
ОА Оливко, НВ Навольська
Інноваційна економіка, 191, 2013
12013
Розвиток міжнародної туристичної діяльності як глобального соціально-економічного явища
ООА Навольська Н.В.
Сб. научных трудов – Проблемы развития внешнеэкономических связей и …, 2012
1*2012
Теоретичні засади підвищення економічної ефективності діяльності підприємства
Н Навольська, О Процько
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 212-219, 2007
12007
Micro-Sized Enterprise Management During the Epidemic. Qualitative Analysis
NNOA Marcin Kęsy, Dariusz Pawliszczy, Liudmyla Morozovska
IV International Scientific Congress “Society of Ambient Intelligence – 2021 …, 2021
2021
Formation of the “Green Economy” in the Innovative Model of Sustainable Ukraine’s Development
NNOA Natalia Zakharchenko, Dariusz Pawliszczy, Nataliia Orlova
IV International Scientific Congress “Society of Ambient Intelligence – 2021 …, 2021
2021
Formation of the “Green Economy” in the Innovative Model of Sustainable Ukraine’s Development
NV Zakharchenko, D Pawliszczy, N Orlova, N Navolska, O Apostolyuk
2021
Micro-Sized Enterprise Management During the Epidemic. Qualitative Analysis
M Kęsy, D Pawliszczy, L Morozovska, N Navolska, O Apostolyuk
SHS Web of Conferences 100, 01026, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20