Віктор Вікторович Лазарєв / Viktor Viktorovych Lazariev
Title
Cited by
Cited by
Year
Юридична природа і ознаки громадянства України
ВВ Лазарєв
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2016
22016
Специфіка державного нагляду у сфері обігу лікарських засобів
ЛВ Станіслав Васильєв
Підприємництво, господарство і право, 55 - 58, 2017
1*2017
Основні етапи становлення і розвитку процедур з питань громадянства
ВВ Лазарєв
Право і суспільство.-2015.-№ 2.-С. 171-177., 2015
12015
Система органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України: компетенція та організація роботи
ВВ Лазарєв
Юридичний науковий електронний журнал.-2015.-№ 1.-С. 32-36., 2015
12015
Система законодавства про громадянство України
ВВ Лазарєв
Право і Безпека, 11-15, 2010
12010
Порядок вирішення питань, пов'язаних із громадянством, як різновид юридичного процесу
ВВ Лазарєв
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.-2010.-№ 2 …, 2010
12010
Основні етапи становлення і розвитку інституту громадянства
ВВ Лазарєв
Право і безпека.-2009.-№ 1.-С. 113-117, 2009
12009
Правостимулюючі засоби та їх мета
ВВ Лазарєв
25 років становлення Сумської філії Харківського національного університету …, 2020
2020
Історія держави і права України (1991-2019 роки): навчальний посібник
ІА Логвиненко
Харків: Майдан, 2019. 344 с., 2019
2019
Щодо розуміння поняття «національна безпека»
ВВ Лазарєв
Українське військо: сучасність та історична ретроспектива: матеріали Всеукр …, 2019
2019
Деякі дискусійні аспекти, що обумовлюють необхідність подальшої інновації вчення про джерела права
ІЛ Невзоров, ВВ Лазарєв
Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі …, 2019
2019
Експертиза відомчих нормативно-правових актів: теоретико-правовий аспект
ВВ Лазарєв
Науковий вісник публічного та приватного права.-2019.-Вип. 1, т. 1.-С. 36-40, 2019
2019
Правові імунітети як самостійний різновид правових пільг та привілеїв
ВВ Лазарєв
Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації: матеріали Міжнар …, 2019
2019
A medical error: does law help or hinder.
NV Nikitchenko, AM Khankevych, DV Slynko, TI Savchuk, VV Lazariev
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 72 (4), 697-701, 2019
2019
Правовий стимул та його цілі
ВВ Лазарєв
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові …, 2019
2019
Основні риси природи стимулу у праві
ВВ Лазарєв
Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності …, 2019
2019
Історія держави та права України: підручник
ОМ Бандурка, ОМ Головко, ОА Гавриленко, ЄС Логвиненко, ІД Коцан, ...
Харків: Майдан, 2018.–616 с., 2018
2018
Історія держави та права України
О. М. Головко, В. А. Греченко, О. А. Гавриленко, І. А. Логвиненко, С. Ю ...
2018
Нормативно-правові засади регулювання громадянства в Україні в 1917-1921 роках
ЛВ В.
Збірник наукових статей і тез доповідей на науково-практичній конференції до …, 2017
2017
Парламентський контроль у правоохоронній політиці держави
ЛВ В.
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20