Гармаш Олена Леонідівна
Гармаш Олена Леонідівна
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE BOHDAN KHMELNYTSKY MELITOPOL STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
НазваниеПроцитированоГод
Лінгвосинергетичний аспект розвитку словникового фонду англійської мови:[монографія]
ОЛ Гармаш
Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011
192011
Англомовна епідигматика та розвиток вокабуляру:[монографія]
ОЛ Гармаш
Гармаш ОЛ–Мелітополь: ТОВ “Видавничий будинок ММД, 2009
182009
Системність словотвору англійської мови та інноваційні процеси
ОЛ Гармаш
Олена Леонідівна Гармаш.—Запоріжжя: Запорізький національний ун 2005, 187, 2005
112005
Система словотвору англійської мови та інноваційні процеси
ОЛ Гармаш
ОЛ Гармаш.–Запоріжжя, 2005.–19 с, 0
11
Запозичення як джерела збагачення словникового складу англійської мови
ОЛ Гармаш
Нова філологія.–2006.–Вип 24, 8-14, 2006
102006
Роль формотвору у поповненні словникового складу англійської мови
ОЛ Гармаш
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 125-130, 2006
92006
Англомовні морфологізовані метаконцепти в процесах концептуальної деривації (на матеріалі мовних інновацій кінця ХХ–початку ХХІ ст.): Дис. на здобуття ступеня док. філол. наук …
ОЛ Гармаш
Запоріжжя, ЗНУ, 2017
62017
Утворення телескопійних лексичних інновацій в англійській мові та особливості їх перекладу
ОЛ Гармаш
Видавництво СумДУ, 2004
42004
Виникнення словотворчих морфем та процеси афіксальної деривації англомовних інновацій (лінгвокогнітивний аспект)
ОЛ Гармаш
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
22012
Словоскладання як" бігенеративний" механізм у системі англійського словотвору
ОЛ Гармаш
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 130-132, 2005
22005
Семантична складова мережи англомовних концептуальних структур
ОЛ Гармаш
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія …, 2018
12018
Структурованість та синхронізація вербалізованої складової англомовного інформаційного середовища
ОЛ Гармаш
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
12015
Вербальна репрезентація комбінованих когнітивних кодів
ОЛ Гармаш
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2011
12011
Лінгвокогнітивні особливості виникнення та реалізації дериваційного механізму афіксоскопії (на матеріалі англомовних інновацій)
ОЛ Гармаш
Нова філологія, 33-38, 2011
12011
Формування та функціонування інноваційних афіксів в науково-технічній сфері англійської мови
ОЛ Гармаш
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
12010
Валентність англомовних інновацій як ознака синергетичності макросистеми словникового складу сучасної англійської мови
ОЛ Гармаш
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 92-97, 2007
12007
До питання про синергетичність деривації англійської мови
ОЛ Гармаш
Вісник Запорізького держ. ун-ту. Філологічні науки, 62-67, 2006
12006
Функціонування механізму аналогії в словотворчому “суперрівні” англійської мовної мегасистеми
ОЛ Гармаш
Видавництво СумДУ, 2005
12005
Новий формат теоретичної та методичної підготовки майбутніх перекладачів і учителів англійської мови до професійної діяльності у полікультурному суспільстві: колективна монографія
ТВ Коноваленко, ГВ Матюха, ІО Баранцова, НВ Денисенко, ...
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2018
2018
Флуктуаційні явища в сучасних англомовних лінгво-ментальних структурах (The phenomena of fluctuation in modern english lingo-mental structures)
О Гармаш
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20