Стухляк Петро Данилович (Petro Stukhlyak)
Стухляк Петро Данилович (Petro Stukhlyak)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Фізико-хімічні процеси при формуванні епоксикомпозитних матеріалів
АВ Букетов, ПД Стухляк, ЄМ Кальба
Тернопіль: Збруч, 2005
542005
Епоксикомпозитні матеріали, модифіковані енергетичними полями
ПД Стухляк, АВ Букетов, ІГ Добротвор
Збруч, 2008
362008
Эпоксидные композиты для защитных покрытий
ПД Стухляк
Тернополь: Збруч, 1994
351994
Фiзико-хiмiчнi процеси при формуваннi епоксикомпозитних матерiалiв
АВ Букетов, ПД Стухляк, ЕМ Кальба
182005
Епоксикомпозитні матеріали, модифіковані ультрафіолетовим опроміненням
ПД Стухляк, АВ Букетов
Збруч, 2009
172009
Епоксидно-діанові композити: технологія формування, фізико-механічні і теплофізичні властивості: монографія
ПД Стухляк, АВ Букетов, ОІ Редько
Тернопіль: Крок, 2011
162011
Структурные уровни разрушения эпоксидных композитных материалов при ударном нагружении
ПД Стухляк, АВ Букетов, СВ Панин, ПО Марущак, КМ Мороз, ...
Физическая мезомеханика 17 (2), 2014
152014
Епоксикомпозитнi матерiали, модифiкованi ультрафiолетовим опромiненням
ПД Стухляк, АВ Букетов
14*2009
Вплив граничних прошарків на властивості композитних полімерних матеріалів.(Огляд)
ПД Стухляк, ММ Митник, ВО Орлов
Фізико-хімічна механіка матеріалів, 69-75, 2001
142001
Теорія інформації (інформаційно-вимірювальні системи, похибки, ідентифікація)
ПД Cтухляк, АВ Букетов, МА Долгов, ОВ Іванченко
Айлант, 2011
92011
Determination of the ranges of the optimal content of a dispersed filler in epoxy composites
IH Dobrotvor, PD Stukhlyak, AV Buketov
Materials Science 45 (6), 790-797, 2009
92009
Effect of the nature of fillers and ultraviolet irradiation on the mechanical properties of epoxy composite coatings
AV Buketov, PD Stukhlyak, IG Dobrotvor, NM Mytnyk, NA Dolgov
Strength of materials 41 (4), 431-435, 2009
92009
Епоксикомпозитнi матерiали, модифiкованi енергетичними полями
ПД Стухляк, АВ Букетов, IГ Добротвор
92008
Дослідження епоксикомпозитів, що містять модифіковані олігомерами наповнювачі
АВ Букетов, ПД Стухляк, ВІ Левицький, МЮ Долгов
Вісник ТДТУ 2 (2), 14-21, 2004
82004
Вплив активності наповнювача на властивості епоксидних матеріалів
АВ Букетов, ПД Стухляк, ВІ Бадищук
Вісник ТДТУ, 12-20, 2003
82003
Structural fracture scales in shock-loaded epoxy composites
PD Stukhlyak, AV Buketov, SV Panin, PO Maruschak, KM Moroz, ...
Physical Mesomechanics 18 (1), 58-74, 2015
72015
Влияние ферромагнитных наполнителей на ударную вязкость и седиментационную стойкость эпоксикомпозитов, сформированных под воздействием переменного магнитного поля
ПД Стухляк, ВВ Карташов, ИТ Соривка, АЗ Скороход
Перспективные материалы, 63-68, 2013
72013
Епоксидно-дiановi композити: технологiя формування, фiзико-механiчнi i теплофiзичнi властивостi: монографiя
ПД Стухляк, АВ Букетов, ОI Редько
72011
Комп’ютерні мережі
АГ Микитишин, ММ Митник, ПД Стухляк, ВВ Пасічник
Книга 1, 2006
72006
Physicochemical Processes in the Formation of Epoxy Composite Materials
AV Buketov, PD Stukhlyak, EM Kal’ba
Zbruch, Ternopil, 2005
72005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20