Follow
Віктор Вікторович Лазарєв / Viktor Viktorovych Lazariev
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості гарантування прав і свобод людини в умовах воєнного стану в Україні
ВВ Лазарєв, ТМ Малиновська
Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану: зб …, 2022
122022
Відомча нормотворчість в Україні: досвід комплексного аналізу: монографія
ЮО Загуменна, ВВ Лазарєв, АЮ Сидоренко
Харків: Планета-Прінт, 2021.–228 с., 2021
92021
Conceptualization of legal terminology: the need for a transparent terminological approach
VV Lazariev
Law & Safety, 73, 2022
8*2022
Становлення та розвиток органів місцевого самоврядування в Україні (1991–2019 роки)
ЮО Загуменна, ВВ Лазарєв
Право і безпека.-2020.-№ 77 (2).-С. 106-117, 2020
8*2020
Поняття «юридична мова»: сучасні наукові інтерпретації
ВВ Лазарєв
Нове українське право, 194-197, 2021
62021
Щодо наукової дискусії про юридичну природу зловживання правом
ВВ Лазарєв, ОА Жидовцева
Право і безпека.-2021.-№ 1 (80).-С. 151-155, 2021
62021
Цифрова трансформація правової системи України: поява нової категорії прав людини та необхідності її захисту
ОС Єлісєєва, ВВ Лазарєв
Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі …, 2021
52021
Сучасний науковий дискурс про типологію прав людини
ВВ Лазарєв
Становлення громадянського суспільства в Україні: матеріали міжнародної …, 2020
42020
Правовий стимул та його цілі
ВВ Лазарєв
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові …, 2019
42019
Юридична природа і ознаки громадянства України
ВВ Лазарєв
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки …, 2016
42016
Система законодавства про громадянство України
ВВ Лазарєв
Право і безпека, 11-15, 2010
42010
Концепції розуміння сутності категорії" зловживання правом"
ВВ Лазарєв
Право і безпека.–2023.–№ 1 (88).–С. 179-189, 2023
3*2023
Питання гендерної рівності у рішеннях Конституційного Суду України
ВВ Лазарєв
Соціально-гуманітарні виміри правової держави: матеріали Міжнародної науково …, 2022
32022
Importance of legal language for the stability of legislation
VV Lazariev
Polish interdisciplinary scientific review.-2021.-№ 1 (01).-рр. 84-90., 2021
32021
Теорія держави та права у визначеннях та схемах: довідник
МЮ Бурдін, ІА Логвиненко, ВВ Лазарєв
Харків: ХНУВС, 2021.–108 с., 2021
32021
Тлумачення юридичної термінології Конституційним судом України
ВВ Лазарєв
Право і безпека.-2020.-№ 4 (79).-С. 116-121, 2020
32020
Парламентський контроль у правоохоронній політиці держави
ВВ Лазарєв
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові …, 2017
32017
Особливості припинення громадянства України
ВВ Лазарєв
Порівняльно-аналітичне право.-2015.-№ 1.-С. 46-49., 2015
32015
Порядок вирішення питань, пов’язаних із громадянством, як різновид юридичного процесу
ВВ Лазарєв
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 111-120, 2010
32010
Мова права як унікальний напрям людської комунікації (теоретико-правові та філософські роздуми)
ВВ Лазарєв
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2022.–№ 3 …, 2022
2*2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20