Анна Зубенко
Анна Зубенко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Методичні рекомендації До виконання контрольної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 5 курсу (9 семестр)" Психологія"
АО Давиденко
2018
Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості: конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071–Облік і оподаткування.
АВ Зубенко
2018
Помилки в інтерпретаційних актах: походження та засоби усунення
АВ Зубенко
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2013
2013
Конспект лекцій з дисципліни «Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості»(для студентів 3 і 5 курсу напряму підготовки 6.030509–Облік і аудит денної та заочної форм навчання
АВ Зубенко
Оптимізація оплати праці як дієвий чинник вдосконалення системи управління підприємством
АВ Зубенко, ІМ Разкевич
Оптимізація залишків запасів в системі управління будівельним підприємством
АВ Зубенко, ОВ Тесля
Меточні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Оподаткування підприємств»(англійською мовою)(для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6 …
АВ Зубенко, ГМ Шаповал
Проблеми застосування МСФЗ підприємствами будівельної галузі: від теорії до практичного впровадження
АВ Зубенко, СД Воскресенський
Міжнародні стандарти обліку: конспект лекцій для студентів 4 курсу денної форми навчання за спеціальністю 071 Облік і оподаткування
АВ Зубенко
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему «Звіт про оцінку майна» з дисципліни «Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості»(для студентів 5 курсу напряму …
АВ Зубенко
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Оподаткування підприємств»(англійською мовою)(для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 …
АВ Зубенко, ГМ Шаповал
ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
АВ Зубенко
Комунальне господарство міст, 153-157, 0
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Автомобільна підготовка»(для студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальністю 263 …
ГВ Фесенко, ІО Мікуліна
Lecture notes for the discipline «Business and properties»(in english)(for 3th year full-time students of study 6.030509 «Accounting and Audit»)
АВ Зубенко
Конспект лекцій з дисципліни «Оподаткування підприємств»(англійською мовою)(для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509–«Облік і аудит» зі …
ГМ Бреславська, АВ Зубенко
Курс дистанційного навчання «Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості»(для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»)
АВ Зубенко
Оцінка стану фінансово-економічної безпеки як складова процесу вартісно-орієнтованого корпоративного управління підприємствами
АВ Зубенко
Guidelines for the practical training and self-study the discipline «Business and properties»(in english)(for 3th year full-time students of study 6.030509 «Accounting and Audit»)
АВ Зубенко
Вартісно-орієнтований підхід до управління інвестиційними проектами підприємств будівельної галузі
АВ Зубенко, МВ Кемечеджиєва
Конспект лекцій з дисципліни «Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості»(англійською мовою)(для студентів напряму підготовки 6.030509–Облік і аудит денної та заочної форм навчання …
АВ Зубенко
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20