Гармаш Олена Леонідівна
Гармаш Олена Леонідівна
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE BOHDAN KHMELNYTSKY MELITOPOL STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Англомовна епідигматика та розвиток вокабуляру:[монографія]
ОЛ Гармаш
Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД, 2009
312009
Лінгвосинергетичний аспект розвитку словникового фонду англійської мови:[монографія]
ОЛ Гармаш
Запоріжжя: Запорізький національний університет 324, 4, 2011
282011
Система словотвору англійської мови та інноваційні процеси
ОЛ Гармаш
ОЛ Гармаш.–Запоріжжя, 2005.–19 с, 2005
162005
Запозичення як джерела збагачення словникового складу англійської мови
ОЛ Гармаш
Нова філологія. Збірник наукових праць.–Запоріжжя: ЗНУ, 8-14, 2006
132006
Роль формотвору у поповненні словникового складу англійської мови
ОЛ Гармаш
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 125-130, 2006
132006
Системність словотвору англійської мови та інноваційні процеси
ОЛ Гармаш
Дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец 10 (04), 2005
132005
Англомовні морфологізовані метаконцепти в процесах концептуальної деривації (на матеріалі мовних інновацій кінця ХХ–початку ХХІ ст.): Дис.... док. філол. наук: 10.02. 04
ОЛ Гармаш
Дис... док. філол. наук 10 (04), 2017
92017
Словоскладання як" бігенеративний" механізм у системі англійського словотвору
ОЛ Гармаш
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 130-132, 2005
82005
Функціонування механізму аналогії в словотворчому “суперрівні” англійської мовної мегасистеми
ОЛ Гармаш
Видавництво СумДУ, 2005
62005
Фрейми і концепти як базові одиниці ментальної репрезентації інформації в сучасній англійській мові
ОЛ Гармаш
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
52011
Реалізація закону збалансованості енергії у системі словникового складу сучасної англійської мови
ОЛ Гармаш
Вісник Сумського держ. ун-ту. Серія: Філологічні науки, 95, 2006
52006
Утворення телескопійних лексичних інновацій в англійській мові та особливості їх перекладу
ОЛ Гармаш
Видавництво СумДУ, 2004
52004
Англомовні морфологізовані концепти: фрактальна параметризація:[монографія]
ОЛ Гармаш
ОЛ Гармаш–Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015
32015
Виникнення словотворчих морфем та процеси афіксальної деривації англомовних інновацій (лінгвокогнітивний аспект)
ОЛ Гармаш
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2012
32012
Лінгвокогнітивні особливості виникнення та реалізації дериваційного механізму афіксоскопії (на матеріалі англомовних інновацій)
ОЛ Гармаш
Нова філологія, 33-38, 2011
32011
Валентність англомовних інновацій як ознака синергетичності макросистеми словникового складу сучасної англійської мови
ОЛ Гармаш
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 92-97, 2007
32007
До питання про синергетичність деривації англійської мови
ОЛ Гармаш
Вісник Запорізького держ. ун-ту. Філологічні науки, 62-67, 2006
32006
Семантична складова мережи англомовних концептуальних структур
ОЛ Гармаш
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія …, 2018
22018
Синергетичні особливості функціонування семантичної деривації в системі словникового складу інноваційної англійської мови
ОЛ Гармаш
Культура народов Причерноморья, 2007
22007
Еволюція концепту EIRE в контексті англо-ірландської лінгвокультури
ДВ Полгородник
Нова філологія, 96-106, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20