Mykhailo Fryz; Михайло Фриз
Mykhailo Fryz; Михайло Фриз
Ternopil Ivan Puluj National Technical University; Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика
ВП Бабак, БГ Марченко, МЄ Фриз
К.: Техніка, 2004
222004
Обґрунтування математичної моделі водоспоживання у вигляді умовного лінійного випадкового процесу
МЄ Фриз, ТВ Михайлович
Електроніка та системи управління 3 (25), 2012
62012
Обґрунтування математичної моделі газонавантажень
БГ Марченко, НВ Мулик, МЄ Фриз
Вісник Тернопільського державного технічного університету, 138-143, 2005
62005
Justification of mathematical model of the steady-state visual evoked potential in a form of the linear random process
M Fryz, M Stadnyk
Electronics and control systems, 100-106, 2013
52013
Conditional Linear Periodical Random Process as a Mathematical Model of Photoplethysmographic Signal
M Fryz, B Mlynko, O Mul, N Zagorodna
Rigas Tehniskas Universitates Zinatniskie Raksti 45, 82, 2010
52010
Mathematical Model of Photopletysmic Signal as the Base for Informational Parameters Identification
B Martchenko, B Mlynko, M Fryz
International Journal of Computing 5 (2), 73-82, 2006
5*2006
Математична модель спонтанної електроенцефалограми в задачах офтальмодіагностики по зорових викликаних потенціалах
БГ Марченко, РА Ткачук, МЄ Фриз
Вісник ТДТУ імені Івана Пулюя 2 (2), 17-25, 1997
51997
Властивості перемішування та ергодичності лінійних процесів у задачах математичного моделювання та статистичного аналізу випадкових сигналів
МЄ Фриз, ЛМ Щербак
Моделювання та інформаційні технології, 2009
42009
Эргодические свойства линейных процессов в задачах математического моделирования и статистического анализа случайных сигналов
МЕ Фриз, ЛН Щербак
Электронное моделирование 32 (1), 3-14, 2010
32010
Властивості умовних лінійних процесів та їх застосування в прикладних задачах математичного моделювання стохастичних сигналів
МЄ Фриз
Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук …, 2012
22012
Conditional linear random process as a mathematical model of radar noise
M Fryz, L Scherbak
2011 MICROWAVES, RADAR AND REMOTE SENSING SYMPOSIUM, 367-370, 2011
22011
Розробка методу короткотермінового прогнозу добового газоспоживання в опалювальний період на основі регресійного аналізу
НВ Загородна, ЯВ Литвиненко, МЄ Фриз
Вісник Тернопільського національного технічного університету 15 (4), 130-139, 2010
22010
Ergodic Properties of Linear Processes in Problems of Random Signal Mathematical Modeling and Statistical Analysis
MY Fryz, LN Scherbak
Electronic Simulation 32 (1), 3-14, 2010
22010
Mixing property and ergodicity of linear random processes
M Fryz
2009 IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and …, 2009
22009
SIMULATION OF GAS CONSUMPTION USING LINEAR PERIODICAL PROCESSES.
NV Mulyk, OV Mul, MY Fryz
Computer Science (1407-7493) 37, 2008
22008
Conditional linear random process and random coefficient autoregressive model for EEG analysis
M Fryz
2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering …, 2017
12017
Information support of computer measuring experiments in evaluating of the noise processes characteristics
GV Martyniuk, LM Scherbak, M Fryz
The seventh world congress “Aviation in the XXI-st century”: Safety in …, 2016
12016
Особливості застосування регресійного аналізу в задачах прогнозу газоспоживання
НВ Загородна, ОБ Назаревич, МЄ Фриз
Матеріали Ⅳ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та …, 2014
12014
Лінійний періодичний випадковий процес як математична модель усталеного зорового викликаного потенціалу
МЄ Фриз, МА Стадник
Моделювання та інформаційні технології, 36-43, 2014
12014
Обґрунтування математичної моделі усталених зорових викликаних потенціалів у вигляді лінійного випадкового процесу
MY Fryz, MA Stadnyk
Електроніка та системи управління 1 (35), 100-106, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20